אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מצה"

הקנאת המצה לאורח

שאלה: במה ששאל על מה שראה בשמי בהגדה של פסח מנחת אשר דאין בעל הבית צריך להקנות את המצה לאורח משום דעצם נתינת המצה על מנת שיאכלנה הו"ל הקנאה גמורה, ותמה מע"כ דמנ"ל שבעה"ב מתכוין להקנות את המצה לאורח ושמא מתכוין הוא להאכילו משלו. והביא את דברי הרא"ש (קידושין פ"ק סימן כ') דהמשאיל לאיש טבעת כדי לקדש את האשה, אף ששאלה לא קניא קדושיה קידושין דאמדינן דעתיה דבודאי מתכוין הוא להקנות את הטבעת לחבירו בכל דרך וענין הנצ ...

קרא עוד
לתחילת הדף