אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » ספירת בעומר למקבל שבת מבעוד יום

ספירת בעומר למקבל שבת מבעוד יום

שאלה:

אדם הרגיל להתפלל בליל שבת ערבית לאחר פלג המנחה רציתי לדעת לגבי ספירת העומר מה הדין מהו זמן ההיתר להתחיל לברך ולספור ?

תשובה:

המתפלל ערבית לאחר פלג המנחה, וסיים התפלה מבעוד יום, וחושש שאם ימתין לספור העומר רק בלילה אולי ישכח, יספור ללא ברכה ויחשוב תנאי בלבו אם אזכור לספור בלילה, אספור אז וספירה זו המוקדמת שלא תחשב לכלום. ואם אשכח אז שספירה זו תעלה לי לספירת העומר.

והיתר זה במקום צורך לא רק מהשקיעה אלא מפלג המנחה, ואם רואה שנשארו רק כמה דקות לשקיעה, ימתין בבית הכנסת (כדי שלא ישכח) ויספור מהשקיעה לפי תנאי זה ללא ברכה.

ביאורים:

השולחן ערוך בסימן תפט' סעיף ג' כתב "המתפלל עם הצבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה. ואם יזכור בלילה יברך ויספור".

וביאר השולחן גבוה בס"ק יב' והעולת שבת בס"ק ב' והמ"ב בס"ק טז' שיעשה תנאי בלבו, אם ישכח לספור לאחר צאת הכוכבים, שתחשב לו ספירה זו לספירת העומר למצוה, ואם יזכור אז ספירה זו תחשב לכלום.

ונחלקו האחרונים אם היתר זה הוא רק מבין השמשות דיינו לאחר השקיעה, וכן דעת הט"ז והגר"א והפמ"ג בדעת המג"א והביאם בשעה"צ ס"ק כא' וכן דעת מרן הגרע"י בחזון עובדיה יו"ט עמ' רלג' שהביא תנאי זה בבין השמשות (אמנם לא כתב שדוקא רק בזה מועיל וצ"ב).

ומאידך דעת הלבוש האליה רבה והחק יעקב ומאמר מרדכי ונהר שלום והביאם הביה"ל בד"ה מבעוד יום שסוברים שהיתר עשיית תנאי זה הוא אף מבעוד יום לאחר פלג המנחה. וכן למעשה מכריע הביאור הלכה שגם תלמיד חכם שמפחד שמא ישכח רשאי לעשות כן מפלג המנחה.

ולכן באופן שמפחד לשכח יעשה כן ויש לו על מי ל סמוך.

הגב על הנושא

לתחילת הדף