אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דיני יום יום

אימתי חתן פוטר מתחנון

שאלה. אבקש לשאול, האם ומתי החתן פוטר אמירת תחנון. תשובה.  הנה מרן בשלחן ערוך (סימן קלא ס"ד) כתב: נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל, ולא בבית החתן וכו'. וכתב במשנ"ב (ס"ק כא) דהיינו משעה שנכנס לחופה, אבל מקודם אומרים. ויש מקילין אף בשחרית. [והיינו בציבור המתפלל עם החתן בשחרית]. וכן כתב בספר שלחן שלמה. ושכן משמע קצת מהגר"א. ועי' בתרוה"ד (ח"ב סי' פ) שכתב דדמי לער"פ, שאין אומרים למנצח בבוקר משום שחיטת הפסח אח ...

קרא עוד

קריאת טעות בשני וחמישי

שאלה: נפשי בשאלתי, במה שארע בבית הכנסת שלנו, שאף שאנו פרוזים וחגגנו את הפורים ביום ראשון, מ"מ בקריאת התורה של יום שני (ט"ו אדר ב'), קרא הבעל קורא קריאת 'ויבוא עמלק' ולא קריאת פרשת שבוע, האם צריך לחזור ולקרוא שוב פרשת שבוע או לא. תשובה. בדיעבד שכבר ברכו וקראו קריאה אחרת, כיון שהקפידא לקרוא פרשת שבוע - תקנת חכמים היא, אין בזה כדי לחייב לחזור ולקרות, ויצאו ידי חובתם במה שקראו. אולם לכתחילה ודאי היה צריך למנוע ...

קרא עוד

עלית קטן לתורה

שאלה. בני הקטן בן ה – 9 למד מזה כשנה את טעמי המקרא, לאחרונה ביקש ממני להראות את כוחו בבית הכנסת. אבקש לדעת האם להלכה ולמעשה ניתן להעלות קטן לתורה, או לכל הפחות למפטיר ולקריאת ההפטרה? תשובה. אף שבשולחן ערוך פסק שקטן עולה בכל עליה שירצה, מכל מקום מאחר ונחלקו הפוסקים אם רשאי רק לעלות או גם לקרוא בתורה, ומטעמים נוספים, נהגו שלא להעלות קטן אלא למפטיר. גם למפטיר והפטרה, בקהילות ישראל נהגו שלא להעלות קטן למפטיר וה ...

קרא עוד

טלית קטן הצמודה לגוף

שאלה: האם יש למחות במי שלובש בגד הציצית שקוראים "ניצית" על הגוף שלו בלי הפסקת בגד פנימי (גופיע) משום שיש זוהמה על הגוף או האם מותר ואין חוששין לזוהמה? תשובה: יש מלעלה גדולה ללבוש את הטלית קטן תחת בגדיו, מעל לבגד הסמוך לגוף ממש, שכן הוא מיועד לזיעה ואינו בגד של כבוד, וכן יש לנהוג למעשה, מ"מ אין למחות במי שלובש את הבגד הציצית על בשרו ממש, שכן יש לו על מי לסמוך, מקורות והרחבת הדברים: א.      הנה בשו"ע סימן ח' ...

קרא עוד

בעל קורא שאינו מדקדק במלעיל ומלרע

שאלה: האם צריך לתקן והחזיר בעל קורא שאינו מדקדק בניקוד המלעיל ומלרע (ישנם הרבה מקרים שבהם משתנה משמעות המילה במיוחד במקרים של עבר ועתיד)? במידה ואכן צריך לתקן, מה עושים כשהבעל קורא לא מבין את הבדל בין מלעיל למלרע? תשובה: בעל קורא שאינו מקפיד לקרא בדקדוק מלעיל ומלרע, אין צריך לתקן אותו, אפילו במקום שהענין יכול להשתנות, ובוודאי כשאינו מבין את החילוק ביניהם, וכ"ש כשאין שם בעל קורא אחר אלא הוא. מקורות והרחבת הע ...

קרא עוד

שימוש במכשיר יבוש לניגוב ידים אחר נטילת ידים

שאלה: לאחרונה החל שימוש גובר, בעיקר בתחנות דלק ובמסעדות, במכשיר ליבוש ידים מהיר. בניגוד למכשיר שהיה קיים בעבר שבו אויר חם זרם מהמכשיר והמשתמש כיוון את ידיו תחתיו כרצונו, המכשיר החדש מעוצב באופן שהמשתמש מעביר את ידיו בין שני לוחות פלסטיק שדרכם מוזרם אויר בלחץ גבוה, האויר מייבש את הידים. המכשיר מעוצב כך שיש להעביר את הידים מלמעלה למטה וממטה למעלה כמה פעמים במשך כעשר שניות, עד שהאויר מעיף את טיפות המים מעל היד ...

קרא עוד

להפסיק בתפילה להרגעת התינוק

בס"ד שאלה: באיזה שלבים של התפילה מותר להפסיק כדי להרגיע תינוק או ילד קטן שבוכה? למשל, אם אשה השכיבה את התינוק לשינת הבוקר ואז התחילה להתפלל שחרית, ובאמצע תפילתה שומעת שהתינוק בוכה, האם מותר לה ללכת להרגיע אותו אם היא באמצע ברכות ק"ש או העמידה? תשובה: אשה המטופלת בילדים פטורה מלהתפלל במידה וזה מפריע לטיפולה בילדים, אכן כשהיא מתפללת ויש תינוק או ילד המפריעים לכוונתה, תרמוז להם שלא יפריעו, ואם רמזה להם ללא הוע ...

קרא עוד

דין המתפלל שמונה עשרה עם השליח ציבור

שאלה: מי שבא מאוחר לבית הכנסת ומתפלל שמו"ע עם הש"ץ, ואומר קדושה עמו, האם יאמר גם לעומתם ברוך יאמרו [במקום דנוהגים דהקהל לא אומרים אותו], תשובה: צריך לומר את כל תיבות הקדושה, גם את התיבות שאין היחיד אומרם, מאחר והוא מתפלל עם הש"ץ אינו נקרא יחיד ולכן אומרם. מקורות: בשולחן ערוך (או"ח סימן קט סעיף ב) פסק "אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר עמו מלה ...

קרא עוד

תפילה בסמיכות לסוף הזמן

שאלה: מנין אנשים שנעמדו להתפלל תפילת שמונה עשרה סמוך לסוף זמן תפילה או קרוב לסוף השקיעה ולא יספיקו להתפלל גם תפילת לחש וגם תפילת חזרת הש"ץ, כיצד יעשו? תשובה: אם הציבור לא יספיקו להתפלל תפילת לחש וחזרת הש"ץ תוך זמן התפילה, יש לש"ץ להתפלל מיד בקול רם ויאמר קדושה, ובזה יש נוהגים שהשליח ציבור מתחיל בקול שלושה ברכות ראשונות ובתוכם אומר קדושה ואחר הקל הקדוש אומר בלחש, ומתחילים הציבור שמונה עשרה בלחש, וכן המנהג הנ ...

קרא עוד

אמירת "אל מלך נאמן" או "ה' אלקיכם אמת"

שאלה. אבקש לדעת מה מקור המנהג לומר בתחילת הקריאת שמע "אל מלך נאמן", ומדוע יש שאינם נוהגים בזה. תשובה. בקריאת שמע ישנן רמ"ה תיבות (מילים), ובכדי להשלימה לרמ"ח תיבות כנגד רמ"ח איבריו של אדם, נהגו לומר בתחילת קריאת שמע "אל מלך נאמן". אמנם מנהג הספרדים ועדות המזרח להשלים את מנין התיבות לרמ"ח, ע"י אמירה חוזרת של סיום הקריאת שמע "ה' אלקיכם אמת", ומקורם ע"פ המבואר בספר הזהר. מקורות. במדרש (תנחומא קדושים ו) א"ר מני ...

קרא עוד

תפילת שמונה עשרה בפחות מעשרה מתפללים

שאלה: אנו בחוץ לארץ מתפללים המניין מצומצם 10-12 איש. חלקם מאחרים ויוצא כך כשהחזן מגיע לשמונה עשרה הרבה פעמים מתחילים רק 4 או 5 מתפללים וכל אלה שמצטרפים אחר כך ניכר שמצטרפים מאוחר יותר. האם במקרים כאלה עולה לנו תפילה בציבור. תודה רבה תשובה:  אם אינם מתחילים שמונה עשרה בששה אנשים אין זה תפילה בציבור, שכן לא מצינו בפוסקים מי שסובר שבפחות מששה מתפללים נחשב לתפילה בציבור ע"י שיש עוד אנשים שנמצאים עמהם, אכן אם מצ ...

קרא עוד

תפילת שחרית לפני הנץ החמה

שאלה: שלום רב, עד סוף שבוע הבא הנץ החמה יוצא בשעה מאוד מאוד מאוחרת, כיון שאני רגיל להיות בעבודה בשבע וחצי אני לא יכול להספיק להתפלל בתפילת ותיקין. האם אני יכול להתפלל במנין שמתחיל בשש, או שאני חייב לחכות לותיקין. חשוב לציין שאין בעיה שאני יגיע לעבודה בשמונה רק כך אני רגיל כבר שנים וזה יותר נח לי. תודה רבה תשובה: פועלים הממהרים לעבודתם, רשאים להתחיל להתפלל ברוך שאמר ופסוקי דזמרה אחר עלות השחר (בימים אלו הוא ...

קרא עוד

הצטרפות למנין של אינם שומרים תורה ומצוות

שאלה: שלום רב, בשכונתי ישנו אדם המוסר שיעור לאנשים שאינם שומרים תורה ומצוות, בסוף השיעור הוא מקיים תפילת ערבית והתבקשתי על ידו לבוא ולהשלים שם מנין, שאלתי האם יש בעיה להתפלל במנין שרובו מחללי שבת [בדרך כלל ישנם גם נשים בחדר כיון שהשיעור מיועד גם לנשים] או שעדיף להתחמק ולהתפלל במנין רגיל בבית כנסת השכונתי. תשובה: הנה במרבית המקרים הרי מדובר באנשים שהם בתהליך של התקרבות ליהדות-ותעיד על כך עצם עובדת השתתפותם ב ...

קרא עוד

ברכת בצק שנילוש במי פירות

שאלה: שלום! רציתי לדעת  מה הדין בבצק שנילוש רק במי פירות, האם ברכתו מזונות, לדעת המחבר? ולדעת הרמ״א? תשובה: תשובה: פת שנילושה כולה במי פירות, בלי מים כלל, ברכתה בורא מיני מזונות לכל הדעות. אלא, שיש ליזהר מקביעת סעודה, שכל שקובע סעודה על פת כזו ברכתה המוציא, וחייב בברכת המזון. מקורות: הנה שורש הלכה זו בסימן קס"ח סעיף ז', שם הביא השו"ע ג' שיטות מהי פת הבאה בכיסנין. והשיטה השניה שהביא השו"ע היא שיטת הרמב"ם דעי ...

קרא עוד

לבישת כיפה וברכות התורה בשיעור תורה

שאלה: שלום וברכה אני מוסר שיעור במשך השבוע ליהודים שאינם שומרי תורה ויש מהם שלובשים כיפות ויש מהם שאינם לובשים כיפות מעולם, האם יש לבקש מהם ללבוש כיפה לפני הלימוד?  וכן האם עלי לדאוג שהם יברכו ברכות התורה לפני השיעור תשובה:  א. במציאות הנוכחית שבה הזמנת אדם ללמוד תורה והזמנתו לחבוש כיפה כשאינו מבין את עניינה עשוייה לגרום לריחוק ולאנטגוניזם, מותר ללמוד עימו תורה כשאינו חובש כיפה. ב. במציאות שבה הזמנת אדם ללמ ...

קרא עוד

כריכת תפילין על האצבעות

שאלה: מדוע מניחים תפילין דווקא על האצבע האמצעית, ומה הטעם להבדל בין הספרדים לאשכנזים? תשובה: בגמרא מסכת מנחות (לה ע"ב) נאמר "וכמה שיעורייהו [של גרדומי תפילין]? אמר רמי בר חמא אמר ריש לקיש: עד אצבע צרדה. רב כהנא מחוי כפוף. רב אשי מחוי פשוט. רבה קטר להו ופשיט ושדי להו. רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלית להו. מר בריה דרבנא עביד כדידן. וכך הוא פירוש דברי הגמרא לפי פירושו של  רבינו  נתן ב"ר יחיאל מרומי מחבר ספר  הערו ...

קרא עוד

חציצת שערות בתפילין של ראש

שאלה: אחד מבני קהלתינו, נשרו שערותיו במצחו, ואשר על כן גידל שערות צדעיו והעבירם כלפי מצחו, ונתעוררתי לשאול האם יש בכך חציצה לתפילין. תשובה: לכתחילה ודאי שיש להחמיר להסירם למקומם בשעת הנחת התפילין, שלא תהיה חציצה בתפילין, אחר שאין אלו השערות הגדלות במקום הנחת התפילין. וכן הורה מורנו הגאב"ד שליט"א. מקורות ונימוקים: הנה לכאורה בכיו"ב דנו הפוסקים לענין בלורית שהיתה נהוגה בעבר. דהנה במחצית השקל (אורח חיים סימן כ ...

קרא עוד

ברכה בגילוי ראש

שאלה: באחד המפגשים עם הסטודנטים הגשנו כיבוד, אחד הסטודנטים רצה לברך על האוכל וכשהצענו לו לכסות את הראש לפני שהוא מברך הוא התנגד ואמר שלברך לא אכפת לו אבל לכסות את הראש הוא לא מעוניין. האם יש למנוע ממנו לברך ללא כיסוי ראש, או שעדיף שיברך אף ללא כיסוי ראש. תשובה: נראה שאם יש חשש שאם יציעו לברך בכיסוי ראש, לא יברך כלל, עדיף שיברך בלי כיסוי ראש מאשר לא יברך כלל. מקורות: מבואר בשו"ע אורח חיים - סימן צא סעיף ג: " ...

קרא עוד

לקבוע תפילה במקום פריצות והוללות

שאלה: אדם המארגן חופשות בבתי מלון לאנ"ש יראים ושלמים, הנהלת המלון קבעה את בית המדרש והתפלה באולם שהגויים השתמשו בו להוללות ולהצגות ושאר עניני פריקת עול, והסתפק האם ראוי הדבר שמצד אחד אסור להתפלל במקום המיוחד לפריצות והוללות. אך מאידך אין אולם אחר במלון שיש בו די מקום לכל האורחים הרוצים מקום מרווח לתורה ולתפלה. תשובה: אם יש אופציה יעילה אחרת נראה וודאי שיש להעדיפה, אבל במקום שאין אופציה סבירה אחרת, ולצורך הת ...

קרא עוד

עליה לתורה ליהודי בעל עבירות

שאלה: עד כמה יש לשתף ולכבד יהודי בעל עברות (נשוי לגויה וכד') שתורם למוסדות הקהילה: תפקיד בקהילה, בבית הכנסת, כיבודים ועליות לתורה, יחס כללי? איך להתייחס לנשותיהם ולילדיהם (כאשר הם באים לבית הכנסת, לארועים יהודיים, וכד')? תשובה: לצורך הדיון, נדבר על יהודי הנשוי לגויה - אך הדיון עצמו שייך אף בנוגע לבעל עבירות שאינו נשוי לגויה. על אף שהחיתון לגויה מהווה עבירה חמורה מאד, אין היא מעכבת את היהודי החוטא בה מלעלות ...

קרא עוד

יציאה למקום שאין שם מנין

הרב דוד גולדמן  שאלה: האם מותר לצאת לכתחילה לטיול למקום שאין מנין יהודים וממילא לא יוכל להתפלל בציבור? תשובה: מותר לו לנסוע למקום שלא יהי לו מנין לתפילה כיון שכעת עדיין לא חל עליו אותו חיוב תפילה. נימוקים ומקורות: א) חיוב תפילה בציבור, חיוב גמור הוא. כמובא ברמב"ם (הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ח הלכה א) 'תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוטאים אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף ע ...

קרא עוד
לתחילת הדף