אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "לצאת ידי שמים"

אם יש ענין לשלם כדי לצאת ידי שמים

שאלה: במקום שיש ספק בדין האם הוא חייב או לא, הדין הוא המוציא מחבירו עליו הראיה, האם יש מקום לומר שבכדי לצאת ידי שמים הוא חייב לשלם? תשובה: במקרים אלו אין אפילו חיוב צאת ידי שמים. מקורות: כתב בשו"ת בנין עולם (אבה"ע סימן כג) כי במקרה כזה אין כל חיוב לצאת ידי שמים. והוכיח כן מהמבואר בסימן עה סי"ח במקום שלשניהם טענת שמא פטור אפילו לצאת ידי שמים, וביאר שם הש"ך, כיון שאין הנתבע פושע שאינו יודע כשהתובע עצמו לא יוד ...

קרא עוד
לתחילת הדף