אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "יו"ט שני"

בן חוץ לארץ שהתגייר בארץ ישראל לענין יו"ט שני

שאלה: אדם שגר בחוץ לארץ, ובא לארץ לתקופה קצרה בין היתר כדי להתגייר. ואכן התגייר כדת וכדין. וחל פסח בתקופה שהוא בארץ, האם עליו לשמור יום טוב שני? תשובה: לכאורה יש לו להחמיר לשמור גם יום טוב שני. הרחבת הדברים: לכאורה מצד אחד, כיון שדעתו לחזור למקומו נותנים לו מחומרי מקום שיצא משם שו"ע סי' תצו סעי' ג'. שכן גם בהיותו בארץ ישראל נחשב הוא כבן חו"ל. מאידך י"ל דכיון שמעולם לא נתחייב בשמירת יו"ט שני שהרי בהיותו במקו ...

קרא עוד
לתחילת הדף