אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מנגל חשמלי"

צליית כבד במנגל חשמלי

שאלה: האם מותר לצלות כבד במנגל חשמלי, כאשר נותנים מים במגש שתחת רשת הצליה, ובשעת הצליה נוטפין טיפות דם מן הכבד אל המים שבמגש, ומחמת חום הגריל, מתחממים המים והדם שעמהם, וחוזרים באדים אל הכבד. תשובה.. לענ"ד נראה שאין בכך כל איסור. מקורות. עי' בשו"ת מעשה חושב (ח"ה סי' כט) שהאריך בזה רב, והעלה עיקר דלכתחילה יש לחוש דחשיב שנתבשל בדמו, אך בדיעבד יש להקל בזה, הן לפי מ"ש מרן בשו"ע (יו"ד סי' עג ס"א) הכבד, יש בו ריבו ...

קרא עוד
לתחילת הדף