אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת שמות"

אם מותר לעבור עבירה בקום עשה כדי למנוע עבירה חמורה יותר בשב ואל תעשה

"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" (ב' א'). "וילך איש מבית לוי - להיכן הלך, אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז, ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פר ...

קרא עוד
לתחילת הדף