אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "דבר שאין מתכיון"

פרשת בא – דבר שאין מתכוין ופסיק רישא

"וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" (י"ב ט"ז). "דתניא: רבי שמעון אומר: גורר אדם מטה כסא וספסל, ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ" (שבת כ"ב ע"א). הנה מצינו במקומות רבים בש"ס שיטת ר"ש דדשא"מ מותר, אך לא מצינו לא בבבלי ולא בירושלמי ואף לא בדברי רבותינו הראשונים טעם הדברים, על מה ולמה קבע ר"ש הלכה זו. והפני יהושע בשבת (מ"ב ע"א ד"ה בגמרא) כת ...

קרא עוד
לתחילת הדף