אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "משלוח מנות"

משלוח מנות ממוצרים שברכתם שוה

שאלה: האם יש ענין ששני המאכלים הנשלחים במשלוח מנות ברכתם תהיה שונה, כגון אחד מזונות ואחד שהכל, ולא שנייהם שהכל? תשובה. מימי לא שמעתי שיש מי שהצריך כך, ואדרבה מדברי הפוסקים נראה שמועיל משלוח מנות אף כאשר הם שני מיני אוכלים שברכתם שווה. מקורות. כתב הרמב"ם (הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טו): "וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו שנאמר (אסתר ט) ומשלוח מנות איש לרעהו, שת ...

קרא עוד

משלוח מנות לאבל

שאלה: האם מותר לאבל לשלוח מנות או לקבל מנות, ומה דינו בסעודת פורים. אבקש לדעת הדין לפי הספרדים. תשובה. למנהג הספרדים, אבל רשאי לשלוח ולקבל משלוח מנות, וכן רשאי להשתתף או לערוך מסיבת פורים בביתו. אך מנהג האשכנזים שלא לשלוח מנות לאבל כל י"ב חודש על אביו ואמו, וכל ל' יום על שאר קרובים. אך אם האשה אבלה, שולחים מנות לבעלה. וכן אם האבל הוא רב, כתבו האחרונים שמותר לשלוח לו משלוח מנות. מקורות. לענין חיובו במשלוח מנ ...

קרא עוד
לתחילת הדף