אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות

אם הכנת שעון חשמל מציל מבישולי גויים

שאלה: מעשה היה בחג שבועות שעבר, נשאלתי מאת המשגיח בקהילה, האם אפשר להדליק את התנור ליום טוב שני של גלויות על ידי שעון שבת, שמכוון על ידו לזמן מסויים ביום טוב השני. יצויין, שהתנור הוא חשמלי, לכן לא היה ניתן להשאיר נר הדלוק על ידי יהודי, כנהוג. לא היה לי פנאי לעיין, ולפום ריהטא התרתי, משום שעיקר ההיתר של הרמ"א בסימן קי"ג התבאר בש"ך (שם ס"ק ז) דהוא משום דסמכינן על דעת הרא"ש, דבבית ישראל לא חיישינן לבישול עכו"ם ...

קרא עוד

הפרשת חלה מחביתיות (בלינצ'עס)

שאלה: בביתי הכינו כמות גדולה של חביתיות (בלינצ'עס), כאשר בסך הכולל של כל הכמות יש קמח בכמות שבעיסה רגילה חייב בהפרשת חלה, האם גם בחביתיות יש חיוב חלה. תשובה: חביתיות (בלינצ'עס) העשויות בדרך המקובלת, והיא תערובת נוזלית של מים וקמח ועוד, ששופכים על מחבת או מתקן ברזל חם והוא מתייבש עליו בזמן מועט מאוד, אינו נחשב לחם לעניין חיוב הפרשת חלה, ופטור  מהפרשת חלה. מקורות והרחבת הענין: הנה בשולחן ערוך יו"ד (הלכות חלה ...

קרא עוד

ביצה אורגנית שיש בה רק חלבון

שאלה: ביציה אורגניות (טבעיות) מתרנגולים הגדלים בחופשיות, ולאחר בישולה בחמין מתברר שיש בה רק חלבון ללא חלמון, האם הביצה אסורה באכילה, והאם כל תכולת הסיר נאסרה באכילה ? תשובה: מעיקר הדין ביצה זו אינה אסורה באכילה, והסיבה שהביצה יצאה כך כיון שלפעמים זה קורה לתרנגולת שהיא בסוף העיבור שלה, שהביצה האחרונה שלה יוצאת ממנה ללא חלמון, או שהיא יוצאת קטנה בתוך ביצה גדולה, וכל זה בתנאי שבשטח התרנגולת היכן שהיא גדלה אין ...

קרא עוד

צליית כבד במנגל חשמלי

שאלה: האם מותר לצלות כבד במנגל חשמלי, כאשר נותנים מים במגש שתחת רשת הצליה, ובשעת הצליה נוטפין טיפות דם מן הכבד אל המים שבמגש, ומחמת חום הגריל, מתחממים המים והדם שעמהם, וחוזרים באדים אל הכבד. תשובה.. לענ"ד נראה שאין בכך כל איסור. מקורות. עי' בשו"ת מעשה חושב (ח"ה סי' כט) שהאריך בזה רב, והעלה עיקר דלכתחילה יש לחוש דחשיב שנתבשל בדמו, אך בדיעבד יש להקל בזה, הן לפי מ"ש מרן בשו"ע (יו"ד סי' עג ס"א) הכבד, יש בו ריבו ...

קרא עוד

ארגון פעילות קירוב שהמשתתפים מביאים כיבוד

שאלה: אני מארגן פעילות קהילתית יהודית. הרבה מהיהודים המקומיים משתתפים בפעילות. אחד הדברים שעוזרים לי להביא אנשים, זה ארגון של אירועים עם כיבוד קל שדווקא המשתתפים נקראים להביא. אנחנו מארגנים לדוגמה מסיבות ראש חודש, ומה שמושך אנשים לבוא, בין השאר, זאת העובדה שהם בעצמם מביאים פופקורן, עוגות, כריכים וכיו"ב למפגש וכולם אוכלים ביחד. אין לי אפשרות לומר לאנשים להביא רק דברים כשרים, אבל, בהתייחס לאוכלוסייה שאני נמצא ...

קרא עוד

חינוך קטנים להמתנה בין בשר לחלב

שאלה: בני אוכל ארוחת ערב בשעה 6:30, חלק מהתפריט הינו חלבי, והוא עדיין בתוך שש שעות לאכילת בשר, שהיא בערך בשעה 2:00 בצהרים, כיצד עלי לנהוג? תשובה: מותר לתת לתינוק במקום צער חלב לאחר בשר, בין בשר עוף, חיה, בהמה, אבל אסור לתת לו חלב ובשר יחד. קטן עד ג' שנים אין צריך להמתין כלל בין בשר לחלב (וצריך קינוח והדחה). קטן עד שש שנים יעשה הפסקה כל שהיא. קטן מגיל שש עד תשע (בבריא) ועד עשר (בכחוש) יש להקל אחר שעה מאכילת ...

קרא עוד

אם סומכים על ישראל שטעם איסור

שאלה: אדם טיגן בצלים במחבת בשרית בת יומא (נקיה), לאחר מכן לקח בצלים אלו ועירבבם ברוטב שמנת ואפה את הכול בתנור בתבנית העשוי מחרס. לפי הנפסק בשו"ע הדין הוא שגם האוכל וגם התבנית אסורים. אך אותו אדם קודם שהבחין בטעותו טעם מן התבשיל לתומו והיה טעמו רגיל ללא טעם בשר. והשאלה האם יש להתיר את התבשיל כיון שאין בו טעם בשר? תשובה: דעת הפוסקים האחרונים שאין לסמוך בזמנינו על טעימה כדי לקבוע שאין בתבשיל טעם של דבר מסוים, ...

קרא עוד

שימוש בכלי לא טבול בשעת הדחק

שאלה: בחורים החוזרים בתשובה שגרים בבית ההורים, האם יש דרך להקל להם לאכול בכלים שבבית שאינם טבולים. תשובה: מי שנכנס לבית חברו ומגישים לו אוכל או כוס שתיה וכדו' והמשקה נמצא בכלי הטעון טבילה והוא יודע בבירור שחברו לא הטביל כליו, לכתחילה בודאי שאין לאכול. אך בשעת הדחק נראה להקל, ובפרט בחורים החוזרים בתשובה שגרים בבית ההורים וההורים אינם מסכימים שהבנים יטבלו את הכלים. ובמיוחד במקרה שיגרם מריבה ועגמת נפש. וטעם הה ...

קרא עוד

הפרשת חלה מעיסה ואין בדעתה לאפות את כל העיסה

שאלה: אשה הלשה עיסה גדולה שיש בה שיעור חלה. ברצונה להפריש חלה על כל העיסה ואחר כך לחלק את הבצק לככרות ולאפות חלק מן הככרות בערב שבת זו ואת השאר להקפיא ולאפות בערב שבת הבאה, האם מותר לעשות כך? תשובה: מאחר ויש בזה מחלוקת אחרונים, יש חיוב להפריש חלה, אכן לא יברך על הפרשה זו. מקורות והרחבת הענין: א.      במשנה (חלה פ"א משנה ז) מבואר "נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה, נשים שנתנו קמח לנחתום לעשות להם שאור, אם אין ב ...

קרא עוד

שימוש בכלים שבשלו בהם בשבת

שאלה: הורים שמבשלים בשבת, מרתיחים מים בקומקום בשבת, ומשתמשים במיקרוגל בשבת, האם הכלים שבהם בשלו בשבת נאסרים לשימוש על ידי זה? ברצוני לציין שאין לי אפשרות כל פעם מחדש אחרי שבת להגעיל את כל הכלים, גם מבחינה טכנית זה קשה וגם שאם הורים שלי יראו אותי עושה זאת זה יביא למצב קשה ביחסים בינינו. תשובה: לגבי מי שלא בישל בשבת בסיר, אין הבליעה נאסרת כלל, ואין צורך להגעיל את הסיר. הרחבה: אכן, מובא בספר משנה ברורה על הלכו ...

קרא עוד

כשרות הג'לטין

שאלה: אנחנו בשליחות ברוסיה, רבים מהמוצרים קשה למצוא להם כשרות טובה, ביררתי אצל המבינים בכשרות, והתברר שרבים מהמוצרים יש בהם "דז'לעטין", ומשום כך אין להם כשרות טובה. ברצוני לדעת האם יש איסור באכילתו. וכן, האם במוצרי חלב יש בו איסור בשר בחלב. תשובה: בדינו של ה"ג'לטין" נחלקו הפוסקים כבר לפני חמישים שנה, יש מהם שנקטו לאסור ויש שנקטו להתיר, אולם גם אותם שנקטו להתיר כתבו שלמעשה יש מקום להחמיר בזה. ובפרט בזמנינו ש ...

קרא עוד

בישול בשר בחלב לצורך מבחן בבית ספר לבישול

שאלה: במסגרת מבחני הגמר על התלמיד לבשל בשר עם חלב והבוחן הגוי טועם, הכמויות הם מועטות והם בגדר חצי שיעור. ללא מבחן זה התלמיד לא יקבל התעודה תשובה: אסור לבשל בשר בחלב גם במקרה שאין היהודי טועם ממנו, ואף אם מבשל שלא למטרת אכילה אסור, ולענין כמות פחותה משיעור יש איסור בישול, מ"מ נחלקו הפוסקים אי הוי מהתורה או מדרבנן. מקורות והרחבת הדברים: ג' פעמים בתורה נצטווינו על איסור בישול בשר בחלב שנאמר, לא תבשל גדי בחלב ...

קרא עוד

עבודה במסעדה של גויים

שאלה: האם מותר לעבוד במסעדה של גוים כשאין עבודה אחרת? תשובה: אם כוונתך לעבודה כמלצר, נקיון וכיו"ב, אזי יש מקום גדול יותר להקל בזה. אם כוונתך לעבוד כטבח ו/או התעסקות עם המאכלים, שהנם נבלות וטרפות, יין נסך וכיו"ב, אזי יש מן הפוסקים שמחמירים בזה לאסור. ונכון מאד לעשות כל טצדקי להתפרנס בדרכי היתר בטוחים, לחוש לדעת הרבה אחרונים הנוטים לחומרא בנ"ד. אמנם במקום שאין מוצא, וכידוע כי בעוונות הרבים קשה מאד להשיג פרנסה ...

קרא עוד

טבילת כלים חשמליים

שאלה: קניתי קומקום חשמלי, ובאריזה יש אזהרה לא לטובלו במים והעושה כן אין עליו אחריות כלל, איך עלי לנהוג לגבי טבילת הכלי במקוה? תודה תשובה: אם הכלי עלול להישבר יש להקנות הכלי לגוי ולשואלו ממנו [גם לעולם]. או לקחת הכלי לאומן ישראל שיפרק הכלי עד שאינו ראוי לשימושו ושוב להרכיבו, וע"י זה הוא פטור מטבילה. מקורות : מצות טבילת כלים מובא במשנה במס' ע"ז עה: ושם הגמ' מביא מקור למצוה זו ממה שכתב בפרשת מטות בפרשה דכלי מד ...

קרא עוד

שתית קפה שהוכן בכלים של אינו שומר תורה ומצוות

שאלה: הייתי בטיול עם חברים שאינם שומרים תורה ומצוות, לאחד החברים היה ערכה להכנת קפה (גזי-ה, פינג'אן, כף, וכו'). שאלתי האם מותר לשתות מהקפה הנעשה בערכה זו בזמן שערבבו אותו עם כף שסביר שהיא שמשה בעבר גם לבשר וגם לחלב? יש לציין שאת הכף מכניסים לפינג'אן ולכן מדובר בכלי ראשון. כמו כן הסתפקתי האם הפינג'אן נאסר מחמת הכף? תשובה: מותר לשתות את הקפה שהוכן בכלים אלו. הרחבת הדברים: כיון שסתם כלים אינם בני יומן, וק"ו כא ...

קרא עוד

מנהג בשחיטה לספרדים

שאלה: שלום לכבוד הרבנים אני מחפש תשובה מגדול בתורה ספרדי. ניסיתי להעביר לרבני ארץ ישראל אך ללא הצלחה. בשו"ע יו"ד סימן ל"ה ס"ב כותב מרן שאם הורדה חסרה או שינה את מקומה או צורתה, הבהמה כשרה. בכה"ח סימן ח"י וי"ט פסק שכך הלכה לעדות המזרח. שאלתי בנוגע למי ששוחט עבור ספרדים מרודס, טורקיה, עירק, בורמה, אדן, ותימן - האם אפשר להכשיר לכתחילה בהמה (ובפרט בהמה דקה) שיש לה חסרון בורדה כאמור? תודה רבה. תשובה: אכן, דעת מר ...

קרא עוד

אכילת ספק חדש בחוץ לארץ

שאלה: אנו כעת בשליחות תורנית במזרח אירופה, הקמח שנמכר כאן הוא כנראה בספק חדש, ושאלתינו היא האם במקום כזה (שהמטבח היהודי המקומי מספק ארוחות מהדרין עבור סטודנטים יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות) ההוראה עבורנו היא לא לברר את הספק הזה, (בבחינת שב ואל תעשה, ואל תעירו ואל תעוררו..) ולסמוך על ספק ספיקא, דאם תמצא לומר שנזרע אחר הפסח - ואסורה, שמא הלכה כמאן דאמר דאין חדש נוהג בחוץ לארץ, וכמו שכתב בשו"ת אור לציון (ח"א ...

קרא עוד

כשרות במטבח בבית הורים שאינם שומרים כשרות

שאלה: בדבר חוזר בתשובה, והוריו מאהבתם אותו ורצונם לבא לקראתו מוכנים לקנות רק מוצרים כשרים כדי שיוכל לאכול בבית, אך לדבריו אינו מסוגל לדרוש מהם להחליף את כל כלי הבישול והאכילה שבמטבח, ושאלתו האם מותר לו לאכול מה שנתבשל בכלים שאינם בני יומם. תשובה: ראשית חשוב לדעת אם מדובר על מצב שבו השתמשו בכלים במאכלים לא כשרים, או בבשר בחלב, או שרק לא הקפידו על טיב הכשרות במיוחד, אבל למעשה אכלו כשר. במקרה שמקפידים על כשרות ...

קרא עוד

אכילה במסעדה שאינה כשרה

שאלה: בחור הבא ממשפחה שאינה שומרת תורה ומצות, ורוצה להצטרף למשפחתו היוצאת לאכול במסעדה שאינה כשרה, האם מותר לו להצטרף עמם ולאכול רק מה שאין בו כל חשש איסור כגון סלט ירקות, ופירות וכדו'? תשובה: אם מדובר במצב של דחק, כלומר שאם לא תצטרף ייגרם מתח במשפחה, אפשר להקל לאכול במסעדה. מקורות: באופן כללי אין היתר לאכול במסעדה לא כשרה, גם אם האדם מקפיד על אוכל כשר, ואפילו אם הוא מקפיד להביא אוכל מביתו. הסיבה לכך היא אי ...

קרא עוד

משחת שינים עם מרכיבים חלבים

שאלה: ובמה ששאל במשחת שיניים חדשה שיש בה מרכיבים חלביים מה דינה לעניין שימוש בה אחר אכילת בשר. תשובה: מותר להשתמש במשחת שינים שיש בה מרכיבים חלביים, בתוך שש שעות לאכילת בשר, באופן שפולט ואינו בולע.  נימוקים ומקורות: יש לדון ב' עניינים, א. כיצד נחשב דבר מאכל שחלק מהמרכיבים במוצר הינם בשריים או חלביים, ב. מה דין דבר שנועד להכניסו לתוך הפה על דעת שלא לבלוע . א. האיסור לאכול חלב וגבינה נפסק בשולחן ערוך יורה דעה ...

קרא עוד

הפיכת טוסטר אובן מבשרי לפרווה או לחלבי

שאלה: טוסטר אובן שהיה לפני כ-5 שנים בשרי, ולפחות 3 שנים אופים בו רק פרווה. א.      האם הוא עדיין בחזקת בשרי? ב.      האם אפשר לאפות בו חלבי? ג.       האם אוכל פרוה שנאפה בו, מותר לאכלו ביחד עם חלב? תשובה: א.      כלי שהשימוש בו היה בשרי נשאר בחזקת בשרי כל עוד לא עבר הגעלה או ליבון (הכשרה) שמוציאה אותו ממצבו הנוכחי [בשרי] למצב של כלי חדש שעדיין לא השתמשו בו, אלא שהמנהג (אצל בני אשכנז) הוא לא להגעיל כלי בכדי ...

קרא עוד
לתחילת הדף