אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "זכר למחצית השקל"

מקור מנהג נתינת 'זכר למחצית השקל'

מקור מנהג נתינת 'זכר למחצית השקל'ובירור למי היו נוהגים לתת את מחצית השקל בזמן הראשונים  המצוות והמנהגים של חודש אדר וחג הפורים, רובם ככולם ניתקנו ע"י חכמינו ז"ל כזכר לנס ההצלה בחג הפורים, ואין להם קשר ישיר לאחת מתרי"ג מצוות התורה. יוצא דופן במקצת הוא מנהג נתינת מעות כ'זכר למחצית השקל'. למרות העיתוי בו נהוג לקיים את המנהג – בתענית אסתר – נראה בהשקפה ראשונה שאין קשר בין מנהג זה לחג הפורים, שהרי מנהג זה תוקן ב ...

קרא עוד

מנהג הספרדים ב"זכר למחצית השקל"

שאלה: מה מנהג הספרדים ב"זכר למחצית השקל"? תשובה. אף שמנהג זה לא נזכר בדברי מרן השלחן ערוך, מכל מקום כבר נהגו עדות ספרד כדברי הרמ"א לתת "זכר למחצית השקל" בתפילת המנחה של תענית אסתר. ושיעורו תשעה גרם כסף טהור. ובמידת האפשר מן הראוי ליתן מעות אלו לצדקה כולל שיעור המע"מ. אך בשנים שמחיר הכסף רב, מי שאין ביכלתו, רשאי ליתן את מחיר הכסף ללא מע"מ. ומי שגם זה קשה לו, די שיתן מטבע של חצי שקל. מקורות. בהלכות מתנות לאבי ...

קרא עוד
לתחילת הדף