אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת קדושים"

התערבות בבריאה

שאלה: הרמב"ן בפרשת קדושים מבאר טעם איסור כלאים שהוא שהקב"ה חפץ לשמור כוחות הבריאה בסדר שנבראו בו מבלי לערב כוח בכוח. ויש לשאול: א. מדוע עירוב של צמר בפשתן נחשב עירוב כוח בכוח יותר מאשר צמר או פשתן בשאר מינים. ב. כל פעולת האדם היא בערוב מיני הברואים זה בזה, יצירה של פת דורשת עירוב של קמח ומים וכוח האש שאופה אותה, וכן בכל פעולת האדם, ומדוע דווקא מינים מסויימים נחשבים לערוב כוחות. תשובה: לנוחיות המעיין נפתח בל ...

קרא עוד

קדושים תהיו כי קדוש אני ה'

שאלה: פרשת קדושים מתחילה בפסוק 'קדושים תהיו כי קדוש אני' וקשה מה שייך לדמות את בני האדם לה' בענין הקדושה, ישנם מקומות שמדמים למשל מה הוא רחום אף אתה רחום דהיינו אומרים לבן אדם תתגבר ותרחם כי גם ה' מרחם אבל לגבי קדושה מה שייך תהיה קדוש כי ה' קדוש הרי קדושת ה' זה לא דבר שבהשגת אדם ולעולם לא נצליח להיות קרובים אליו בזה אז מה הדמיון? למה לא יכלה תורה לכתוב אל תחטא ותהיה קדוש למה הדימוי כי קדוש אני. תשובה: בדמיו ...

קרא עוד
לתחילת הדף