אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פרשת תזריע"

פרשת תזריע – תורת הנגעים

 "זאת תורת נגע צרעת" (י"ג נ"ט). "הדא הוא דכתיב 'נכונו ללצים שפטים ומהלומות לגו כסילים' נכונו לעוברי עבירה דינים... אמר הקב"ה עד שלא בראתי את האדם התקנתי לו חמשה מגלבין. שאת, ספחת, בהרת, שחין, מכוה" (במדבר י"ג ד'). הנה משמע מדבריהם ז"ל דאין הנגעים ענין טבעי אלא כעונש מן השמים, ובאמצעות הנגעים הקב"ה קורא לנו לפשפש במעשינו ולחזור בתשובה. וכבר דנו בזה רבותינו הראשונים. מדברי הרמב"ן מתבאר שמחלק בזה בין נגעי אדם ...

קרא עוד

פרשת תזריע – טומאת צרעת וטהרתה בזמן הזה

"אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים" (י"ג ב') "זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן" (י"ד ב'). הנה בשתי פרשיות אלה, תזריע ומצורע, למדים אנו את מצות הצרעת, טומאתה וטהרתה. והנה הרמב"ם מנה את טומאת הצרעת בג' מצוות חלוקות דהיינו נגעי אדם, נגעי בגדים ונגעי בתים, הלא המה מצוות עשה ק"א –ק"ג. ובמצוות טהרת הנגע מנה ג' מצוות, דהיינו מצ" ...

קרא עוד
לתחילת הדף