אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מלכויות"

אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

"אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר" (ר"ה ט"ז ע"א, ל"ד ע"ב). רגילים אנו לחשוב דשני ענינים יש כאן, מלכויות לחוד, וזכרונות לחוד, כנגד שני פנים שיש ליום נשגב זה ראש השנה. אך ממה שאמרו חז"ל דברכות אלה מעכבות זא"ז (שם ל"ד ע"ב) משמע דהא בהא תליא ומלכיות וזכרונות שני צדדים הם של מטבע אחת. וכבר אמרנו בזה דרכים שונות. ונראה בזה עוד עפ"י מה שנתבאר ...

קרא עוד
לתחילת הדף