אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מזיק"

מזיק על ידי עין הרע

שאלה: ראובן קנה מכונית יקרה ומפוארת, הגיע לבקרו שונאו הגדול, ושבחו בגוזמה גדולה על קניית הרכב, לאחר זמן קצר פגעו  ברכב קשות עד כדי שנהרס לגמרי והפוגע נעלם, והנה בטוח ראובן בעצמו ששמעון חבירו הזיקו "בעינא בישא", ונפשו בשאלה אם יכול לתובעו על כך. תשובה: נחלקו הדעות בדין מי שמזיק ע"י עין הרע או ע"י כח סגולי האם נחשב מעשיו בכדי לחייב אותו לשלם, ומ"מ בנידו"ד בודאי שאי אפשר לחייב את ראובן אף לדברי המחייבין כיון ד ...

קרא עוד

מזיק באונס

שאלה: אשה יצאה מהמכולת עם עגלה ובה מצרכים שקנתה, המכולת בנויה בראש גבעה ומסביבה ותחתיה מגרש חניה. באותו יום נשבו רוחות חזקות מאד, העגלה נשמטה מיד האשה התגלגלה על גלגליה בירידה ושברה חלון מכונית האם האשה חייבת בתשלום החלון?  תשובה: אמרו חז"ל אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין אונס ובין ברצון ובכל אופן שהזיק חייב לשלם, אלא דנחלקו הדעות  האם "באונס גמור" פטור, ולכן בכל שאלה כגון אלו צריכים לדון ולבחון אם אכן ...

קרא עוד

שומת חפץ חדש

שאלה: חפץ שניזוק בחנות, וערכו כפי שנמכר בחנות שונה מהעלות של השגתו על ידי המוכר. כיצד שמין את הנזק האם לפי הערך שנמכר באותה חנות  או כפי הערך העלות של המוכר? תשובה: א.      השאלה מה היו העלויות  של הניזק בהשגת החפץ אין לה משמעות בדיני שומת הנזק, משום שלעולם אין שאלת השומא נידונת כפי כמה עלה לניזק להשיג את החפץ, וכמו שאין חילוק אם השיג את החפץ בממון או שקבלו במתנה,  אלא השומא היא לפי מה שוויו של החפץ והיינו ...

קרא עוד
לתחילת הדף