אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים

דקדוק בשם לעילוי נשמת

שאלה: האם כשלומדים משניות או שעורכים אשכבה לעילוי נשמת אדם שנפטר יש לכנות את הכינוי שקראו לו כולם כגון אדם המכונה 'צביקה', או לקרוא כפי השם שנתנו לו בברית  'צבי'? תשובה: בשם כמו שציינת, כאשר עורכים לנפטר השכבה, קוראים אותו בשמו המקורי שנקרא בו בברית, ולא בשם החיבה שכינוהו כולם, מאחר ובכלל השם המפורסם ישנו גם השם המקורי. ולכן גם כאשר אתה מזכהו בלימוד לעילוי נשמה, יש להזכיר את השם המקורי דהיינו צבי. מקורות. ש ...

קרא עוד

שבע ברכות בכלה שאינה אוכלת לחם מטעמי בריאות

לכבוד יד"נ הרה"ג מעוז ומגדול כמהר"ר שלמה יוסף וואזנער שליט"א מורה צדק ומגדולי הת"ח בלונדון במה שביקש כת"ר מינאי הקטן לעיין בדינה של כלה אשר מחלתה שמורה עמה ואין איש יודע שאסור לה לאכול מיני מאפה ולחמים, ובבושתה מרגישה שאם יתגלה הדבר הרי"ז בכלל שפיכו"ד, כיצד תעשה בימי הז' ברכות, אשר רבו הסוברים שצריכה לאכול לחם עם שאר מנין הסועדים. הנה אף שעדיין לא הגעתי להוראה, מ"מ לעשות רצון צדיק חפצתי, להשיבו דבר דבור על ...

קרא עוד

חיוב שמירה על חתן

שאלה: שמעתי שיש המקפידים ללוות את החתן ולשמרו, שאלתי, האם אכן יש להקפיד על זה, ובאלו ימים יש להקפיד כן.  תשובה. מנהגים שונים מצאנו בזה, המנהג הנפוץ ביותר ללוות את החתן ולשמרו בדרך בשבעת ימי המשתה שלו. אלא שיש שכתבו שאם הולך עם כלתו, נחשב זה כשמירה. וכל עדה תנהג לפי מנהגה, כפי המבואר במקורות. מקורות. הנה בגמרא ברכות (נד:) מבואר, שחתן וכלה צריכים שימור מן המזיקין, משום שהמזיקין מתקנאים בהם. וכן הוא בהרי"ף והר ...

קרא עוד

מחיקת שם קדוש מהלוח

שאלה:  מורה כתבה את הפסוק "בראשית ברא אלוקים" על הלוח בכיתה. השם נכתב עם האות "ה". האם מותר למחוק את הלוח? לכאורה השם הקדוש נכתב בכוונה לשם שמים, וכלן אין לצרף את המקילים במחיקה בשם שלא נכתב לשם שמים. אך השאלה אם יש לסמוך על המקילים במחיקת שם שמים בגרמא. תשובה. לכתחילה ראוי שגוי ימחק את זה ע"י גרמא, כגון שישפוך מים מלמעלה, וממילא ימחק. וראה במקורות התייחסות לשאלתך לענין כוונה בכתיבת שם ה'. מקורות. הנה בשו"ע ...

קרא עוד

הלואה בערב שמיטה

שאלה: נכנסים לשנת שמיטה הבאה עלינו לטובה, בחור ביקש ממני הלוואה, איך אמורה להתבצע ההלוואה כדי להבטיח את ההחזר עד סוף שנת השמיטה? תשובה: בכדי להשיב על שאלתך, כדאי להבין את מצות התורה "שמיטת כספים": א. מצות עשה מן התורה להשמיט את החובות שביד המלוה בשביעית, שנאמר (דברים טו): "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'". טעם המצוה ב. וב ...

קרא עוד

חיתוך חוטי הציצית

שאלה: חוטי הציצית אצלי ארוכים, ואני רוצה לקצרם, האם יש הלכות מיוחדות לזה. תשובה: נוהגים שלא לחתוך את חוטי הציצית בסכין של ברזל, כמו שנאמר במזבח "לא תניף עליהם ברזל" (דברים כז, ה). ויש שחותכים אותם בשיניים, ויש רמז לזה, שהשינים הם שלושים ושתים כנגד שלושים ושנים חוטים שיש בארבע כנפות הטלית. מקורות והרחבת הדברים: כתוב בחידושי מהרש"ל על הטור (סימן יא) "מצאתי בשם ר' דוד בר מנחם שיפסוק ראשי החוטין של ציצית בשניים ...

קרא עוד

קריאת שם לתינוק קודם הברית

שאלה: תינוק שזה עתה נולד וטרם בוצעה הברית, האם לאם מותר לקורא לפעוט בשם המיועד לו או שמא עליה לחכות רק לאחר הכרזת שם הנולד בברית? תשובה. אין לקרוא את השם המיועד לפעוט קודם ברית המילה, שכן רק אחר שכבר נסתלקה הערלה והטומאה, אז הנשמה יורדת לילד, ואז ראוי לקראו בשם ישראל. אכן, בימים עברו היו שנהגו לקרא שם אחר עם לידת הילד ועד הברית, וזהו היה נקרא "שם עריסה", ובפרט כאשר הילד ח"ו אינו בטוב, שיש להתפלל עליו, שהיו ...

קרא עוד

שמחה ביום האזכרה

שאלה: למשפחתי יש אירוע שמחה באותו יום אזכרתה של סבתי האם צריך להקדים או לאחר את האזכרה?  תשובה.  ראשית, אם האירוע הוא בלילה שבסוף יום האזכרה, אין שום משמעות לזה, ומותר לכתחילה לדעת כולם. השאלה שצריכה להשאל היא רק אם האירוע בליל יום האזכרה, דהיינו בלילה שלפני, שכן לפי התורה היום מתחיל בלילה שלפניו, ולכן גם עיקר האזכרה היא בליל שקודם ליום האזכרה. לשאלתכם, אכן יש רבים מהאשכנזים שנהגו שבליל היאר צייט אין משתתפי ...

קרא עוד

פרוזבול בערב שביעית

שאלה: מתי צריך לעשות פרוזבול, האם בסוף החודש, דהיינו ערב ראש השנה תשע"ה הבא לקראתינו? תשובה. שלום וברכה, אכן יש מהראשונים הסוברים שצריך לעשות את הפרוזבול בערב ר"ה של תחילת שנת השביעית, ויש שנהגו להחמיר כדבריהם. אך למעשה העיקר כדברי הראשונים שצריך לערוך את הפרוזבול בסוף שנת השביעית, דהיינו בערב ר"ה תשע"ו. מקורות. כתב הרמב"ן בתשו' המיוחסות (סי' צח) דכל זמן שהוא יכול לגבות החוב, כותבין פרוזבול. וכ"פ מרן בשו"ע ...

קרא עוד

פרסום וגירוי לקוחות

שאלה: למדתי שיווק ושם ראיתי שמצד אנשי השיווק כל דרך שתגרו לעלייה במכירות ישרה בעיניהם. ברור לי שלשקר לגמרי בפרסום אסור, אך מה לגבי גירויים ופיתויים שמפריעים לשיקול הדעת של הקונה וגורמים לו לקנות דברים שהוא לא צריך מתוך דמיון שנוצר אצלו ע"י הפרסומת או כלים שיווקיים אחרים, שכביכול הוא כן צריך. מה דעת התורה על התנהלות זו? האם נכון לומר שיש בזה משום 'לפני עיוור לא תתן מכשול'? תשובה: מותר לנסות לשכנע בני אדם לקנ ...

קרא עוד

התקנת דלתות בכנסיה

שאלה. פרנסתי מהתקנת דלתות, הוזמנתי להתקין כשלושים דלתות בבית עבודה זרה של עכו"ם, האם מותר לי לעשות זאת, ואם לא, האם אני יכול לעשות זאת באמצעות ספק נכרי, אלא שאת ההתקנה של הדלתות, אעשה בעצמי. תשובה. לענ"ד לא מצאתי מקום היתר, שהרי גם אם נחשיב רק את חדר תיפלתם כמקום ע"ז, וממילא לדעת מרן השו"ע שהתיר תשמיש דתשמיש, יהיה מותר להתקין בשאר חדרי הבית דלתות, כבר כתב מהר"ם שיק לאסור בכה"ג משום מסייע. ואף אם נאמר שיש אפ ...

קרא עוד

אשה בשליחות לקביעת מזוזה

שאלה. נתבקשתי על ידי חברתי לקבוע עבורה מזוזה בדירתה, ואכן עשיתי זאת בשמחה וברכתי על המצוה. לאחר מכן נאמר לי שברכתי היתה לבטלה. האם הדבר נכון. תשובה. ודאי שאין בברכה משום ברכה לבטלה, הן ע"פ סברת חלק מהאחרונים שחיוב הברכה אינה מכח ערבות, אלא מעצם מה שנתקיים מעשה מצוה. ואף אם נאמר כדברי הסוברים שחיוב הברכה הוא מכח דין ערבות, הרי רבו הסוברים שגם אשה בכלל ערבות, וכן העלה מו"ז מרן זצוק"ל. מקורות. א. הנה הגאון מקא ...

קרא עוד

אשה בשליחות לקביעת מזוזה

שאלה. נתבקשתי על ידי חברתי לקבוע עבורה מזוזה בדירתה, ואכן עשיתי זאת בשמחה וברכתי על המצוה. לאחר מכן נאמר לי שברכתי היתה לבטלה. האם הדבר נכון. תשובה. ודאי שאין בברכה משום ברכה לבטלה, הן ע"פ סברת חלק מהאחרונים שחיוב הברכה אינה מכח ערבות, אלא מעצם מה שנתקיים מעשה מצוה. ואף אם נאמר כדברי הסוברים שחיוב הברכה הוא מכח דין ערבות, הרי רבו הסוברים שגם אשה בכלל ערבות, וכן העלה מו"ז מרן זצוק"ל. מקורות. א. הנה הגאון מקא ...

קרא עוד

פסול ספר הפטרות

שאלה: ספר הפטרות שהודפס על דמוי קלף והודפס על פי הקרי , כלומר, מלים המופיעות בקרי וכתיב הודפסו לפי הקרי בלבד ואין זכר לכתיב. האם מותר לברך על ספר זה ולקרוא בו בציבוד בשבתות ובמועדים? תשובה: ספר הפטרות אינו נפסל לקריאה ואף מותר לברך על ההפטרה בקריאה ממנו, ואפילו שיש לו טעויות כתיב הפוסלים בספר תורה. ביאורים: ראשית כל תקנת קריאת ההפטרה כתב הטורי זהב בסי' רפד' ס"ק א' הטעם משום שפעם אחת גזרו גזרה שלא לקרות בתור ...

קרא עוד

בן מאומץ בכיבוד הורים

שאלה: האם בן מאומץ חייב בכבוד הוריו המאמצים? תשובה: למרות שאין עליו חיוב ומצווה מדין "כיבוד אב ואם" שהרי אינם הוריו האמתיים, מ"מ חייב הוא לכבדם משום שהם גידלו אותו. מקורות: בחינוך מצוה ל"ו כתב משרשי המצוות כיבוד אב ואס הוא שיכיר ויגמול חסד עם מי שעשה אתו טובה ולא יהיה נקל ומתנכר וכפוי טובה שזו מדה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים וכו' ולפי"ז אף בנדון המאומץ כיון מאמציו הטיבו עמו באמוצו הרי שיש לו לכבדם ...

קרא עוד

שיניים תותבות של מת

שאלה : האם מותר להוציא שיניים תותבות של נפטר העשויות  מזהב? תשובה : שיניים תותבות קבועות נחשבות חלק מהמת ונאסרות בהנאה ועל כן אין להוציאן, אך שיניים תותבות שעשויות להוציא ולהכניס אינם נאסרות בהנאה ומותר להוציאן. מקורות : השאלה לדיון היא האם השיניים נחשבות כחלק מהמת ונאסרות בהנאה או שהם דבר חיצוני לו. מקור הסוגיה בגמ' במסכת ערכין דף ז ע"ב לגבי פאה נכרית, דאיתא שם במשנה שהאישה שנהרגה נהנין בשערה, ושם נחלקו רב ...

קרא עוד

שהחיינו אימוץ ילדים

שאלה: האם יש לברך ברכת שהחיינו על אימוץ ילדים? תשובה: אין לברך שהחיינו אלא בלידת בת, באימוץ לא מברכים שהחיינו. מקורות: מקור ההלכה שמברכים שהחיינו בלידה הוא בשו"ע או"ח סי' רכ"ג סעי' א' ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב וכו'. ושם במשנה ברורה סק"ב כתב מדסתמי הפוסקים משמע דאפילו היו לו כמה זכרים ותאב שיולד לו בת כדי שקיים מצוות פריה ורביה אפ"ה אם נולדה בת אין מברך על זה. ומ"מ נראה לי פשוט דבפעם ראשון כשרואה אותה מ ...

קרא עוד

מכירת מוצרי חשמל לאינו שומר תורה ומצוות

שאלה : חשמלאי הוזמן לתקן מערכת חשמל שקרסה במסעדה שמוכרת בין השאר המצרים גם טריפות. האם מותר לו לקבל את העבודה הזו? או שהוא מסייע לדבר עבירה . בדומה לזה האם מותר למכור מוצרי חשמל לאדם שאינו שומר תורה ומצוות אשר מן הסתם הוא עתיד להשתמש בו גם בשבת? . תשובה : בשני המקרים אין בזה משום מסייע לדבר עבירה ומותר . מקורות : ראשית יש לדון מהו האיסור שעליו אנו דנים דהנה באיסור לפני עיוור לא תתן מכשול שהוא איסור דאורייתא ...

קרא עוד

קיום מצוות בשמיעה דרך מכשיר שמיעה

שאלה: אבקש לדעת האם שמיעה באמצעות מכשיר שמיעה, דינה כשמיעה לענין מצות קריאת מגילה, שופר וכיו"ב. תשובה. בדבר זה האריכו גדולי הפוסקים, זה אומר בכה וזה אומר בכה. ולכתחילה ודאי ראוי להשתדל בכל כחו לשמוע את המצוות בלא המכשיר. ורק באין שום אפשרות, פשטה ההוראה להקל, שיוצא ידי חובתו אף בשמיעה באמצעות מכשיר שמיעה. מקורות. בשנות העשרים (תש"כ לפ"ק) המציאו המדענים מכשיר מיוחד המיועד לחרשים, כשעל ידו יוכלו לשמוע. וגדולי ...

קרא עוד

הליכה בבית ללא כיסוי ראש

שאלה: האם בתוך הבית מותר לאשה נשואה ללכת בלי כיסוי ראש, והאם יש הבדל בין לפני הילדים לשלא בפני הילדים, ובין ילדים קטנים לילדים גדולים? תשובה: א. כשהיא לבד בבית, מותר ללכת פרועת ראש, אך מידת חסידות להשתדל שלא ללכת בפרוע ראש גם כשהיא לבד בביתה. וראוי שדבר זה לא יהיה ההתנהגות הקבועה, אלא באקראי, ובד"כ יש להתרגל להיות לבושים כראוי גם בבית. ב. כשיש מבני ביתה עמה בבית, נחלקו הפוסקים אם מותרת ללכת בגילוי ראש. החת" ...

קרא עוד

גילוח בתער בגרון ובצוואר

שאלה: האם איסור גילוח בתער – בסכין הוא רק על הלחיים או גם על הגרון והצוואר. תשובה. בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ"כ הרמ"א. אך למעשה נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות. מקורות. עיין מאירי (מכות כ:) וז"ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כ ...

קרא עוד

שיעור הפאות וארכם – לנוהגים כדעת השלחן ערוך

שאלה: ספרדי הנוהג כדעתו של מרן השלחן ערוך, עד היכן מותר לו לקצר את פאותיו, האם עד סוף האוזן, או שדי גם עד העצם שמול חור האוזן. כמו כן, אבקש לדעת מהו שיעור עובי הפאה שיש צורך להשאירה. תשובה: נהגו להקל לגלח את השער מסוף העצם שמצד הנקב שבאוזן. לשאלתך השניה, מדברי מרן השו"ע משמע שהאיסור הוא על כל רוחב הפאה, ולא כמו שיש שמרשים לעצמם לגלח [מעט] מן הצדדים. וגם למי שחולק, הרי יש איסור דרבנן בזה. והעובי שיש לשייר, י ...

קרא עוד

סעודת ברית לפני הברית

שאלה: אני עומד לערוך ברית לבני בעז"ה. מכמה שיקולים, אני רוצה שהסעודה תתחיל בנטילת ידים ומנות ראשונות, אח"כ נעשה עצירה בסעודה ונקיים את ברית המילה, ואח"כ נמשיך בסעודה למנה העיקרית, האם זה אפשרי? תשובה: א. נוהגים לערוך את סעודת הברית, במעמד הברית, מיד לאחר הברית. ב. מלשון השו"ע נראה שאפשר לערוך את הסעודה במשך כל יום הברית, ואפילו שלא במעמד הברית. ג. אפשר ליטול ידים ולהתחיל הסעודה, ובמהלך הסעודה לקיים מצוות המ ...

קרא עוד

תרגום ומכירת ספרי תנ"ך

שאלה: אבקש לדעת האם מותר לתרגם את התנ"ך לספרדית, כאשר המטרה היא מסחרית, למכירה בחו"ל, כשהספרים יוצעו למכירה בכל דוכני הספרים, וודאי שגם עכו"ם יקנו. תשובה. גם אם יש מקום להקל לענין עצם התרגום, הנה באופן שעיקר הקונים יהיו אינשי דלא מעלי, דהיינו עכו"ם, יש לאסור משום איסור מסירת התורה לעכו"ם. מקורות. במסכת סופרים (א, ז) אמרו חז"ל על היום בו תרגמו חכמים את התורה ליוונית עבור תלמי המלך "והיה היום קשה לישראל כיום ...

קרא עוד

הזכרת שם האם או שם האב במי שברך

שאלה: אבקש לדעת מה המנהג הראוי להזכיר ב"מי שברך" ובהשכבה, האם את שם האב או את שם האם, ומה טעם הדבר. תשובה: ישנם מנהגים שונים בין בני הקהילות, יש שנהגו להזכיר במי שברך ובהשכבה, וכן בכתיבת המצבה, דוקא את שם האם, כדברי הגמרא בשבת (סו:), ועוד, שהאם היא ודאית, ואילו האב רק מכח רוב. ויש שנהגו להזכיר את שם האב, ככתוב "למשפחותם לבית אבותם", ייחסם הכתוב אחר האב. ואין לזה מנהג ידוע בקהילות הספרדים או האשכנזים, ואין ב ...

קרא עוד

אבל תוך שבעה שקנה עליה

שאלה: מובא בספרים דאבל אין עולה לספר תורה גם בשבת בתוך שבעה ימי אבלות. אבל אם קראו לו בשמו או הוא כהן ואן כהן אחר עולה כדי לא להראות אבלות בפרהסיא. השאלה, אם אבל אמר בקול שהוא רוצה לקנות עליה, ושאל איזה עליה עדיף לו לקנות, ואנשים שמעו אותו. ולכאורה אין פרהסיה גדול מזה. תשובה: הדבר תלוי לפי מנהג המקום, ואם במקומו בשעה שאדם קונה עליה כל הציבור יודעים בוודאות שהוא יעלה בעליה פלונית, והמכירה נעשית בפומבי, יש לח ...

קרא עוד

גבר הלובש נעלי בית של אשה

שאלה: האם מותר לאיש לנעול את נעלי הבית של אשתו ולאשה את של בעלה. תשובה: מותר לאיש לנעול נעלי בית של אשתו, וכן לאשה את של בעלה כאשר עושים כן מפני הקור או שלא יפצעו ברגליהם. מקורות: בספר דברים פרק כב' פסוק ה' נאמר "לא ילבש גבר שמלת אשה ולא יהיה כלי גבר על אשה". ואנרו כמה דרכים בטעם איסור זה: א' החינוך במצוה תקמב' תקמג' כתב שהטעם הוא כדי להרחיק שלא יבואו לידי זנות וכן היא לשון הרשב"ם דברים כב' ה' "ללכת בין אנש ...

קרא עוד

מזלות והורסקופ ביהדות

שאלה: האם מזלות קשורים ליהדות? ואם לא אז האם מותר או אסור לקרוא הורוסקופ ? תשובה: התורה מתייחסת לנושא הקריאה בכוכבים ומזלות, ואוסרת זאת. כך נאמר בתורה, ספר דברים פרק יח: (ט) כִּי אַתָּה בָּא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱ-לֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תִלְמַד לַעֲשׂוֹת כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם: (י) לֹא יִמָּצֵא בְךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ קֹסֵם קְסָמִים מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף: (יא) וְחֹבֵר חָב ...

קרא עוד

כיסוי ראש לנשים

שאלה: בסוגיה במסכת כתובות דף עב עמוד א, נפסק שנשים צריכות לכסות את ראשן, וקשה משום שבסוגיה משמע שזה לא חיוב אלא שדרכן של בנות ישראל לכסות ראשן, ולכן אשה שלא מכסה ראשה בעלה יכול לגרשה. אך, זה לא נאמר בלשון ציווי, שאשה תכסה את ראשה, וגם לא בלשון איסור שיש לא תעשה ללכת בגילוי ראש, רק כתוב שזה המנהג של בנות ישראל, ואיך זה יוצר חיוב? תשובה: כיסוי ראש מביא לתחושה של רצינות וכבוד, ומהווה בסיס אפשרי לחברה שבה מערכת ...

קרא עוד

כניסה לויתקן

שאלה: שמעתי שאסור להכנס לכנסיות, אפילו לצרכי תיור. רציתי לשאול: 1. האם מותר להכנס לותיקן כדי להעשיר את הנפש ביצירות האומנות הרבות ושכיות החמדה שנמצאות שם? 2. מה סיבת האיסור, כאשר אינני מתכוון בביקור התיירותי לשום עניין דתי, ולא נראה לי שאושפע מהנצרות על ידי כניסתי למקום. תשובה: 1. כנסיה היא בית עבודה זרה, והכניסה אליו אסורה לכל צורך שהוא, גם אם אינו מכוון לשם עבודה זרה (ראה רמב"ם פירוש המשניות עבודה זרה, א, ...

קרא עוד
לתחילת הדף