אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת

רכיבה על אופניים בשבת

שאלה: האם מותר לילד בגיל 10 לרכב על אופניים בשבת? תשובה. אין לרכב על אופניים רגילים, גם אם גלגליהם עשויים מגומי מוצק, ואפילו על אופניים המיועדים לקטנים. מקורות. בשו"ת רב פעלים (ח"א סימן כה) נשאל "בעיר במביי, נמצא קרון שקורין גאר"י שקבוע בו שני גלגלים, ואינם מושכין אותו בהמות ולא בני אדם, אלא הוא מהלך מאליו על ידי אדם היושב בו, שדוחה את הגלגלים ברגליו, ורצינו לדעת אם מותר לרכוב בזה הגאר"י [אופניים] בשבת ויו" ...

קרא עוד

הגדרת מלאכה בשבת

שאלה: האם פעולה שאינה דורשת מאמץ פיזי כגון שימוש במכשירים אלקטרונים ובמחשב נחשבת למלאכה בשבת? תושבה: פתיחה: תפיסה אינטואיטיבית של 'מלאכה' שאסורה בשבת דומה, שבתחושה האינטואיטיבית שלנו יש פעולות שלא היינו מחשיבים ל"מלאכה". לדוגמה, העלאת תמונות לאינטרנט היא פעולה שאינה דורשת מאמץ פיזי, היא לא מסובכת, ובעיקר היא נתפסת כפעילות פנאי ולא כעבודה. ובכל זאת, רואים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה שמלאכה שאסורה בשבת אינה צר ...

קרא עוד

צילום במעגל סגור בשבת – במחלקות בתי חולים

שאלה: בדבר הפעלת מצלמות במעגל סגור במחלקת בתי חולים מערב שבת, כאשר הם מצלמות גם בשבת, ויש בזה תועלת לאחיות, אחר שהמחלקה רחבה וגדולה, ויש לאחיות ואנשי המחלקה צורך לדעת שלא ייכנסו אינשי דלא מעלי, או אנשים זרים חולים וכיו"ב, אשר עלולים להעביר מחלות שיש בהם סכנה גדולה לחולים. וכן, לפקח ולראות שבחדר המיועד למשפחות לא ישכונו כי אם הורי הפגים המאושפזים במחלקה. תשובה. הנה באופן שצילום הוידיאו במעגל סגור נועד לצרכי ...

קרא עוד

ליטוף וטילטול בעלי חיים בשבת

שאלה : מה דין חיית מחמד שמגדלים בבית וילדים רגלים להשתעשע בם כגון ארנבות ויש כאלו המגדלים כלבים וכד' האם מותר ללטף אותם בשבת או שהם מוקצה. תשובה :  ליטוף כשלעצמו בלא בלא להזיז את החיה מותר . באם החיה מיוחדת לשעשוע ומגדלים אותה לשימוש זה יש להקל אף לטלטלה . מקורות : ראשית באופן כללי בעל חיים הוא מוקצה כפי שנפסק בשו"ע סימן ש"ח סעי' לט, ובטעם האיסור כתב שו"ע הרב וכן ביאר הטעם המ"ב סי' שח סעי' כח' משום שהם כעצי ...

קרא עוד

עשיית קידוש לפני התפילה לאשה

שאלה האם אישה שרגילה להתפלל כל יום שחרית, בשבת  יכולה לשמוע קידוש ואחרי זה להתפלל ? תשובה אשה שרגילה להתפלל שחרית כל יום אסורה באכילה לפני שמתפללת אף אם מקדשת, ורק בשתיה מותרת לפני שמתפללת. ביאורים: יש להקדים שאכילה בשבת בבוקר יש בה שני בעיות הלכתיות. א' אכילה לפני התפלה אסורה בכל יום וגם בשבת, משום דיני התפלה כמבואר בהלכות תפלה בשו"ע סי' פט' סעי' ג' והטעם, א' משום הפסוק "ואותי השכלת אחרי גוך" שלאחר שאכל ונ ...

קרא עוד

סעודת ליל שבת למקבל שבת מבעוד יום

שאלה: אני נוהג בשעון קיץ להתפלל תפילת ערבית מבעוד יום ולא לחכות לצאת הכוכבים. רצית לשאול האם יש מגבלה על הזמן של תחילת סעודת ליל שבת ועשיית קידוש. וביותר לפעמים קורה ואני מסיים את תפילת ערבית בפלג ומגיע הביתה אחרי השקיעה, האם מותר לי לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים? תשובה: ראשית אין לסיים ערבית בפלג אלא להתחיל ערבית בפלג, שתפילת ערבית לפני הפלג אינה ערבית ואין זו קבלת שבת, ומי שהתפלל ערבית לפני פלג המנחה, חוזר ...

קרא עוד

ברכת הבנים

שאלה: ראיתי שיש שהקפידו שכשנותן ברכה לבנים אין לברך אלא ביד אחת (תורה תמימה פרשת נשא ס"ק קל"א מהגר"א) אכן יש שכתבו דאדרבה ע"פ סוד יש להרך בשתי ידיו (ה"ה סדור ר' יעקב עמדין ליל שבת יוסף אומץ אות ע' וכן דעת הגרשז"א זצ"לּ) ואיך לנהוג למעשה? תשובה: חכמי וצדיקי הדורות היו מברכים את בניהם ותלמידיהם בהנחת שתי ידיה על ראש המתברך[5].  ומ"מ הנוהגים במנהגי הגר"א אולי יש  מקום שיקפידו להניח רק יד אחת. והן המברכים בהנחת ...

קרא עוד

הדלקת נרות שבת בבתי מלון

שאלה: בבתי מלון לא מרשים להדליק נר בחדר. מה עדיף, להדליק נר ליד חדר האוכל עם כל האורחות או לחלופין להדליק בחדר פנס העובד על סוללה. תשובה: שאלת חכם חצי תשובה. אם ספרדי אתה, כיון שקיבלנו ע"ע הוראות מרן השלחן ערוך, הרי לדעתו אין לברך על תוספת אורה, ועל כן אין להדליק נר שבת בברכה בשום פנים ואופן בחדר האוכל היכן ששאר האורחות מדליקות, אלא אם היא מדליקה ראשונה, שאז היא זאת שיוצרת את האור הראשון. לפיכך, מן הראוי לכ ...

קרא עוד

אמירה לגוי להדליק גז שנכבה

שאלה: במקרה שנכבה הגז בליל שבת, האם יש היתר לקרוא לגוי שידליק את הגז בכדי שיוכלו לאכול למחרת את החמין. תשובה: אם הגוי הדליק את הגז וחימם את החמין מותר להנות מהתבשיל. ואף מותר לרמוז לו לעשות כן, דסוף סוף אין כאן אלא תוספת הנאה מפעולת הגוי. ויש לחלק בין במאכלים שניתן לאוכלם קר כגון גפילטע פיש וכדו', דאז יש להקל אף כשהצטננו לגמרי, לתבשילים כאלו שאי אפשר לאוכלם קר כמו בטשואלנט וכדו' דאז יש להקל רק אם עדיין הוא ...

קרא עוד

שימוש באור שהדליק ילד בשבת

שאלה: ילד בן שש כיבה את האור ללא כוונה בשבת, ושוב הדליק אותה מפחד אביו שיגער בו, האם מותר להשתמש לאורה כגון לקרוא ספר לאורו? תשובה: מותר להשתמש לאורה, דזה הוי כאילו הדליקו לצרכו דשרי. מקורות והרחבת הדברים:     הנה קיי"ל שאם עבר הקטן ועשה מלאכה בשבת בשביל הישראל אסור להנות ממנה בשבת, ומיהו אם עשה את המלאכה לצורך עצמו, אז מותר להנות ממנה. כ"כ במג"א (שכ"ה סקכ"ב), והובא בביה"ל (סעי' י ד"ה א"י שמילא) דקטן שמילא ...

קרא עוד

ניעור שלג מבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים. תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ובבגד שאינו סופג כ"ש שמותר. ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס. מקורות והרחבת הדברים: הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת - חי ...

קרא עוד

ברית מילה בשבת כשהנוכחים יחללו שבת

שאלה: הוזמנתי לערוך ברית מילה בשבת, מבירור קל שערכתי נראה שמשפחת הנימול אינה שומרת שבת, ויש חשש גדול שבני המשפחה יחללו שבת עבור הגעתם לברית. מה עלי לעשות? תשובה. דעת מורנו הגאב"ד שליט"א דמאחר והחילול שבת אינו נגרם מעצם מעשה המילה, הרי אמרו חז"ל שאין אנו צריכים לעשות תקנה לרשעים, ומותר אתה למול את הרך ביום השמיני. מקורות. בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' ג) כתב לדון לענין מוהל שהוזמן לערוך ברית בשבת, וחושש שמא מחמת ...

קרא עוד

ברית בשבת לבן מעוברת שנתגיירה

שאלה: אשה מעוברת שנתגיירה כדת וכדין, ילדה בן זכר בשבת קודש. הוזמנתי למולו, האם למול אותו בשבת, או רק ביום ראשון. תשובה. שאלה זו נחלקו בה גדולי האחרונים, ורבים מהם נקטו למולו בשבת, אך מ"מ מחמת חומר איסור חילול שבת, קשה להורות כן למעשה. וכן הורה למעשה מורנו הגאב"ד שליט"א. מקורות. בגמרא ביבמות (עח.) אמר רבא: נכרית מעוברת שנתגיירה - בנה אין צריך טבילה, אמאי אין צריך טבילה? וכי תימא משום דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק ...

קרא עוד

ניעור שלג מהבגדים בשבת

שאלה: האם מותר בשבת לנער את השלג מעל הבגדים. תשובה: שלג שירד על הבגד, כל זמן שהשלג רך מותר לנערו מעל הבגד, [כדין נוצות], אך יזהר לנערו בנחת, ואם השלג נמס בתוך הבגד והבגד הוא שחור וחדש, והאדם מקפיד שלא ללבוש את הבגד הזה בלי לנערו מהרטיבות שעליו, אסור לנערו בשבת משום שהניעור הזה מייפה את הבגד ומועיל לו כמו כיבוס. מקורות והרחבת הדברים: הנה בגמרא (שבת דף קמז, א) המנער טליתו בשבת - חייב חטאת. ולא אמרן אלא בחדתי, ...

קרא עוד

הנאה מאוכל שהובא בשבת

שאלה: אני משרת בצבא, הוריו של אחד החברים שלי שאינו שומר תורה ומצוות מגיעים אליו באופן קבוע בשבת לבקרו, ומביאים לו תופינים וממתקים. מידי פעם הוא מציע לי ממה שהובא לו, האם רשאי אני לאכול מהם? תשובה. לצערנו, הוריו של אותו חבר עוברים במעשיהם על ג' איסורים: א. איסור תחומין. ב. איסור הוצאה מרשות לרשות. ג. איסור הבערה – בהדלקת הרכב ובנסיעה. אי לכך, בשבת עצמה, אסור ליהנות מהאוכל שהובא בשבת. אולם, במוצאי שבת, אין מנ ...

קרא עוד

פנוי שלג בשבת

שאלה: אחרי ירידת שלג, אנחנו צריכים מיד לפנות את השלג מהמרפסת, מפני שאחרת כשזה מתחיל לנמס, המים הנוצרים נכנסים לנו לתוך הבית מכיון שהניקוז עדיין מכוסה בשלג. האם זה מותר במקרה של ירידת שלג בשבת? תשובה: שלג הנערם בחצר או בשביל הדרך מותר לפנותו בשבת במקום שיש עירוב, ואין השלג מוקצה בשבת לא מדין נולד ולא משום מוקצה אחר. ואסור לעשות בובת שלג וכדורי שלג שהנערים עושים בשבת וזורקים זה על זה. מקורות: ראשית יש לדון אם ...

קרא עוד

טעימה מיין בקידוש

שאלה: האם יש חובה לכל הסועדים בסעודת שבת לטעום מיין הקידוש? תשובה: בין בקידוש של ליל שבת ובין בקידוש של יום שבת בבוקר אין חובה לשאר המסובין לטעום מיין הקידוש, אבל מצוה מן המובחר שיטעמו. מקורות: השולחן ערוך באו"ח סימן רעא' סעי' יד' פסק שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם מיין הקידוש, אך מעיקר הדין אין בכך צורך. ונחלקו הפוסקים האם גם בקידוש של יום נאמרה הלכה זו או רק בקידוש של לילה. והיינו משום שבקידוש של יום שאינו א ...

קרא עוד

קידוש בחדר אחד וסעודה בחדר אחר

שאלה: בקידוש הנערך בבית כנסת הסתפקנו האם מותר לקדש בבית הכנסת עצמו מיד לאחר התפילה, ולאחר יעלה הציבור לקומה שניה לאכול את הסעודה (או פת או פת הבאה בכיסנין)? הרווח בדבר שבחדר בקומה העליונה שמתקבצים עבור האכילה יש רעש גדול וקשה לשמוע את המקדש, מאידך בבית הכנסת עצמו לאחר התפילה ישמע כל הציבור. תשובה:  מאחר ובית הכנסת והאולם שע"י הם בבעלות אחת ותחת גג אחד ואין אפשרות לציבור לשמוע את הקידוש במקום בו אוכלים רשאים ...

קרא עוד

הנחת כלים במדיח בשבת

שאלה: שלום! האם בשבת מותר לי לשטוף חלקית כלים שנמצאים כל השיש והכיור ומפריעים לי, ולהניחם במדיח הכלים, וא״כ, האם לצורך כך נותר לי לפנות את המדיח ממוקצה שמלאכתו לאיסור כגון סירים וכותש שום? תודה רבה תשובה: מותר לסדר את הכלים ולהניחם במדיח הכלים, ואין בזה משום הכנה. שכן הסיבה שעושה כן, אינה בכדי להכין משבת לחול, אלא בכדי לסדר את מטבחו שיהיה מסודר לכבוד שבת קודש. ואם חושש שידבק האוכל לכלים ויקלקל את הכלים, או ...

קרא עוד

קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה

שאלה: שלום וברכה! האם ניתן לעשות קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה, והאם ניתן להתפלל מעריב אחרי? ראיתי באחת התשובות באתר שצריך להתחיל את הסעודה חצי שעה לפני צאת הכוכבים, האם זה מעכב? חשוב לי להדגיש, שאני מדבר על קירוב בחו"ל, צאת הכוכבים נכון למחר אחרי עשר, אם זה נפק"מ. תשובה: כפי שנכתב בתשובה קודמת, אכן אין מניעה מלקדש קודם שקיעת החמה, לאחר פלג המנחה, וניתן להתפלל תפילת ערבית לאחר מכן. באופן שאדם מקדש לפני צ ...

קרא עוד

ניגוב ידיים רטובות בניר טואלט בשבת

שאלה: כבוד הרבנים שליט"א, במקומות הציבוריים יש מגבות נייר, שבכל פעם שמנגבים הידים הרטובות במים הם נקרעים. האם יש בזה איסור משום מלאכת קורע? אף שזה מקלקל אולי יש בזה משום איסור דרבנן. תשובה: מותר להשתמש במגבות נייר  בידים רטובות, גם כאשר ע"י השימוש בו הוא נקרע, ואין בזה חשש קורע כיון שזה השחתה גמורה, ואינו בגדר מלאכת קורע, ואפי' אם נחשוש למלאכת קורע, תומר דהוי מקלקל ואינו מתכוון ולאחר יד. מקורות והרחבת הדברי ...

קרא עוד

שאלת רב הנוגע לעניני ממון בשבת

שאלה: האם מותר לשאול רב אם פוגשהו רק בשבת שאלה הקשורה לעסקיו האם נאמר דהשאלה אין בה אלא דברי תורה ולכן מותר אף בשבת או מכיון שזה צורך עסקיו יש בזה בעיה דל ודבר דבר .והאם יש הבדל בנוסח השאלה תשובה: תשובה: מותר לשאול שאלה הלכתית בשבת בנושא הקשור לעסקיו, ומותר ולרב לעסוק בענין ולענות שכן זהו דברי תורה ובזה לא נאמר האיסור. מקורות והרחבת הדברים: א.      בנידון זה עלינו לברר היאך נדון בשאלה זו האם שאלה הלכתית בנו ...

קרא עוד

חיתוך ירקות במכשיר סלייסר

שאלה: רציתי לברר האם מותר בשבת לחתוך סלט ירקות באמצעות מכשיר הנקרא 'סלייסר' בו יש סכינים בגדלים שונים החותכים את הירקות על ידי לחיצה על המכשיר. שאלתי היא האם יש בזה איסור טוחן, וכן האם יש בזה איסור תקיעה כאשר מכניסים את הסכין למקומו. תודה רבה. תשובה: אסור לחתוך את הירקות במכשיר הסלייסר, היות והכלי מיועד במיוחד לקציצת ירקות, יש בו איסור טוחן גם כאשר קוצץ את הירקות סמוך לסעודה. לענין הרכבת הסכין אין איסור תקי ...

קרא עוד

שותפות בעסק הפתוח בשבת

שאלה: יהודי הרוצה לשכור מנכרי מסעדה-מועדון בשותפות עם נכרי אחר. האם מותר הדבר ומה לגבי רווחים של שבת? יש אפשרות שאותו יהודי יעבוד כפועל ויקבל משכורת שתכלול גם את רווחי השבת. האם זה עדיף? תשובה: בשאלה זו רבו הפרטים, ועל כן ננסה להשיב תשובה כוללת בקצרה. א. יהודי ונכרי שיש להם בית מסחר בשותפות, כתב מרן בשו"ע (סי' רמה ס"א) דהטוב ביותר, שיתנו קודם שותפותם שהישראל אינו רוצה בעבודה בשבת, והגוי ע"ד עצמו ולעצמו הוא ...

קרא עוד

שליחת סחורה בשבת

שאלה: אני מנהל חברה בחו"ל לייצור משחקים, כאשר אנו מקבלים הזמנה מארץ ישראל, אנחנו מעמיסים את הקונטיינר ביום שלישי, ומועבר לספינה, כשהספינה יוצאת מאתנו ביום שבת לעבר ארץ ישראל. האם יש עם זה איזה בעיה. תשובה: אם רב החובל ושאר צוות הספינה הם גויים, ואינם עושים זאת לבקשתך ולצרכך, ולך אין שום הבדל אם הספינה תצא בשבת או ביום ראשון, נראה שאין בכך שום איסור. מקורות: ראה שו"ע (סי' רמד ס"ה) בישראל ששכר גוי למלאכתו, דכ ...

קרא עוד

לבישת בגדי שבת כל השבוע

שאלה: איש עסקים שנוסע למדינות שונות לעתים קרובות, ומעדיף לטלטל עמו כמה שפחות. הסתפק האם לקחת לנסיעה בגדי שבת, וללבוש בגדי שבת כל השבוע, או לקחת בגדי חול, וללבוש בגדי חול בשבת. איזו מן האופציות עדיפה? תשובה: בהחלט עדיף לקחת בגדי שבת וללבוש אותם גם בימות החול, מלקחת רק בגדי חול וללבוש אותם בשבת. נימוקים: הסיבה לכך היא שאמנם מצאנו שרב ענן היה לובש בגדים שחורים בערב שבת, וזאת כדי להבליט את השוני של בגדי שבת מבג ...

קרא עוד

סעודת שבת לפני תפילת ערבית

שאלה: יש לי ילדים קטנים, ולפעמים (בחודשי הקיץ) הם אינם יכולים להמתין עד חוזרי מבית הכנסת כדי לעשות קידוש ולסעוד את סעודת השבת. האם מותר לקדש תחילה, לאכול את סעודת השבת, ורק לאחר מכן להתפלל תפילת ערבית? תשובה: מותר לקדש תחילה, לסעוד, ולאחר מכן להתפלל. יש להקפיד להתחיל את הסעודה לפחות חצי שעה לפני זמן צאת הכוכבים. מקורות: לדעת כמה ראשונים, כגון הרא"ה (ברכות כז, ב) והריטב"א (ר"ה ט, א) הדרך האופטימאלית לקבל שבת ...

קרא עוד

אשה בעשיית מלאכה לאחר קבלת שבת של הבעל

שאלה: במקרה שהבעל קיבל את השבת זמן רב לפני שקיעת החמה, האם אשתו מחוייבת להדליק נרות בזמן קבלתו ואסורה במלאכה או שרשאית להמשיך ולעשות מלאכות ולקבל את השבת בזמן אחר? תשובה: מותר לאשה לעשות מלאכות כל זמן שהיא לא קיבלה שבת, על אף שבעלה כבר קיבל שבת שכן אינה נגררת אחריו בקבלת שבת. מקורות והרחבת הדברים: א.      הנה בענין קבלת שבת מצינו שאם בני העיר קיבלו עליהם שבת בתפילה, אסורים בני העיר במלאכה גם אם עדיין לא התפ ...

קרא עוד

שימוש במדגרות נעות בשבת

שאלה: בעבר התגוררתי בעיר הונג קונג, העיר הונג קונג בנויה על אי בלב ים שהינו הר גבוה היוצא מן המים. המרכז המסחרי בעיר - שם נמצא גם בית הכנסת של קהילתנו - ממוקם בתחתית ההר סמוך לים, בתי הקהילה הינם באמצע ההר וגם אנחנו גרים מתגוררים בחלק הגבוה של העיר, על מנת להקל על תושבי העיר בנתה המדינה מדרגות נעות מתחתית ההר עד אמצע ההר, המדרגות פועלות רוב שעות היום באופן אוטמטי, האם מותר בשבת להשתמש במדרגות אלו? האם משנה ...

קרא עוד
לתחילת הדף