אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » כשרות במטבח בבית הורים שאינם שומרים כשרות

כשרות במטבח בבית הורים שאינם שומרים כשרות

שאלה:

בדבר חוזר בתשובה, והוריו מאהבתם אותו ורצונם לבא לקראתו מוכנים לקנות רק מוצרים כשרים כדי שיוכל לאכול בבית, אך לדבריו אינו מסוגל לדרוש מהם להחליף את כל כלי הבישול והאכילה שבמטבח, ושאלתו האם מותר לו לאכול מה שנתבשל בכלים שאינם בני יומם.

תשובה:

ראשית חשוב לדעת אם מדובר על מצב שבו השתמשו בכלים במאכלים לא כשרים, או בבשר בחלב, או שרק לא הקפידו על טיב הכשרות במיוחד, אבל למעשה אכלו כשר. במקרה שמקפידים על כשרות בסיסית, בודאי אין שום צורך להכשיר את הכלים. וראה מש"כ בשו"ת רדב"ז חלק ד סימן רצו  – "…וכתבתי לך זה כדי שתבין שהדברים שאדם מחמיר על עצמו ואחרים נהגו בו היתר ואין איסורו מבורר אין עלינו לשנות מנהגם. וכל שכן שלא להגעיל כליהם ולעשות אותם כעמי הארצות אלא [אם] עכ"פ ירצה להחמיר על עצמו אפי' בכיוצא בזה יכבד וישב בביתו שגורם למחלוקת גדולה ולשנאת חנם ולחילול השם בר מינן והאל הטוב יכפר בעד" (וכדאי ללמוד תשובה זו בפנים שהיא יסודית בנושא זה)

במקרה שהשתמשו בכלים במאכלים לא כשרים,  יש לדעת שבפעולה קלה ניתן להכשיר את כלי הבישול והאכילה שבמטבח, ויתכן שזה ניתן לעשות בלי לעורר שום תחושה רעה אצל ההורים.

סירים: אם ניתן לנקות שלא יהיה דבוק עליהם לכלוך שניתן להרגישו במישוש היד, ואח"כ להרתיח בהם מים עם מעט סבון כלים. עדיף, כאשר המים רותחים לשפוך לתוכם עוד קצת מים מקומקום חשמלי תוך כדי שהמים בקומקום רותחים, כדי שמים רותחים יגלשו על הסיר מבחוץ.

סכו"ם: לנקות שלא יהיה דבוק עליהם לכלוך שניתן להרגיש במישוש היד, ואח"כ להכניס לתוך סיר ולהרתיח את אותם במים עם מעט סבון כלים.

תנור: לנקות כנ"ל, ולהפעיל על חום הכי גבוה למשך זמן שהתנור כולו מתחמם מאד.

אם לא ניתן לעשות כל זה מבלי ליצור תחושה רעה אצל ההורים, יש בזה מקום להתיר לאכול ממאכלים כשרים שבושלו בסירים אלה, משום שהכלים אינם בני יומם, ונמצא שנותן טעם לפגם, וקי"ל שמה שטעם של מאכל לא כשר נחשב כעיקרו ואסור באכילה, הוא רק בטעם לשבח, ואילו הטעם שבלוע בדפנות הכלים ואינו בן יומו, הוא טעם פגום שפוגם המאכל.

(פרט שיש לשים לב אליו בנוגע לזה, שבצלים ודברים חריפים נחשבים כמשביחים טעם בלוע בסיר גם אם הוא אינו בן יומו, ולכן אם נתבשלו בצלים בסירים אלה, לא יהיה היתר לאכול תבשיל שבושל באופן זה. ניתן להוסיף את הבצלים אחרי שכבר נתבשלו בסיר כשר).

גם בזה דבר שיש לשים לב אליו, שהסיר נקי ואין בו מקומות שדבוק לכלוך שניתן להרגיש במישוש, ממאכל לא כשר.

הדברים אמורים לגבי אכילת מאכל שהתבשל בסיר כזה, שזה נחשב דיעבד.לכתחילה אין לבשל מאכל בסיר כזה כדי לאוכלו. אלא שאם מחוסר ידע אחרים (כגון הורים) בישלו בסיר זה, בדיעבד מותר לאכול ממאכל זה.

תגובות (3)

 • שלמה קושלבסקי

  לאחר שכתבתי הגיעה לידי תשובה של מורינו הרב שליט"א בנושא זה, שבה כתב: ולגבי הצלחות והסכו"ם, לכאורה צריך להחמיר כיון שהוא זה שמשתמש בכלים אלה באכילתו. אך באמת יש להקל מטעם אחר דהלא כלים אלה הם כבר כלי שני שאינו מבשל. ואף שיש מחמירים בדבר גוש שלעולם נחשב ככלי ראשון, כמבואר בש"ך סימן ק"ה סק"ח בשם המהרש"ל, אין זו אלא חומרא, ולדעת רוב הפוסקים הוי ככלי שני שאינו מבשל ואינו אוסר, וזו דעת הרמ"א כמבואר בש"ך שם, וכ"כ בשו"ת חת"ס יו"ד סימן צ"ד עי"ש.וכיון שני"ד שעה"ד גדול הוא יש להקל בזה.אמנם לא ישתמש בסכינים שלהם דסכין שמשתמשים בו לחתוך דבר חריף לעולם יש לו דין בן יומו, ומשו"כ ישתדל לקנות סכינים חדשים שישתמשו בהם רק באוכל הכשר מכאן ולהבא. אך אם אינו חותך דבר חריף יש להקל גם בסכין כיון שבזמנינו הסכינים נקיים מכל שמנונית, ועיין ש"ך סימן צ" סקל"א

  הגב
 • יהודי

  שלום וברכה

  אני צריך הבהרה לגבי זה בבקשה:
  (פרט שיש לשים לב אליו בנוגע לזה, שבצלים ודברים חריפים נחשבים כמשביחים טעם בלוע בסיר גם אם הוא אינו בן יומו, ולכן אם נתבשלו בצלים בסירים אלה, לא יהיה היתר לאכול תבשיל שבושל באופן זה. ניתן להוסיף את הבצלים אחרי שכבר נתבשלו בסיר כשר).

  האם הכוונה שאם בישלו לדוגמה היום בצלים בסיר, אז הבצלים גורמים לטעם הבלוע בסיר להיות משובח יותר ובכך הופכים אותו למוסיף טעם למאכל שמתבשל עכשיו בסיר?
  או שאם אי פעם בישלו בו בצלים אסור לאכול ממנו יותר?

  תודה רבה 🙂

  הגב
  • הרב יוסף זלושינסקי

   תשובה:
   תודה על השאלה. הבצלים (יש להעיר שגם שאר דברים חריפים כך, כמו פלפל חריף וכיו"ב) משביחים את הטעם הבלוע, בזמן הבישול. ולכן אם בשלו היום בצלים וכיו"ב בסיר, המאכל שיבושל היום נאסר. אם בשלו בצלים וכיו"ב בעבר, יותר מאשר מ"עת לעת" (כלומר 24 שעות) לפני הבישול הנוכחי שאינו כולל בצלים, אז גם הטעם הבלוע בסיר שהושבח על ידי הבצלים בבישול של אתמול, חזר ונפגם על ידי שהייתו מ"עת לעת", ולא יאסור יותר את התבשיל שהתבשל היום. (ראה שולחן ערוך יורה דעה סימן קכב סעיף ג).
   שלמה

   הגב

הגב על הנושא

לתחילת הדף