אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מכירת חמץ"

הלכות מכירת חמץ

[יש לציין שההלכות המובאות להלן ומקורותיהם הם בקיצור נמרץ, והובאו כאן לתועלת המעיין] הרשאת הרב א. נהגו ישראל ללכת לרב הקהילה בערב פסח, ולהרשותו למכור את חמצם לגוי.[1] ב. לצורך הרשאת הרב למכירת חמץ, אין צורך במעשה קנין. ומטעם זה, מועילה הרשאה זו גם דרך הטלפון או באמצעות הפקס והמייל וכדומה. ומכל מקום נהגו לעשות מעשה קנין, לחזק את ענין המכירה. ולכן, בהרשאה הנערכת אצל הרב, מלבד החתימה על שטר ההרשאה, מגביהים מידו ...

קרא עוד

מכירת חמץ דרך האינטרנט

שאלה: הובא לידיעתי על כך שישנה אפשרות למכור חמץ באמצעות מילוי טופס הרשאה באתרכם, אבקש לדעת, כי מאחר והמנהג מזה דורי דורות לערוך מעשה קנין בשעת החתימה על טופס ההרשאה אצל הרב, ע"י הגבהת עט או מטפחת, הרי בכתיבת השם והכתובת בטופס שבאתרכם, אין נעשה קנין זה, וכיצד מועיל הדבר. תשובה: שאלת חכם חצי תשובה. אכן, המנהג בדורות האחרונים, מאז הונהגה המכירה בהרשאה, לערוך קנין סודר בין המרשה – המוכר, לרב שהוא השליח למעשה המ ...

קרא עוד

מכירת חמץ עבור קטן, מחוסר הכרה, שוטה

שאלה: אבי הי"ו חלה לפני כמה חודשים ולפתע פתאם התמוטט ואיבד את הכרתו, מאז הוא במצב זה. עתה בהתקרב ימי הפסח, ברצוני לדעת, כיצד אפשר למכור את חמצו, שכן בבעלותו קונדטוריה ויש שם חמץ רב. תשובה: ראשית, תפילתנו לרפואתו השלמה של אביך בקרוב. לשאלתך, א. חולה שאינו מודע לנעשה סביבו, כגון מחוסר הכרה או שוטה, כל שמינו לו בית הדין אפוטרופוס, רשאי האפוטרופוס למכור עבורו את חמצו. ב. כדין זה, גם יתומים קטנים שמינו להם בית ה ...

קרא עוד

נכרי שאיחר להגיע לשעת המכירה

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, רציתי להציע קמי כת"ר מעשה שהיה בעירנו שהגוי ביום המכירה התעכב הרבה מאד ואחר את השעה השישית, והיה חמץ בכמות עצומה והסתפקו מה לעשות. והגאון ר' ... שליט"א התקשר ל.... שליט"א, ועד כמה שזכורני למעשה התיר את החמץ, ואינני זוכר את כל פרטי הדינים, מה כת"ר חושב למעשה בכזה מקרה. תשובה. בשאלתך לא ביארת מה היתה השעה שבה נערכה לבסוף המכירה, שכן עד חצות היום, יש לסמוך ע"ד הפוסקים שעדיין אפשר למכור ...

קרא עוד

בדיקת חמץ בחדר בבית מלון

שאלה: מי שנכנס להתארח בבית מלון בחול המועד פסח האם צריך לבדוק חדרו מן החמץ והאם יברך. תשובה: לכאורה פשוט דצריך לבדוק דמקום שמכניסין בו חמץ הוא ואם לא בדק לפני המועד בודק במועד כמבואר בפסחים דף י' ע"ב ובשו"ע סימן תל"ה שבודק בברכה. אמנם יש מקום לטעון דחדרי בית מלון הוי כמקום שאין מכניסין בו חמץ דלעולם אין משכירין חדר לאורח אא"כ מנקים אותו באופן יסודי ביותר, ואחד מאלף לא מצאנו שאדם יתארח בבית מלון וימצא שאריות ...

קרא עוד

בני ישיבה בחיוב בדיקת ומכירת חמץ

שאלה: אנו קבוצת בחורים הלומדים בישיבת ..., אמש נתלה בלוח המודעות מודעה מטעם הנהלת הישיבה, שהישיבה מפקיעה את בעלות הבחורים - אם ישנה כזאת ברשויות הישיבה, ומוכרים את החמץ ביום י"ג, כדי להפטר מחובת בדיקה בכל עשרות חדריה ומבניה. שאלתנו, ראשית, האם מועיל לעשות זאת. שנית, מה דין המקררים/ מקרוגלים וכו' הפרטיים שלנו. תשובה. מן הדין יש מקום לפטור את בחורי הישיבה מבדיקת חמץ בחדריהם ובארונותיהם, כיון שאין המקום שכור ל ...

קרא עוד

שכח למכור חמץ

שאלה: הנה בערבו של חג הפסח, י"ד ניסן שנה זו, נתקבלו שתי שאלות שענינם אחד, אך דינם שונה. שאלה ראשונה נתקבלה בשעה 10.15 מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. שאלה שניה נתקבלה בשעה 12.30, וגם היא מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. תשובה: מכירת החמץ שנערכה ע"י בית דיננו בראשות מורנו הגאב"ד שליט"א נערכה בשעה 9.45 לערך, אולם גם אותם ששלחו שטרי הרשאה עד סוף זמן אכילת חמץ, דהיינו עד שעה 10.30, הר ...

קרא עוד

שאלה חדשה – שימוש בכלים שנמכרו לגוי

שאלה: שלום הרב, רציתי לשאול אם אני מוכר ארון מסוים במטבח, ומסמן עליו מכור לגוי ובאמצע הפסח אני מעוניין להשתמש עם כלי המונח בתוך הארון האם מותר לי לפתוח את הארון ולהוציא משם את הכלי ולהשתמש בו? תשובה: ראשית, יש לציין שלמנהגינו אין מוכרים את הכלים כלל וכלל, כדי שלא נתחייב בטבילתם אחר החג כשייקנו בחזרה מן הגוי. ואם דבוק בכלים חמץ, הרי הם מכורים, ואין ליגוע בהם כלל בפסח. ולכן, השאלה כאן אינה שימוש בכלי שנמכר, א ...

קרא עוד

ראובן מכר חמצו ובליל פסח הביא לשמעון בקבוק ויסקי

שאלה: ראובן עשה מכירת חמץ כנהוג. לליל הסדר הוזמן ראובן לביתו של שמעון. ראובן הביא עימו לסעודת החג בקבוק ויסקי יקר ערך, בחושבו לתומו, שויסקי אינו בכלל חמץ. כשראה שמעון את בקבוק הויסקי, גילה דעתו מיידית שאינו רוצה לזכות בו. הבקבוק נשאר ברשות שמעון כל ימי הפסח, וכעת השאלה אם נדון כחמץ שעבר עליו הפסח. תשובה: מעיקר הדין, אין לאסור את הוויסקי מטעם חמץ שעבר עליו הפסח. מקורות ונימוקים: א. האם הויסקי כלול במכירת חמץ ...

קרא עוד
לתחילת הדף