אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת שמיני"

פרשת שמיני – להזהיר הגדולים על הקטנים

"לא תאכלום כי שקץ הם" (י"א מ"ב). "ת"ש לא תאכלום כי שקץ הם - לא תאכילום, להזהיר הגדולים על הקטנים; מאי לאו דאמר להו לא תאכלו, לא, דלא ליספו ליה בידים. תא שמע כל נפש מכם לא תאכל דם - להזהיר הגדולים על הקטנים, מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו, לא, דלא ליספו להו בידים. ת"ש אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים, מאי לאו דאמר להו לא תיטמו, לא, דלא ליטמו להו בידים. וצריכי; דאי אשמעינן שקצים, משום דאיסורן במשהו, אבל דם דע ...

קרא עוד
לתחילת הדף