אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » הבית היהודי » קטן שהתגייר והגיע לגיל מצוות

קטן שהתגייר והגיע לגיל מצוות

שאלה:

בן קטן שהתגייר עם אמו  עומד להיכנס למצוות, האם יש חיוב על פי ההלכה שהבן יקבל מצוות בפני בי"ד?

תשובה:

לא מצאנו שיש חיוב על הקטן שהתגייר עם אימו, שיצטרך לקבל מצוות לפני שהגדיל בפני בי"ד. ההלכה היחידה שמצאנו בענין זה [ראה כתובות י"ג ע"א ושו"ע יור"ד סימן רס"ח ס"ז – ח] היא שיש ביכולתו של קטן למחות – שאינו רוצה לקבל על עצמו יהדות לפני שיגדיל, וממילא מכאן ולהבא דינו כגוי. אולם, בסתם, כשלא מיחה, אנו מפרשים את השתיקה כהסכמה לקבל על עצמו יהדות. אכן, לדעת הים של שלמה, יש צורך לקבל יהדות באופן מפורש [גם לפי דבריו, אין חיוב שהקבלה תיעשה בפני בי"ד, כנ"ל], ואם לא עשה כן, יש ביכולתו למחות, אפילו אחר שהגדיל.

המלצתי, לומר לקטן דברי כיבושין, לפני שנהיה בן י"ג, ברוח זו, שמעטים זכו להיכנס ליהדות מתוך הסכמה ורצון אמיתי, שהרי יהודי רגיל נולד בעל כורחו לתוך עולם היהדות, ואילו קטן זה זכה להיכנס ליהדות מתוך רצון גמור. במידה והקטן יקשיב לתוכן כעין זה, ולא ימחה, הרי ברור שהוא הסכים להיכנס ליהדות, ושוב אין ביכולתו למחות לפי כל השיטות.

הגב על הנושא

לתחילת הדף