אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חופה"

אם חתן צריך לקנות את הצעיף שבו מכסים את פני הכלה לפני החופה

ט"ו אב תשע"א לכבוד הרה"ג ר' יצחק אהרן פענפיל שליט"א לייקווד מתנצל אני שלא קראתי את מכתבו במועדו, עקב ריבוי טרדה נבלע מכתבו היקר בשלל מכתבים אחרים ולא הגיע לידיעתי. בנסעי לחו"ל בתקופת בין הזמנים לקחתי עמי מכתבים רבים שנערמו על שולחני וביניהם ראיתי גם את מכתבו. והנני ממהר להשיבו דבר. איננו יודע אם בנו היקר כבר נכנס לחופתו בשעטו"מ, ובכל ענין הנני מברכו מעומק הלב בברכת מזל טוב. יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ...

קרא עוד

פריסת הינומא וחופת נישואין

"ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס" (כ"ד ס"ה). "גם נוהגין לכסות פני הכלות הצנועות, ואינן מקפידות במה מקדש אותן" (אהע"ז רמ"א סימן ל"א ס"ב). "וי"א דחופה אינה יחוד, אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם נשואין (כ"כ הר"ן בשי"א ריש כתובות). וי"א שהחופה היא שפורסין סודר על ראשם בשעת הברכה (הב"י הביאו). וי"א דחופת בתולה משיצאה בהינומא, ואלמנה, משנתייחדו (תוספות פ"ק דיומא). וה ...

קרא עוד

האם צריך לגלות פני הכלה קודם קידושין כדי שיראו אותה העדים

בשאלה זו כבר נחלקו אבות העולם דבשו"ת המבי"ט (ח"א סי' רכ"ו – ז' ובח"ב סי' קי"ט) נקט דאם פני הכלה מכוסות הוי כקידושין בלי עדים, והמהרי"ט בחדושיו על הרי"ף בפ"ב דקדושין (עמוד ל"ו ע"ב ד"ה והא דכתב) הביא דבריו ופלפל בהם. (ומה שהביאו האחרונים שהמהרי"ט חולק על אביו הגדול המבי"ט, עיין בפתחי תשובה סי' ל"א סק"ה, לא ראיתי כדבריהם בדברי המהרי"ט שם). אך הרמ"א כתב (סי' ל"א ס"ב) דנהגו לקדש כשפני הכלה מכוסות ובפ"ת שם הביא ד ...

קרא עוד

ראיית פני הכלה בחופה

שאלה: אתמול השתתפתי בחתונה והרב המסדר קידושין הקפיד שהעדים יראו את פני הכלה בשעת הקדושין, שאלתי האם יש להקפיד על כך או שיש להשאיר את פניה מכוסות?  תשובה: נחלקו הפוסקים אם צריכים העדים להסתכל בפני החתן והכלה כדי שידעו מי המקדש ואת מי הוא מקדש, ולמעשה  מנהג הספרדים לגלות את פני הכלה ולהסיר הצעיף שעל פניה בשעת הקדושין, אך מנהג אשכנז שאין לגלות פני הכלה. ומיהו ראוי שהעדים ילכו לראות את כיסוי ההינומא ואז יראו פנ ...

קרא עוד

חופה שגם האשה נתנה טבעת לבעל

שאלה: ביום ראשון הייתי בחתונה של חברה טובה שאנחנו יחד בתהליך של התקרבות, לפני החתונה החבר שלה התעקש שהיא גם תענוד לו טבעת מתחת לחופה, אני אמרתי לה שאסור ושלא תעשה את זה אבל לה היה קשה לריב על זה, והיא כן קנתה טבעת ונתנה לו. הרב שקידש לא אמר מילה על זה. רציתי לדעת האם יש בזה בעיה? תשובה: ככל הנראה נתינת הטבעת ע"י הכלה לחתן נעשה באופן שאין בזה בעיה הלכתית. אם כי, זה לא מומלץ לכתחילה. מקורות: בשו"ת אגרות משה ( ...

קרא עוד
לתחילת הדף