אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » שומת חפץ משומש

שומת חפץ משומש

שאלה:

נשאלתי על בחור שקיבל חליפה יד שניה בחינם ומסרה לבדיקת שעטנז, הבודק איבד את החליפה ומוכן לשלם. איך לשום את החליפה, וכמה לשלם?

תשובה

אפרט במקצת את צדדי השאלה. בהיזק של חפץ משומש לעיתים קרובות קיים הפרש גדול בין הערך שיש לחפץ בשוק שהוא נמוך בהרבה מערכו המקורי, לבין ערכו של החפץ בעיני בעליו , ולכן ייתכן מצב שהחליפה אינה שווה במחיר שוק אלא רבע ממחירה המקורי ולעיתים, אין לה כלל שוק של חפצים משומשים בעוד שלבעלים באופן אישי היא שווה הרבה יותר מאשר המחיר שניתן לקבל בשוק. וא"כ מהו הערך שעל פיו אנו שמים את גובה הנזק, המחיר המקורי? מחיר השוק? המחיר ששווה לבעלים? האם לעובדה שהניזק יאלץ לרכוש חליפה חדשה כתוצאה מהנזק יש בה כדי לחייב בעלות חליפה חדשה?

הדגש בשאלה זו היא העובדה שהבעלים לא רכש את החליפה חדשה אלא קיבל אותה א. כחליפה יד שניה. ב. בחינם.

ע"פ התורה שומת הנזקים היא ההפרש שקיים בין ערך החפץ קודם הנזק לבין ערכו לאחר הנזק, ואין בכך שהניזק יאלץ לרכוש חליפה חדשה. להוות סיבה לשום את הנזק לפי ערכה של חליפה חדשה .

אך מאידך לגבי השאלה כיצד שמין את ערך הנזק בחפצים משומשים רבות התחבטו בזה פוסקי זמנינו. ודעת מורינו הרב שליט"א שנכון שמחיר השוק ולא המחיר האישי של הבעלים הוא הדרך לשום את שווי החפץ. אך אין הכוונה שמחיר החפץ מתומכר בכל רגע ורגע ודנים לפי מצבו באותו רגע של הנזק כמה הוא שווה בשוק אלא מחיר השוק הוא דרך לשום את הערך. ולכן אין זה מסתבר שחפצים שאין להם שוק של חפצים משומשים כי אין דרך העולם לסחור בהם, יפטר המזיק מלשלם. אך מאידך באם נחייב כפי עלות החפץ החדש, יוצר מצב שחפצים שיש להם שוק יד שניה כמו מכניות ישלמו כפי שוק היד שניה, ואילו חפצים פשוטים יותר שאין להם שוק יד שניה ישלמו כפי עלות של חפץ חדש. וזה לא מתיישב על הלב. ולכן יש להפחית ממחיר החפץ החדש, ומסתבר שלשום כפי הערך ששווה לבעלים באם אינו רחוק בהרבה ממחיר החפץ כשהיה חדש היא שומא ראויה .

הדגש במקרה שלפנינו הוא שהניזק לא רכש אותה כחליפה חדשה אלא קיבל אותה כחליפה יד שניה בחינם .

דומני כי אין משמעות לשאלה כמה שילם הניזק עבור החפץ. השווי תמיד נמדד במחיר שוק ולא בדרך שבה השיג הניזק את החפץ, כמו שאין משמעות לניזק שקנה את החפץ במחיר חיסול או סוף עונה ב50% מהמחיר המקורי. בכל מצב מחיר השוק הוא הקובע .

הגב על הנושא

לתחילת הדף