אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » שינוי השם לגר

שינוי השם לגר

שאלה:

 גר שמתגייר האם חובה לשנות את שמו, או שהוא יכול להשאר עם שמו. ומה המקור לקריאת שם בברית של גר.

תשובה:

בפשטות הגר יכול להשאר עם שמו הגויי, ואין בכך איסור. אולם ראה במקורות.

מקורות:

דעת המהרש"ם (ח"א קצט) שהגר יכול להשאר עם שמו, אוין בכל כל איסור. ואולם דעת המהר"ם שיק (יו"ד קסט) שאין לו להשאר גם שמו שהיה לו בגויותו. וראה ש שהאריך עד כמה חשוב להקרא בשמות יהודיים, ויש חשש איסור דאורייתא בשם גויי, מחמת הפסוק ואדביל אתכם מן העמים. ואחד הטעמים שהוזכרו שזכו בני ישראל לצאת ממצרים, הוא מחמת שלא שינו את שמם. וראה עוד מה שכתב מו"ר הגאב"ד שליט"א במנחת אשר פרשת שמות.

לגבי המקור לשינוי השם בעת שהוא מתגייר, ראה במכילתא דרבי ישמעאל פרשת יתרו שבתחילה היה יתרו מכונה יתר וכמו שנאמר (שמות ד,יח) וילך משה וישב אל יתר חותנו וכו' ואחר שנתגייר הוסיפו לו אות אחת על שמו. עיקר הטעם שהיו מכנים אותו יתרו עיין מש"כ מהר"ל בגור אריה (במדבר פרק כא) כמו כן מצינו בזוהר חדש לגבי רות המואביה שמתחילה היה שמה גילית ואחר שנתגיירה שינתה שמה לרות מנהג זה יש לו שורש ועיקר בדברי הירושלמי במסכת ביכורים (פ"א ה"ד) לענין מה שאמר הכתוב בראשית יז,ה ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נחתיך שם נתבאר שלא בכדי נשתנה שמו של אברהם אלא דכיון שכרת ברית עם הקב"ה נעשה חלקו ונחלתו ומשום כך שינה את שמו כדרך שנהגו בגר שנתגייר כמו כן כתב הרמב"ן בפירושו לתורה במדבר (י,כט) על הפסוק ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה וכו' שהשם חובב הוא שם חדש ליתרו שניתן לו כששב לתורת ישראל כדרך כל המתגייר לשנות שמו לשם קודש.

הגב על הנושא

לתחילת הדף