אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חמץ"

קניית חמץ עבור גוי בפסח

שאלה : יהודי בארצות הברית שעובד במשרד של אינם יהודים ובימי חול המועד פסח הגיע לעבודתו במשרד ומנהל המקום בקשו בצהריים שילך וירכוש ארוחת צהרים לעובדים, הארוחה הינה חמץ גמור, האם מותר לו לבצע את הקניה עבור עובדי המשרד ? תשובה : אסור לו לקנות עבורם ואם קנה עובר עליו בבל יראה ובל ימצא . מקורות : שאלה זו דן בה כבר הריב"ש סי' תא וכתב שלקנות חמץ לצורך כותי במעותיו של כותי בחול המועד איסור גמור הוא משני סיבות האחד ש ...

קרא עוד

השלכת חמץ לפח אשפה

במה ששאל לדעתי על מש"כ הגרב"צ אבא שאול באור לציון ח"ג דאין לזרוק חמץ למכולות אשפה בער"פ כאשר לא יפנו את החמץ לפני זמן איסורו משום דמכולות אלה נחשבים כמקום המושכר ועל הדיירים מוטלת חובת הביעור בחמץ שנמצא שם. והעיר מעכ"ת ממה שנחלקו הפוסקים בסימן תל"ז ס"א בשוכר אם נתחייב לבדוק ע"י קבלת מפתח אף אם לא עשה קנין המועיל בשכירות או שמא אין עליו חובת בדיקה אא"כ עשה גם קנין, ומעכ"ת דן דלכאורה אין כאן קנין אא"כ נאמר דע ...

קרא עוד

רכישת חמץ קודם הפסח בכדי שיהיה מזומן לאחר הפסח

שאלה: כב' הרבנים שליט"א, אבקש לדעת בדבר מה שפורסם מאחת מרשתות השיווק, שרוכשים כמות גדולה של מזון חמץ עתה, ומכריזים כבר עתה - כחודש לפני פסח - על מבצעים והנחות שייערכו ברכישת החמץ לאחר הפסח אצלם, האם יש בזה חסרון ואיסור. תשובה. מי שנוהג לסמוך על המכירה, אין בזה כל חשש ואיסור, ואדרבה אם בעלי הרשת שעליה מדובר, הם אנשים יראי שמים שמוכרים את החמץ באמת ובתמים, והחמץ מונח במחסנים סגורים המושכרים לגוי, יש בזה מעליו ...

קרא עוד

חמץ של עובדת זרה

שאלה: יש לנו בבית עובדת זרה, יש לה חדר משלה שבו היא ישנה ואוכלת, האם אנחנו צריכים להקפיד שלא תחזיק בחדר שלה חמץ בפסח? יש לציין שהרבה פעמים אנחנו נותנים לה את הכרטיס אשראי לערוך קניות, ומרשים לה לקנות לעצמה כמה דברי מאכל, האם יש להקפיד בפסח על רשימת הקניות שלה? תשובה: אין חובה לבער מן הבית חמץ של גוי. לכן, אין חובה להקפיד שלא תחזיק עובדת זרה חמץ בתוך חדרה המיוחד לה, וזאת בתנאי שהחדר אכן מיוחד לדיור ושימוש של ...

קרא עוד
לתחילת הדף