אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב דוד גולדמן
הרב דוד גולדמן

מספר כתבות : 31

חיתוך חוטי הציצית

שאלה: חוטי הציצית אצלי ארוכים, ואני רוצה לקצרם, האם יש הלכות מיוחדות לזה. תשובה: נוהגים שלא לחתוך את חוטי הציצית בסכין של ברזל, כמו שנאמר במזבח "לא תניף עליהם ברזל" (דברים כז, ה). ויש שחותכים אותם בשיניים, ויש רמז לזה, שהשינים הם שלושים ושתים כנגד שלושים ושנים חוטים שיש בארבע כנפות הטלית. מקורות והרחבת הדברים: כתוב בחידושי מהרש"ל על הטור (סימן יא) "מצאתי בשם ר' דוד בר מנחם שיפסוק ראשי החוטין של ציצית בשניים ...

קרא עוד

ברכות על הסימנים בראש השנה

שאלה: שלום, האם צריך לברך על הפירות שאוכלים אותם לסימנים בסעודת ליל ר״ה אחרי נטילת ידים? (או שבכלל עדיף לאכול אותם בברכה בין הקידוש לנטילה? ומה הדין בירקות שבאים לסימנים? תודה רבה. תשובה: יש לברך על הסימנים (בין הפירות ובין הירקות) שאוכלים בליל ראש השנה ואינם נחשבים דברים הבאים בתוך הסעודה, אכן יש שנהגו לאכלם אחר קידוש קודם נטלית ידים. מקורות: בטור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפג. כתב וז"ל, ומזה רב והמנה ...

קרא עוד

סתימה בשיניים לענין חציצה במקווה

שאלה: מהו השיעור לסתימה זמנית שיש לאשה על השן, דאינה חוצצת דאפשר לה לטבול. תשובה: יש מי שכתב שיומיים שלושה בוודאי הוי חציצה, יש שדרשו לפחות שבעה ימים, יש שכתבו שהמנהג כיום שאם הסתימה נשארת למשך שלושים יום, איננה חוצצת, יש מי שכתב שיש צורך בחצי שנה, ויש מי שכתב שאין כוונת העניין לחלק בזמנים קצרים או ארוכים, אלא אם יש זמן קבוע להסרת הסתימה, אין היא חוצצת, והלכה למעשה אם נשאר שם שבוע אינו חוצץ.  מקורות והרחבת ...

קרא עוד

אשה שאינה יכולה להסיר הטבעת לענין טבילה

שאלה: אשה שנתעברה ונשאר טבעת על אצבעה, ועכשיו א"א להסירה, וצריכה לילך למקוה לטהר עצמה, מה תעשה, האם מותר לילך עם הטבעת, ואמאי. תשובה: אשה שאינה יכולה להסיר את הטבעת מעל אצבעה מחמת פצע וכדו' או שאצבעה התנפחה, יש לחתוך את הטבעת, ואם קשה לחתכה, בשעת הרחק מועיל שתסובב את הטבעת סביב האצבע כשהיא בתוך המים, שתהיה רפויה והמים יוכלו לחדור מתחת לטבעת, ואם המבעת מהודקת לאצבע ואי אפשר להזיז אותה כלל ואין המים יכולים לנ ...

קרא עוד

הפרשת חלה מחביתיות (בלינצ'עס)

שאלה: בביתי הכינו כמות גדולה של חביתיות (בלינצ'עס), כאשר בסך הכולל של כל הכמות יש קמח בכמות שבעיסה רגילה חייב בהפרשת חלה, האם גם בחביתיות יש חיוב חלה. תשובה: חביתיות (בלינצ'עס) העשויות בדרך המקובלת, והיא תערובת נוזלית של מים וקמח ועוד, ששופכים על מחבת או מתקן ברזל חם והוא מתייבש עליו בזמן מועט מאוד, אינו נחשב לחם לעניין חיוב הפרשת חלה, ופטור  מהפרשת חלה. מקורות והרחבת הענין: הנה בשולחן ערוך יו"ד (הלכות חלה ...

קרא עוד

טלית קטן הצמודה לגוף

שאלה: האם יש למחות במי שלובש בגד הציצית שקוראים "ניצית" על הגוף שלו בלי הפסקת בגד פנימי (גופיע) משום שיש זוהמה על הגוף או האם מותר ואין חוששין לזוהמה? תשובה: יש מלעלה גדולה ללבוש את הטלית קטן תחת בגדיו, מעל לבגד הסמוך לגוף ממש, שכן הוא מיועד לזיעה ואינו בגד של כבוד, וכן יש לנהוג למעשה, מ"מ אין למחות במי שלובש את הבגד הציצית על בשרו ממש, שכן יש לו על מי לסמוך, מקורות והרחבת הדברים: א.      הנה בשו"ע סימן ח' ...

קרא עוד

חינוך קטנים להמתנה בין בשר לחלב

שאלה: בני אוכל ארוחת ערב בשעה 6:30, חלק מהתפריט הינו חלבי, והוא עדיין בתוך שש שעות לאכילת בשר, שהיא בערך בשעה 2:00 בצהרים, כיצד עלי לנהוג? תשובה: מותר לתת לתינוק במקום צער חלב לאחר בשר, בין בשר עוף, חיה, בהמה, אבל אסור לתת לו חלב ובשר יחד. קטן עד ג' שנים אין צריך להמתין כלל בין בשר לחלב (וצריך קינוח והדחה). קטן עד שש שנים יעשה הפסקה כל שהיא. קטן מגיל שש עד תשע (בבריא) ועד עשר (בכחוש) יש להקל אחר שעה מאכילת ...

קרא עוד

בעל קורא שאינו מדקדק במלעיל ומלרע

שאלה: האם צריך לתקן והחזיר בעל קורא שאינו מדקדק בניקוד המלעיל ומלרע (ישנם הרבה מקרים שבהם משתנה משמעות המילה במיוחד במקרים של עבר ועתיד)? במידה ואכן צריך לתקן, מה עושים כשהבעל קורא לא מבין את הבדל בין מלעיל למלרע? תשובה: בעל קורא שאינו מקפיד לקרא בדקדוק מלעיל ומלרע, אין צריך לתקן אותו, אפילו במקום שהענין יכול להשתנות, ובוודאי כשאינו מבין את החילוק ביניהם, וכ"ש כשאין שם בעל קורא אחר אלא הוא. מקורות והרחבת הע ...

קרא עוד

ניעור שלג מבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים. תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ובבגד שאינו סופג כ"ש שמותר. ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס. מקורות והרחבת הדברים: הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת - חי ...

קרא עוד

אם סומכים על ישראל שטעם איסור

שאלה: אדם טיגן בצלים במחבת בשרית בת יומא (נקיה), לאחר מכן לקח בצלים אלו ועירבבם ברוטב שמנת ואפה את הכול בתנור בתבנית העשוי מחרס. לפי הנפסק בשו"ע הדין הוא שגם האוכל וגם התבנית אסורים. אך אותו אדם קודם שהבחין בטעותו טעם מן התבשיל לתומו והיה טעמו רגיל ללא טעם בשר. והשאלה האם יש להתיר את התבשיל כיון שאין בו טעם בשר? תשובה: דעת הפוסקים האחרונים שאין לסמוך בזמנינו על טעימה כדי לקבוע שאין בתבשיל טעם של דבר מסוים, ...

קרא עוד

ניעור שלג מהבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים. תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס. מקורות והרחבת הדברים: הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת - חייב חטאת. ולא אמרן אלא בחדתי, ...

קרא עוד

הפרשת חלה מעיסה ואין בדעתה לאפות את כל העיסה

שאלה: אשה הלשה עיסה גדולה שיש בה שיעור חלה. ברצונה להפריש חלה על כל העיסה ואחר כך לחלק את הבצק לככרות ולאפות חלק מן הככרות בערב שבת זו ואת השאר להקפיא ולאפות בערב שבת הבאה, האם מותר לעשות כך? תשובה: מאחר ויש בזה מחלוקת אחרונים, יש חיוב להפריש חלה, אכן לא יברך על הפרשה זו. מקורות והרחבת הענין: א.      במשנה (חלה פ"א משנה ז) מבואר "נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה, נשים שנתנו קמח לנחתום לעשות להם שאור, אם אין ב ...

קרא עוד

להפסיק בתפילה להרגעת התינוק

בס"ד שאלה: באיזה שלבים של התפילה מותר להפסיק כדי להרגיע תינוק או ילד קטן שבוכה? למשל, אם אשה השכיבה את התינוק לשינת הבוקר ואז התחילה להתפלל שחרית, ובאמצע תפילתה שומעת שהתינוק בוכה, האם מותר לה ללכת להרגיע אותו אם היא באמצע ברכות ק"ש או העמידה? תשובה: אשה המטופלת בילדים פטורה מלהתפלל במידה וזה מפריע לטיפולה בילדים, אכן כשהיא מתפללת ויש תינוק או ילד המפריעים לכוונתה, תרמוז להם שלא יפריעו, ואם רמזה להם ללא הוע ...

קרא עוד

דין המתפלל שמונה עשרה עם השליח ציבור

שאלה: מי שבא מאוחר לבית הכנסת ומתפלל שמו"ע עם הש"ץ, ואומר קדושה עמו, האם יאמר גם לעומתם ברוך יאמרו [במקום דנוהגים דהקהל לא אומרים אותו], תשובה: צריך לומר את כל תיבות הקדושה, גם את התיבות שאין היחיד אומרם, מאחר והוא מתפלל עם הש"ץ אינו נקרא יחיד ולכן אומרם. מקורות: בשולחן ערוך (או"ח סימן קט סעיף ב) פסק "אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מלה ...

קרא עוד

אבל תוך שבעה שקנה עליה

שאלה: מובא בספרים דאבל אין עולה לספר תורה גם בשבת בתוך שבעה ימי אבלות. אבל אם קראו לו בשמו או הוא כהן ואן כהן אחר עולה כדי לא להראות אבלות בפרהסיא. השאלה, אם אבל אמר בקול שהוא רוצה לקנות עליה, ושאל איזה עליה עדיף לו לקנות, ואנשים שמעו אותו. ולכאורה אין פרהסיה גדול מזה. תשובה: הדבר תלוי לפי מנהג המקום, ואם במקומו בשעה שאדם קונה עליה כל הציבור יודעים בוודאות שהוא יעלה בעליה פלונית, והמכירה נעשית בפומבי, יש לח ...

קרא עוד

תפילה בסמיכות לסוף הזמן

שאלה: מנין אנשים שנעמדו להתפלל תפילת שמונה עשרה סמוך לסוף זמן תפילה או קרוב לסוף השקיעה ולא יספיקו להתפלל גם תפילת לחש וגם תפילת חזרת הש"ץ, כיצד יעשו? תשובה: אם הציבור לא יספיקו להתפלל תפילת לחש וחזרת הש"ץ תוך זמן התפילה, יש לש"ץ להתפלל מיד בקול רם ויאמר קדושה, ובזה יש נוהגים שהשליח ציבור מתחיל בקול שלושה ברכות ראשונות ובתוכם אומר קדושה ואחר הקל הקדוש אומר בלחש, ומתחילים הציבור שמונה עשרה בלחש, וכן המנהג הנ ...

קרא עוד

אשה שאיבדה הבדיקה

שאלה: אשה שבדקה עצמה והשליכה את עד הבדיקה ולא הלכה אצל חכם לשאול עליו, האם היא טהורה לבעלה או שהיא טמאה מספק וצריכה לספור שבעה נקיים ולטבול. תשובה: בכל אופן צריכה לשאול מורה הוראה, ואם ראתה וזוכרת צורת המראה היטב יוכל החכם להראות לה מיני צבע לשם השוואה, ורק אם תדע בוודאות דמראה כזה לא היה דומה כלל לאדום, יש לצדד ולהקל, מקורות והרחבת הדברים: א.      בשולחן ערוך יורה דעה (הלכות נדה סימן קפח סעיף ב) נאמנת אשה ...

קרא עוד

תפילת שמונה עשרה בפחות מעשרה מתפללים

שאלה: אנו בחוץ לארץ מתפללים המניין מצומצם 10-12 איש. חלקם מאחרים ויוצא כך כשהחזן מגיע לשמונה עשרה הרבה פעמים מתחילים רק 4 או 5 מתפללים וכל אלה שמצטרפים אחר כך ניכר שמצטרפים מאוחר יותר. האם במקרים כאלה עולה לנו תפילה בציבור. תודה רבה תשובה:  אם אינם מתחילים שמונה עשרה בששה אנשים אין זה תפילה בציבור, שכן לא מצינו בפוסקים מי שסובר שבפחות מששה מתפללים נחשב לתפילה בציבור ע"י שיש עוד אנשים שנמצאים עמהם, אכן אם מצ ...

קרא עוד

בישול בשר בחלב לצורך מבחן בבית ספר לבישול

שאלה: במסגרת מבחני הגמר על התלמיד לבשל בשר עם חלב והבוחן הגוי טועם, הכמויות הם מועטות והם בגדר חצי שיעור. ללא מבחן זה התלמיד לא יקבל התעודה תשובה: אסור לבשל בשר בחלב גם במקרה שאין היהודי טועם ממנו, ואף אם מבשל שלא למטרת אכילה אסור, ולענין כמות פחותה משיעור יש איסור בישול, מ"מ נחלקו הפוסקים אי הוי מהתורה או מדרבנן. מקורות והרחבת הדברים: ג' פעמים בתורה נצטווינו על איסור בישול בשר בחלב שנאמר, לא תבשל גדי בחלב ...

קרא עוד

הצטרפות למנין של אינם שומרים תורה ומצוות

שאלה: שלום רב, בשכונתי ישנו אדם המוסר שיעור לאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, בסוף השיעור הוא מקיים תפילת ערבית והתבקשתי על ידו לבוא ולהשלים שם מנין, שאלתי האם יש בעיה להתפלל במנין שרובו מחללי שבת [בדרך כלל ישנם גם נשים בחדר כיון שהשיעור מיועד גם לנשים] או שעדיף להתחמק ולהתפלל במנין רגיל בבית כנסת השכונתי. תשובה: הנה במרבית המקרים הרי מדובר באנשים שהם בתהליך של התקרבות ליהדות-ותעיד על כך עצם עובדת השתתפותם ב ...

קרא עוד

טבילה עם גבס

שאלה: מה דין אישה עם גבס ביד/רגל לעניין טבילה? תשובה: תשובה: אין לאשה לטבול כל זמן שהגבס עליה, ולהוי ידוע שברוב המקרים יש אפשרות להוריד את הגבס לכמה שעות ואח"כ להחזירו, והטוב ביותר לבקש גבס פלסטיק שאותו אפשר להוריד ולהחזיר בקלות. מקורות : שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצח סעיף י, רטיה שעל המכה, חוצצת. ובסעיף כג, השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים, אינם חוצצים; ואם הם מהודקים, חוצצים.  וכן הדין ...

קרא עוד

קידוש בחדר אחד וסעודה בחדר אחר

שאלה: בקידוש הנערך בבית כנסת הסתפקנו האם מותר לקדש בבית הכנסת עצמו מיד לאחר התפילה, ולאחר יעלה הציבור לקומה שניה לאכול את הסעודה (או פת או פת הבאה בכיסנין)? הרווח בדבר שבחדר בקומה העליונה שמתקבצים עבור האכילה יש רעש גדול וקשה לשמוע את המקדש, מאידך בבית הכנסת עצמו לאחר התפילה ישמע כל הציבור. תשובה:  מאחר ובית הכנסת והאולם שע"י הם בבעלות אחת ותחת גג אחד ואין אפשרות לציבור לשמוע את הקידוש במקום בו אוכלים רשאים ...

קרא עוד

ניגוב ידיים רטובות בניר טואלט בשבת

שאלה: כבוד הרבנים שליט"א, במקומות הציבוריים יש מגבות נייר, שבכל פעם שמנגבים הידים הרטובות במים הם נקרעים. האם יש בזה איסור משום מלאכת קורע? אף שזה מקלקל אולי יש בזה משום איסור דרבנן. תשובה: מותר להשתמש במגבות נייר  בידים רטובות, גם כאשר ע"י השימוש בו הוא נקרע, ואין בזה חשש קורע כיון שזה השחתה גמורה, ואינו בגדר מלאכת קורע, ואפי' אם נחשוש למלאכת קורע, תומר דהוי מקלקל ואינו מתכוון ולאחר יד. מקורות והרחבת הדברי ...

קרא עוד

שאלת רב הנוגע לעניני ממון בשבת

שאלה: האם מותר לשאול רב אם פוגשהו רק בשבת שאלה הקשורה לעסקיו האם נאמר דהשאלה אין בה אלא דברי תורה ולכן מותר אף בשבת או מכיון שזה צורך עסקיו יש בזה בעיה דל ודבר דבר .והאם יש הבדל בנוסח השאלה תשובה: תשובה: מותר לשאול שאלה הלכתית בשבת בנושא הקשור לעסקיו, ומותר ולרב לעסוק בענין ולענות שכן זהו דברי תורה ובזה לא נאמר האיסור. מקורות והרחבת הדברים: א.      בנידון זה עלינו לברר היאך נדון בשאלה זו האם שאלה הלכתית בנו ...

קרא עוד

אסלה בחדר שיש בו ספרים

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, נשאלתי כדלהלן. הורים של אחד מבני הקהילה באים מארץ ישראל כדי לבקרו במשך עשרה ימים. הם זקנים בלע"ה ולאמו קשה לה לעלות מדרגות. לאותו אדם אין בית הכיסא בקומה ראשונה, הקומה בה ישהו הוריו, שאלתו האם מותר לו להעמיד אסלא (commode) בפינה של החדר שהם ישנים שם, אף שיש לו הרבה ספרים באותו חדר? והאם צריך להעמיד מחיצה מסביב כדי לחצוץ ולעשות רשות אחרת? תשובה: יכול להעמיד אסלה ולעשות שם בית הכסא ע"י ...

קרא עוד

חיתוך ירקות במכשיר סלייסר

שאלה: רציתי לברר האם מותר בשבת לחתוך סלט ירקות באמצעות מכשיר הנקרא 'סלייסר' בו יש סכינים בגדלים שונים החותכים את הירקות על ידי לחיצה על המכשיר. שאלתי היא האם יש בזה איסור טוחן, וכן האם יש בזה איסור תקיעה כאשר מכניסים את הסכין למקומו. תודה רבה. תשובה: אסור לחתוך את הירקות במכשיר הסלייסר, היות והכלי מיועד במיוחד לקציצת ירקות, יש בו איסור טוחן גם כאשר קוצץ את הירקות סמוך לסעודה. לענין הרכבת הסכין אין איסור תקי ...

קרא עוד

אשה בעשיית מלאכה לאחר קבלת שבת של הבעל

שאלה: במקרה שהבעל קיבל את השבת זמן רב לפני שקיעת החמה, האם אשתו מחוייבת להדליק נרות בזמן קבלתו ואסורה במלאכה או שרשאית להמשיך ולעשות מלאכות ולקבל את השבת בזמן אחר? תשובה: מותר לאשה לעשות מלאכות כל זמן שהיא לא קיבלה שבת, על אף שבעלה כבר קיבל שבת שכן אינה נגררת אחריו בקבלת שבת. מקורות והרחבת הדברים: א.      הנה בענין קבלת שבת מצינו שאם בני העיר קיבלו עליהם שבת בתפילה, אסורים בני העיר במלאכה גם אם עדיין לא התפ ...

קרא עוד

משחת שינים עם מרכיבים חלבים

שאלה: ובמה ששאל במשחת שיניים חדשה שיש בה מרכיבים חלביים מה דינה לעניין שימוש בה אחר אכילת בשר. תשובה: מותר להשתמש במשחת שינים שיש בה מרכיבים חלביים, בתוך שש שעות לאכילת בשר, באופן שפולט ואינו בולע.  נימוקים ומקורות: יש לדון ב' עניינים, א. כיצד נחשב דבר מאכל שחלק מהמרכיבים במוצר הינם בשריים או חלביים, ב. מה דין דבר שנועד להכניסו לתוך הפה על דעת שלא לבלוע . א. האיסור לאכול חלב וגבינה נפסק בשולחן ערוך יורה דעה ...

קרא עוד

שימוש במדגרות נעות בשבת

שאלה: בעבר התגוררתי בעיר הונג קונג, העיר הונג קונג בנויה על אי בלב ים שהינו הר גבוה היוצא מן המים. המרכז המסחרי בעיר - שם נמצא גם בית הכנסת של קהילתנו - ממוקם בתחתית ההר סמוך לים, בתי הקהילה הינם באמצע ההר וגם אנחנו גרים מתגוררים בחלק הגבוה של העיר, על מנת להקל על תושבי העיר בנתה המדינה מדרגות נעות מתחתית ההר עד אמצע ההר, המדרגות פועלות רוב שעות היום באופן אוטמטי, האם מותר בשבת להשתמש במדרגות אלו? האם משנה ...

קרא עוד

הפיכת טוסטר אובן מבשרי לפרווה או לחלבי

שאלה: טוסטר אובן שהיה לפני כ-5 שנים בשרי, ולפחות 3 שנים אופים בו רק פרווה. א.      האם הוא עדיין בחזקת בשרי? ב.      האם אפשר לאפות בו חלבי? ג.       האם אוכל פרוה שנאפה בו, מותר לאכלו ביחד עם חלב? תשובה: א.      כלי שהשימוש בו היה בשרי נשאר בחזקת בשרי כל עוד לא עבר הגעלה או ליבון (הכשרה) שמוציאה אותו ממצבו הנוכחי [בשרי] למצב של כלי חדש שעדיין לא השתמשו בו, אלא שהמנהג (אצל בני אשכנז) הוא לא להגעיל כלי בכדי ...

קרא עוד
לתחילת הדף