אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » לבישת בגדי שבת כל השבוע

לבישת בגדי שבת כל השבוע

שאלה:

איש עסקים שנוסע למדינות שונות לעתים קרובות, ומעדיף לטלטל עמו כמה שפחות. הסתפק האם לקחת לנסיעה בגדי שבת, וללבוש בגדי שבת כל השבוע, או לקחת בגדי חול, וללבוש בגדי חול בשבת. איזו מן האופציות עדיפה?

תשובה:

בהחלט עדיף לקחת בגדי שבת וללבוש אותם גם בימות החול, מלקחת רק בגדי חול וללבוש אותם בשבת.

נימוקים:

הסיבה לכך היא שאמנם מצאנו שרב ענן היה לובש בגדים שחורים בערב שבת, וזאת כדי להבליט את השוני של בגדי שבת מבגדי יום חול (שבת קיט, א), הרי שאין בכך הלכה פסוקה, ולכן אין באופן עקרוני שום פגם הלכתי בלבישת בגדי שבת בימות החול.

יתרה-מזו, במקרה דנן הרי שניתן להחשיב כל יום של לבישת בגדי שבת (בחול) כמעשה לכבוד השבת: האדם מוכן ללבוש בגדי שבת במשך השבוע כולו, אך בשביל  לוודא שיוכל ללבוש אותם בשבת!

למרות שלא תהיה אבחנה בין בגדיו בשבת לבין בגדיו בימות החול, עדיין יש אבחנה בין בגדיו בשבת לבין בגדי חול במובן הכללי, ואנחנו מסתפקים באבחנה זו בזמנים כגון שבת חול המועד (כשהרבה לובשים בגדי שבת או חג במשך כל ימות המועד).

בניגוד לכך, ללבוש בגדי חול בשבת מהווה פגם בקדושת השבת, וכמו כן מתנגד להלכה מפורשת (כמבואר בשבת דף קיג) שמצווה עלינו "שלא תהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול", וכך הועתק בדברי כל פוסקי ההלכה.

אי לכך, אם אין אופציה נוחה להביא הן בגדי שבת והן בגדי חול, בוודאי עדיף להביא בגדי שבת בלבד, וללובשם במשך כל ימות השבוע.

מקורות:

העניין של בגדי שבת מוזכר, כאמור, בדברי פוסקים רבים, ומופיע בשולחן ערוך במספר מקומות. ראה: שולחן ערוך, אורח חיים תקנא; טור ושולחן ערוך, אורח חיים רסב; קיצור שולחן ערוך עב, טז.

הגב על הנושא

לתחילת הדף