אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » טיסה עם ספר תורה

טיסה עם ספר תורה

שאלה:
לאחרונה נסעתי במטוס ולידי ישב יהודי שהחזיק ספר תורה בידו כל הנסיעה, [אותו יהודי הוא סופר סת"ם שכתב ספר עבור קהילה בחו"ל] לטענתו כך ההלכה מחייבת ואסור לארוז את הספר ולהניחו במזוודה. האם נכונים הדברים? והאם יש הבדל בין אם הספר שלם תפור לבין אם הוא יריעות יריעות?
תשובה:

א.      מידת חסידות שייקח הספר תורה עמו בתא הנוסעים, ויניחו בזהירות מעל ראשו.

ואם אינו יכול יניח הספר בארגז בתוך ארגז קשיח, וימלא הארגז בבגדים וכדו' על מנת שהספר לא יתנדנד בתוך הארגז, וישלחנו בתא המטען. ויקפיד לקחתו מיד בסיום הטיסה מהמטען.

ב.      אם לא לוקח ספר שלם אלא רק יריעות אין צריך ארגז בתוך ארגז וכיול להניחו בזהירות המזוודה ולשולחם.

ואין להתיר התפירות מהספר תורה כיון שנמצא מורידו מקדושתו.

מקורות והרחבת הדברים

השולחן ערוך [יורה דעה סימן רפב' סעיף ז] פסק אסור לישב על המטה שספר תורה עליה, והט"ז [סעיף קטן ד] והש"ך [נקודות הכסף] נחלקו אם הספר תורה נמצא בארגז אם יש איסור ליישב על ארגז זה ובאיזה אופן שרי.

ובשו"ת אמרי יושר (אריק) [ח"ב סי' קעא] נשאל בענין זה והשיב שיש לארוז את הספר תורה ארגז בתוך ארגז, ומותר להניחו בתא המטען של המטוס.

ובשו"ת בצל החכמה [ח"ד סי' קמב] הצריך גם שיהיה הארגז או המזוודה מחומר קשיח, וגם שלא יתנדנד הספר תורה בתוך הארגז. ולכן אם יש אויר בין דפנות הארגז לספר תורה, יימלאו בבגדים כך שלא יתנדנד הספר תורה שם.

והוסיף הבצל החכמה וכתב שאם הספר לא שלם אלא יריעות ירעות אפשר להניחם בתיק בתא המטען, וליטול מיד בסיום הטיסה כי אין חשש שישבו עליו. ולגבי אם להתיר התפירות של היריעות לצורך זה כתב שם שאסור לעשות כן כיון שמוריד הספר תורה מקדושתו,

העליתי הדברים בפני מו"ר הרב ר' אשר וייס שליט"א והסכים למעשה, והוסיף שמידת חסידות שיישא את הספר תורה עמו בתא הנוסעים וניחנו בתא שמעל ראשו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף