אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "נישואין אזרחיים"

חיוב מזונות כשנישאו בנישואין אזרחיים

שאלה: בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, האם חייב הבעל במזונות אשתו כדין בעל שחייב במזונות אשתו, או לא? תשובה: הבעל אינו חייב לזון את אשתו, וראה במקורות. מקורות: פולמוס גדול מצינו בדברי הפוסקים האחרונים, בדבר נישואין אזרחיים - אם יש להם תוקף על פי דין תורה, ונפק"מ בכך, אם צריכה ממנו גט קודם שתנשא לאדם אחר. יש שצידדו לומר, דאף על פי שלא נישאו כדת משה וישראל מ"מ יש תוקף לנישואין אלו, וזאת, ע"פ האמור בגיטין (פא ...

קרא עוד
לתחילת הדף