אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב בנימין חותה
הרב בנימין חותה

מספר כתבות : 15

תינוק הנולד בניתוח ויום השמיני חל בשבועות

שאלה: בני נולד בשעה טובה ביום רביעי כח אייר בניתוח קיסרי, ויום השמיני ללידתו יחול ביום רביעי ו' סיון חג השבועות. שאלתי מתי נעשה לבן ברית מילה האם ביום חמישי מיד לאחר החג, או בשבוע הבא ביום ראשון ? תשובה: תינוק שנולד בניתוח קיסרי וחל יום השמיני ללידתו ביום טוב שאין מילתו דוחה את השבת ואת יום טוב, יש למולו ביום חמישי מיד לאחר החג ולא להמתין עד לשבוע הבא ביום ראשון, אף לספרדים שנוהגים שברית דחויה אין מלים אותה ...

קרא עוד

ספירת העומר לפני ברכת המזון

שאלה: אדם שנזכר באמצע הארוחה לפני ברכת המזון שלא ספר ספירת העומר מה עליו לעשות האם לברך ברכת המזון קודם או לספור העומר קודם ? תשובה : מי שנמצא סמוך לפני ברכת המזון בלילה ועדיין לא ספר העומר, אם מקרה זה קרה לו בשבת, יברך ברכת המזון קודם. ואם מקרה זה ביום חול יעשה מה שירצה, ועדיף שיספור העומר קודם כדי שלא ישכח לספור לאחר ברכת המזון. ביאורים : בשאלה זו נשאל בשו"ת שאגת אריה סי' כב' ושם מחלק בדין תדיר ושאינו תדי ...

קרא עוד

סעודת ליל שבת למקבל שבת מבעוד יום

שאלה: אני נוהג בשעון קיץ להתפלל תפילת ערבית מבעוד יום ולא לחכות לצאת הכוכבים. רצית לשאול האם יש מגבלה על הזמן של תחילת סעודת ליל שבת ועשיית קידוש. וביותר לפעמים קורה ואני מסיים את תפילת ערבית בפלג ומגיע הביתה אחרי השקיעה, האם מותר לי לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים? תשובה: ראשית אין לסיים ערבית בפלג אלא להתחיל ערבית בפלג, שתפילת ערבית לפני הפלג אינה ערבית ואין זו קבלת שבת, ומי שהתפלל ערבית לפני פלג המנחה, חוזר ...

קרא עוד

פנוי שלג בשבת

שאלה: אחרי ירידת שלג, אנחנו צריכים מיד לפנות את השלג מהמרפסת, מפני שאחרת כשזה מתחיל לנמס, המים הנוצרים נכנסים לנו לתוך הבית מכיון שהניקוז עדיין מכוסה בשלג. האם זה מותר במקרה של ירידת שלג בשבת? תשובה: שלג הנערם בחצר או בשביל הדרך מותר לפנותו בשבת במקום שיש עירוב, ואין השלג מוקצה בשבת לא מדין נולד ולא משום מוקצה אחר. ואסור לעשות בובת שלג וכדורי שלג שהנערים עושים בשבת וזורקים זה על זה. מקורות: ראשית יש לדון אם ...

קרא עוד

קנית עליה מכספי מעשר

שאלה: האם מותר לקנות עליה לתורה או פתיחת ההיכל והגבהת ספר תורה בבית הכנסת ממעות מעשר כספים ? תשובה: הרוצה לקנות עליה לתורה בבית הכנסת פתיחת ההיכל או הגבהת ספר תורה ממעות מעשר כספים רשאי לעשות כן, אם יכוון בשעת הקניה שאת הכסף הוא יתן ממעשר כספים. מקורות: הנה הטורי זהב ביו"ד הלכות צדקה סימן רמט ס"ק א' כתב וזה לשונו "לענין לקנות מצות בבית הכנסת במעות מעשר נ"ל דאם בשעת קניית המצות היה דעתו על זה שרי דהא המעות ל ...

קרא עוד

טעימה מיין בקידוש

שאלה: האם יש חובה לכל הסועדים בסעודת שבת לטעום מיין הקידוש? תשובה: בין בקידוש של ליל שבת ובין בקידוש של יום שבת בבוקר אין חובה לשאר המסובין לטעום מיין הקידוש, אבל מצוה מן המובחר שיטעמו. מקורות: השולחן ערוך באו"ח סימן רעא' סעי' יד' פסק שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם מיין הקידוש, אך מעיקר הדין אין בכך צורך. ונחלקו הפוסקים האם גם בקידוש של יום נאמרה הלכה זו או רק בקידוש של לילה. והיינו משום שבקידוש של יום שאינו א ...

קרא עוד

גבר הלובש נעלי בית של אשה

שאלה: האם מותר לאיש לנעול את נעלי הבית של אשתו ולאשה את של בעלה. תשובה: מותר לאיש לנעול נעלי בית של אשתו, וכן לאשה את של בעלה כאשר עושים כן מפני הקור או שלא יפצעו ברגליהם. מקורות: בספר דברים פרק כב' פסוק ה' נאמר "לא ילבש גבר שמלת אשה ולא יהיה כלי גבר על אשה". ואנרו כמה דרכים בטעם איסור זה: א' החינוך במצוה תקמב' תקמג' כתב שהטעם הוא כדי להרחיק שלא יבואו לידי זנות וכן היא לשון הרשב"ם דברים כב' ה' "ללכת בין אנש ...

קרא עוד

ארוחת ליל שבת מבעוד יום

שאלה:  בבתי חולים רבים בימי הקיץ הארוכים ניתנת ארוחת ליל שבת מבעוד יום לפני כניסת שבת, האם שרי לאוכלה  לפני כניסת שבת לפני שהתפלל ? תשובה: חולה המקבל ארוחה בבית חולים בשעה שהיא לפני כניסת שבת וצריך לאוכלה בהקדם כיון שעובדי בית החולים מפנים לאחר זמן את כל מה שנשאר שם ואין לו אוכל אחר לאכול בליל שבת בלילה, מותר לקדש ולאכול לפני זמן כניסת השבת לפני שהתפלל ערבית של שבת ובלבד שיהיה לאחר זמן פלג המנחה שהוא פחות מ ...

קרא עוד

מקום הדלקת נרות שבת כשיש כמה נשים המדליקות

שאלה: בית אחד שמתאכסנים בו כמה זוגות נשואים, כולם אוכלים יחד אך כל זוג ישן בחדר נפרד, כיצד ינהגו לגבי מקום הדלקת נרות שבת ? תשובה: כל זוג וזוג מחויב להדליק נרות שבת, ולגבי מקום ההדלקה לאשכנזים רשאים להדליק כולם יחד באותו מקום. ולספרדים כל משפחה תדליק בחדרה ובתנאי שיהנו מעט לאור הנרות. ואם חוששים משריפה וכדומה ידליקו במטבח או בסלון כל אחד במקום אחר, ווהמיקלים להדליק כמה באותו מקום יש להם על מי לסמוך. ביאור ו ...

קרא עוד

עדות בבית משפט לטובת האבא

שאלה: בעל תשובה שאביו מנהל תביעה משפטית ורוצה שבנו יעיד כנגד הנתבע עדות שהיא שקר ואם לא ישמע לאביו אביו יפגע ממנו קשות וינתק עמו כל קשר, האם מותר לבן לילך להעיד כדי למנוע את ניתוק הקשר עם אביו. תשובה: אסור לבן להעיד עדות שקר אף בערכאות של גויים אף שאביו מצוה עליו לעשות זאת, ואם עושה כן הרי הוא בנידוי עד שישלם מה שהוציאו בית המשפט מאותו אדם מחמת עדותו. ואמנם נסיון כיבוד אב ואם פעמים קשה עד מאוד עד כדי שמצינו ...

קרא עוד

טיסה עם ספר תורה

שאלה: לאחרונה נסעתי במטוס ולידי ישב יהודי שהחזיק ספר תורה בידו כל הנסיעה, [אותו יהודי הוא סופר סת"ם שכתב ספר עבור קהילה בחו"ל] לטענתו כך ההלכה מחייבת ואסור לארוז את הספר ולהניחו במזוודה. האם נכונים הדברים? והאם יש הבדל בין אם הספר שלם תפור לבין אם הוא יריעות יריעות? תשובה: א.      מידת חסידות שייקח הספר תורה עמו בתא הנוסעים, ויניחו בזהירות מעל ראשו. ואם אינו יכול יניח הספר בארגז בתוך ארגז קשיח, וימלא הארגז ...

קרא עוד

טיפול שיניים להורים

שאלה: אשה שבמקצועה היא שיננית האם מותר לה לעשות טיפולי שיניים או ניקוי שיניים להוריה אם יש בזה איסור של חובל בהוריו? תשובה: יש לחלק בין טיפול שיניים הגורם לדימום לבין טיפול שלא מחייב דימום וכגון ניקוי חיצוני של האבנית וכדו'. טיפול שלא מחייב דימום יש מקום להתיר. אך טיפול הגורם לדימום נחלקו המחבר והרמ"א בשאלה זו. ולכן לספרדים הנוהגים כמרן המחבר יש להימנע לבת מלטפל בהוריה אפילו שאין רופא אחר שיטפל בהם,  ולאשכנ ...

קרא עוד

כיבוד אב ואם כשיש מכך צער

שאלה: האם יש מצבים שאוכל לסרב לבקשת הורים, כיון שהורי באים לבקר את משפחתי בשבת ובאופן קבוע שלחן השבת נהפך לשלחן של מריבה כיון שאימי פוגעת בנכדים ובכל מי שנמצא, ושאלתי האם אני חייבת להזמינם. תשובה: אפשר להמנע מלהזמין את ההורים כדי שלא יגרם צער ועוגמת נפש. מקורות והרחבת הדברים: בגמרא במסכת קידושין דף לא. מובא שאלו את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו ואינו מכלימו ופסק כ ...

קרא עוד

מעשר כספים ממלגת לימודים

שאלה: אדם המקבל מלגת לימודים לצורך לימוד מסוימים, האם צריך לעשר מעשר כספים מכסף זה? תשובה: כסף זה פטור ממעשר כספים. ביאורים: הנה בחיוב מעשר כספים נחלקו בזה ראשונים ואחרונים אם בכלל חיוב הוא אבל אין כאן המקום לדון בזה כי גם לדעות שפטור אם נהג כן כמה פעמים נחשב לנדר ואין המקום לדון בזה אבל יש לדון בזה בענייננו כשהמקבל כסף לצורך מטרה מסויימת אם חייב לעשר כספים מכסף זה והנה בספר חוט שני (קרליץ) שבת חלק א' עמ' ש ...

קרא עוד

שימוש בתולעים חיים לצורך דייג

שאלה האם מותר להשתמש בתולעים חיים כפיתיון לצידת דגים, או שיש לחוש לצער בעלי חיים? [דרך הדייגים להשחיל תולעים חיים בתוך החכה, לפני הטלתה לים. והדגים המזהים את התולעים בולעים אותם, וניצודים בחכה.] תשובה כיון שהדבר נעשה לצורך הדייג דקל יותר לגרות הדגים על ידי בעלי חיים מותר, אך ראוי להורגם ולא להשחילם חיים לחכה דבכך יש להם צער רב. מקורות ונימוקים איסור 'צער בעלי חיים', הוא איסור דאוריתא, כמבואר בגמרא בבא מציעא ...

קרא עוד
לתחילת הדף