אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב בנימין חותה
הרב בנימין חותה

מספר כתבות : 4

עשיית קידוש לפני התפילה לאשה

שאלה האם אישה שרגילה להתפלל כל יום שחרית, בשבת  יכולה לשמוע קידוש ואחרי זה להתפלל ? תשובה אשה שרגילה להתפלל שחרית כל יום אסורה באכילה לפני שמתפללת אף אם מקדשת, ורק בשתיה מותרת לפני שמתפללת. ביאורים: יש להקדים שאכילה בשבת בבוקר יש בה שני בעיות הלכתיות. א' אכילה לפני התפלה אסורה בכל יום וגם בשבת, משום דיני התפלה כמבואר בהלכות תפלה בשו"ע סי' פט' סעי' ג' והטעם, א' משום הפסוק "ואותי השכלת אחרי גוך" שלאחר שאכל ונ ...

קרא עוד

ביצה אורגנית שיש בה רק חלבון

שאלה: ביציה אורגניות (טבעיות) מתרנגולים הגדלים בחופשיות, ולאחר בישולה בחמין מתברר שיש בה רק חלבון ללא חלמון, האם הביצה אסורה באכילה, והאם כל תכולת הסיר נאסרה באכילה ? תשובה: מעיקר הדין ביצה זו אינה אסורה באכילה, והסיבה שהביצה יצאה כך כיון שלפעמים זה קורה לתרנגולת שהיא בסוף העיבור שלה, שהביצה האחרונה שלה יוצאת ממנה ללא חלמון, או שהיא יוצאת קטנה בתוך ביצה גדולה, וכל זה בתנאי שבשטח התרנגולת היכן שהיא גדלה אין ...

קרא עוד

ספירת בעומר למקבל שבת מבעוד יום

שאלה: אדם הרגיל להתפלל בליל שבת ערבית לאחר פלג המנחה רציתי לדעת לגבי ספירת העומר מה הדין מהו זמן ההיתר להתחיל לברך ולספור ? תשובה: המתפלל ערבית לאחר פלג המנחה, וסיים התפלה מבעוד יום, וחושש שאם ימתין לספור העומר רק בלילה אולי ישכח, יספור ללא ברכה ויחשוב תנאי בלבו אם אזכור לספור בלילה, אספור אז וספירה זו המוקדמת שלא תחשב לכלום. ואם אשכח אז שספירה זו תעלה לי לספירת העומר. והיתר זה במקום צורך לא רק מהשקיעה אלא ...

קרא עוד

עדות בבית משפט לטובת האבא

שאלה: בעל תשובה שאביו מנהל תביעה משפטית ורוצה שבנו יעיד כנגד הנתבע עדות שהיא שקר ואם לא ישמע לאביו אביו יפגע ממנו קשות וינתק עמו כל קשר, האם מותר לבן לילך להעיד כדי למנוע את ניתוק הקשר עם אביו. תשובה: אסור לבן להעיד עדות שקר אף בערכאות של גויים אף שאביו מצוה עליו לעשות זאת, ואם עושה כן הרי הוא בנידוי עד שישלם מה שהוציאו בית המשפט מאותו אדם מחמת עדותו. ואמנם נסיון כיבוד אב ואם פעמים קשה עד מאוד עד כדי שמצינו ...

קרא עוד
לתחילת הדף