אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "בישולי גויים"

אם הכנת שעון חשמל מציל מבישולי גויים

שאלה: מעשה היה בחג שבועות שעבר, נשאלתי מאת המשגיח בקהילה, האם אפשר להדליק את התנור ליום טוב שני של גלויות על ידי שעון שבת, שמכוון על ידו לזמן מסויים ביום טוב השני. יצויין, שהתנור הוא חשמלי, לכן לא היה ניתן להשאיר נר הדלוק על ידי יהודי, כנהוג. לא היה לי פנאי לעיין, ולפום ריהטא התרתי, משום שעיקר ההיתר של הרמ"א בסימן קי"ג התבאר בש"ך (שם ס"ק ז) דהוא משום דסמכינן על דעת הרא"ש, דבבית ישראל לא חיישינן לבישול עכו"ם ...

קרא עוד
לתחילת הדף