אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה

קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה

שאלה:
שלום וברכה!
האם ניתן לעשות קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה, והאם ניתן להתפלל מעריב אחרי? ראיתי באחת התשובות באתר שצריך להתחיל את הסעודה חצי שעה לפני צאת הכוכבים, האם זה מעכב? חשוב לי להדגיש, שאני מדבר על קירוב בחו"ל, צאת הכוכבים נכון למחר אחרי עשר, אם זה נפק"מ.

תשובה:

כפי שנכתב בתשובה קודמת, אכן אין מניעה מלקדש קודם שקיעת החמה, לאחר פלג המנחה, וניתן להתפלל תפילת ערבית לאחר מכן.

באופן שאדם מקדש לפני צאת הכוכבים, יש לקדש ולהתחיל את הסעודה חצי שעה לפני צאת הכוכבים. הלכה זו אינה נוגעת להלכות קידוש ושבת, אלא להלכות קריאת שמע: אין להתחיל סעודה תוך חצי שעה מזמן קריאת שמע, מחשש שמא יאריך בסעודה וישכח.

אולם, בשעת הדחק מותר להתחיל את הסעודה גם בתוך חצי שעה קודם השקיעה, ובפרט במקום שיש תפיסה מאורגנת שנקבעה לשעה מסוימת, באופן שאין חשש שאדם יאריך בסעודתו וישכח להתפלל ולקרוא קריאת שמע.

יש כמובן גם אפשרות להתפלל ערבית אחרי פלג המנחה, ולהתחיל את הסעודה אחרי תפילת ערבית. גם באופן זה יש להקפיד להתחיל את הסעודה חצי שעה לפני צאת הכוכבים, ובשעת הדחק יש להקל ולהעמיד שומר שיזכיר לציבור לקרוא קריאת שמע בזמנה.

ראה בשו"ע סימן רלה סעיף ב, ובמשנה ברורה ס"ק טז, ס"ק יח, וס"ק כא.

הגב על הנושא

לתחילת הדף