אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "גילוח בתער"

גילוח בתער בגרון ובצוואר

שאלה: האם איסור גילוח בתער – בסכין הוא רק על הלחיים או גם על הגרון והצוואר. תשובה. בצוואר העורף אין איסור כלל לגלח בתער. ובגרון, יש מהפוסקים שהחמירו שלא לגלח בתער, וכ"כ הרמ"א. אך למעשה נהגו להקל. רק יזהר מאד שלא יעלה כלפי מעלה והצדדים למקום הפאות. מקורות. עיין מאירי (מכות כ:) וז"ל: וכן מעשים בכל יום שאף אותם שנהגו שלא לספר בתער כלל, מספרים הם השפם ותחתית הזקן המתחבר לצואר בלא שום פקפוק, אלא שגדולי המחברים כ ...

קרא עוד

שיעור הפאות וארכם – לנוהגים כדעת השלחן ערוך

שאלה: ספרדי הנוהג כדעתו של מרן השלחן ערוך, עד היכן מותר לו לקצר את פאותיו, האם עד סוף האוזן, או שדי גם עד העצם שמול חור האוזן. כמו כן, אבקש לדעת מהו שיעור עובי הפאה שיש צורך להשאירה. תשובה: נהגו להקל לגלח את השער מסוף העצם שמצד הנקב שבאוזן. לשאלתך השניה, מדברי מרן השו"ע משמע שהאיסור הוא על כל רוחב הפאה, ולא כמו שיש שמרשים לעצמם לגלח [מעט] מן הצדדים. וגם למי שחולק, הרי יש איסור דרבנן בזה. והעובי שיש לשייר, י ...

קרא עוד
לתחילת הדף