אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "אימוץ ילדים"

שהחיינו אימוץ ילדים

שאלה: האם יש לברך ברכת שהחיינו על אימוץ ילדים? תשובה: אין לברך שהחיינו אלא בלידת בת, באימוץ לא מברכים שהחיינו. מקורות: מקור ההלכה שמברכים שהחיינו בלידה הוא בשו"ע או"ח סי' רכ"ג סעי' א' ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב וכו'. ושם במשנה ברורה סק"ב כתב מדסתמי הפוסקים משמע דאפילו היו לו כמה זכרים ותאב שיולד לו בת כדי שקיים מצוות פריה ורביה אפ"ה אם נולדה בת אין מברך על זה. ומ"מ נראה לי פשוט דבפעם ראשון כשרואה אותה מ ...

קרא עוד
לתחילת הדף