אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שפורסמו על ידי הרב מתתיהו ריסמברג
הרב מתתיהו ריסמברג

מספר כתבות : 12

שיכור שהזיק בפורים

שאלה : בחור התארח בסעודת פורים ותוך כדי שכרותו קיפץ על הכיסא של מארחו והכיסא נשבר האם הוא חייב בהיזק או שהיזק בימי הפורים פטורים עליו . תשובה : המזיק פטור בתנאי שלא מדובר בהיזק מרובה , ומהו היזק מרובה?  זה נתון לשיקול הדעת האם המנהג לפטור על נזק בשיעור כזה או לא  . ומכל מקום ראוי להחמיר ולשלם . מקורות : הסיבה לפטור שיש לדון בהם הם שניים  א. מדין שיכור שהוא אנוס ב. מדין  הזיק מתוך שמחה של מצווה . ונדון תחילה ...

קרא עוד

ליטוף וטילטול בעלי חיים בשבת

שאלה : מה דין חיית מחמד שמגדלים בבית וילדים רגלים להשתעשע בם כגון ארנבות ויש כאלו המגדלים כלבים וכד' האם מותר ללטף אותם בשבת או שהם מוקצה. תשובה :  ליטוף כשלעצמו בלא בלא להזיז את החיה מותר . באם החיה מיוחדת לשעשוע ומגדלים אותה לשימוש זה יש להקל אף לטלטלה . מקורות : ראשית באופן כללי בעל חיים הוא מוקצה כפי שנפסק בשו"ע סימן ש"ח סעי' לט, ובטעם האיסור כתב שו"ע הרב וכן ביאר הטעם המ"ב סי' שח סעי' כח' משום שהם כעצי ...

קרא עוד

בדיקת חמץ בבית מלון

שאלה : אדם שהזמין חדר בבית מלון לאמצע ימי חול המועד הפסח האם הוא חייב בבדיקת חמץ והאם צריך לברך?. תשובה : יש הבדל אם המלון הוא בבעלות נכרים או בבעלות ישראל . אם המלון בבעלות ישראל יש חילוק אם הבעלים שומר תורה ומצוות או לא. אם בעלי המקום שומרי תורה ומצוות יש להחזיק שכבר בדקו, ואם אפשר בקלות לברר זאת עדיף שישאל בפירוש האם בדקו.  אם המלון הינו בבעלות ישראל והבעלים אינם שומרי תורה ומצוות ואין להחזיקם שקיימו בחד ...

קרא עוד

קניית חמץ עבור גוי בפסח

שאלה : יהודי בארצות הברית שעובד במשרד של אינם יהודים ובימי חול המועד פסח הגיע לעבודתו במשרד ומנהל המקום בקשו בצהריים שילך וירכוש ארוחת צהרים לעובדים, הארוחה הינה חמץ גמור, האם מותר לו לבצע את הקניה עבור עובדי המשרד ? תשובה : אסור לו לקנות עבורם ואם קנה עובר עליו בבל יראה ובל ימצא . מקורות : שאלה זו דן בה כבר הריב"ש סי' תא וכתב שלקנות חמץ לצורך כותי במעותיו של כותי בחול המועד איסור גמור הוא משני סיבות האחד ש ...

קרא עוד

האם המחמיר בפסח יכול להאכיל אדם שאינו מחמיר

שאלה : היות ובחג הפסח רבו המנהגים והחומרות השונות יש לשאול האם אדם הנוהג בפסח להחמיר על עצמו ואינו אוכל מצה שרויה או שאינו אוכל קטניות האם מותר לו להאכיל לאחרים ? . וכן להיפך האם אחרים שיודעים ממנהגו והם אינם מחמירים כמהו, האם מותר להם להאכילו בדבר שהם סבורים בו להיתר אע"פ שהוא אוסר על עצמו ? . תשובה : המחמיר על עצמו רשאי להאכיל את חברו שנוהג בו היתר . אך להיפך הנוהג היתר בדבר מאכל אינו רשאי להאכיל את חברו ...

קרא עוד

שיניים תותבות של מת

שאלה : האם מותר להוציא שיניים תותבות של נפטר העשויות  מזהב? תשובה : שיניים תותבות קבועות נחשבות חלק מהמת ונאסרות בהנאה ועל כן אין להוציאן, אך שיניים תותבות שעשויות להוציא ולהכניס אינם נאסרות בהנאה ומותר להוציאן. מקורות : השאלה לדיון היא האם השיניים נחשבות כחלק מהמת ונאסרות בהנאה או שהם דבר חיצוני לו. מקור הסוגיה בגמ' במסכת ערכין דף ז ע"ב לגבי פאה נכרית, דאיתא שם במשנה שהאישה שנהרגה נהנין בשערה, ושם נחלקו רב ...

קרא עוד

תשלום על איחור בעבודה

שאלה: קבלן שיפוצים התחייב בחוזה לשלם קנס בגובה של 100 שקל עבור כל יום איחור במקרה של אי עמידה בזמן סיום העבודה, עבור שכ"ד של בעה"ב. ואכן אשר יגור בעה"ב בא והקבלן לא עמד בלו"ז , אלא שהקבלן טוען שהוא מחויב לשלם רק אם בעה"ב יוכיח לו שאכן הוא שכר דירה לאותם ימים ולא שהה אצל קרוביו בחינם ולדבריו חובת התשלום היא רק אם אכן בעל הבית שכר בפועל דירה. תשובה : הדין עם הקבלן ואינו חייב רק אם אכן ממציא בעל הבית לידו הוכח ...

קרא עוד

מכירת מוצרי חשמל לאינו שומר תורה ומצוות

שאלה : חשמלאי הוזמן לתקן מערכת חשמל שקרסה במסעדה שמוכרת בין השאר המצרים גם טריפות. האם מותר לו לקבל את העבודה הזו? או שהוא מסייע לדבר עבירה . בדומה לזה האם מותר למכור מוצרי חשמל לאדם שאינו שומר תורה ומצוות אשר מן הסתם הוא עתיד להשתמש בו גם בשבת? . תשובה : בשני המקרים אין בזה משום מסייע לדבר עבירה ומותר . מקורות : ראשית יש לדון מהו האיסור שעליו אנו דנים דהנה באיסור לפני עיוור לא תתן מכשול שהוא איסור דאורייתא ...

קרא עוד

השאלה לאחר כלים ששאל מגמ"ח

שאלה : השואל כלים מגמ"ח ע"מ לערוך בו שמחה האם רשאי להשאילו לאחר . תשובה : באופן כללי אין השואל רשאי להשאיל אך אם מדובר בגמ"ח שמשאיל לכל מבקש בין אם הוא מכיר אותו ובין אם לא אזי רשאי להשאילו לאחר. מקורות : נפסק בשו"ע חו"מ סימן שמב סעי' א' אין השואל רשאי להשאיל לאחר. וכתב הסמ"ע ס"ק א' ואפילו לאתו דבר שנשאל לו . אך כפי המבואר בשו"ת הרשב"א ח"א סימן אלף קמה דין זה אינו שווה בכל החפצים, והרשב"א כתב להתיר בשוכר בי ...

קרא עוד

שומת חפץ חדש

שאלה: חפץ שניזוק בחנות, וערכו כפי שנמכר בחנות שונה מהעלות של השגתו על ידי המוכר. כיצד שמין את הנזק האם לפי הערך שנמכר באותה חנות  או כפי הערך העלות של המוכר? תשובה: א.      השאלה מה היו העלויות  של הניזק בהשגת החפץ אין לה משמעות בדיני שומת הנזק, משום שלעולם אין שאלת השומא נידונת כפי כמה עלה לניזק להשיג את החפץ, וכמו שאין חילוק אם השיג את החפץ בממון או שקבלו במתנה,  אלא השומא היא לפי מה שוויו של החפץ והיינו ...

קרא עוד

שמירה בטעות

שאלה: היינו אחרי טיול וקבלתי מהקבוצה לשמור על הסיר כשהגעתי הביתה חשתי בריח נוראי מהסיר פתחתי את הסיר ונגלה לעיני סיר מלכולך ברמה גבוהה שאילו הייתי מודע לך לא הייתי מקבל על זה שמירה לא יכלתי להכניס את הסיר הביתה אלא הנחתי בחצר ובלילה הסיר נגנב (מדובר בסיר ענק שמחירו החל מ600 ש"ח) השאלה האם אני חייב מדין פשיעה או שאינני כלל שומר תשובה: קבלת שמירה בטעות אינה מחייבת  בתנאי  שהטעות נובעת ממצב שבו לא היה יכול השו ...

קרא עוד

שומת חפץ משומש

שאלה: נשאלתי על בחור שקיבל חליפה יד שניה בחינם ומסרה לבדיקת שעטנז, הבודק איבד את החליפה ומוכן לשלם. איך לשום את החליפה, וכמה לשלם? תשובה אפרט במקצת את צדדי השאלה. בהיזק של חפץ משומש לעיתים קרובות קיים הפרש גדול בין הערך שיש לחפץ בשוק שהוא נמוך בהרבה מערכו המקורי, לבין ערכו של החפץ בעיני בעליו , ולכן ייתכן מצב שהחליפה אינה שווה במחיר שוק אלא רבע ממחירה המקורי ולעיתים, אין לה כלל שוק של חפצים משומשים בעוד שלב ...

קרא עוד
לתחילת הדף