אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "יחוד"

יחוד עם ילדים מאומצים

שאלה: מה דין יחוד עם ילדים מאומצים? תשובה: שיטת רוב הפוסקים להחמיר ולאסור יחוד אף אם ילדים מאומצים, אומנם אם אפשר לדאוג שבאופן קבוע יהיה מפתח לכמה מבני הבית, ומידי פעם אכן יכנסו בלי הודעה מראש יש להקל שהרי זה כפתח פתוח לרשות הרבים. מקורות והרחבת הדברים: הלבוש [אבן העזר סי' כב סעי' א] כתב שהטעם שאין איסור יחוד לאדם עם בנו ובתו זה משום "שאין דרכה לבוא עימו בהרגל עבירה", ועל סמך דבריו כתב הציץ אליעזר (ח"ו סי' ...

קרא עוד
לתחילת הדף