אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "צדקה"

כסף צדקה מעבר להתחיבות

שאלה: כלה יתומה, התחייבו שני דודים, אחד מצד האב ואחד מצד האם, להשיאה. הוסכם ביניהם שכל אחד יתן חלק מסויים. שניהם נקטו שהם רשאים לאסוף כספים מנדיבים לצורך התחייבותם זו (למרות ששניהם אינם מתפרנסים מצדקה), האחד הצליח לאסוף מנדיבי עם מעבר לחלקו, והשני לא עמד בהתחייבותו ולא נתן אלא מעט מזעיר. כיון שבפועל הדוד שהצליח היה גם זה שפעל (הוא זה שחתם על ההסכם עם מוכרי הדירה לכלה, והוא שבפועל סידר את החתונה וכיוצא), הוא ...

קרא עוד

צדקה בחנוכה

לעניים ולתלמידי חכמים ענין נתינת צדקה בחנוכה הוזכר ברבים מספרי גדולי האחרונים.  בראשם, המגן אברהם (סי' תרע) שכתב בשם ספר חנוכת הבית 'נוהגים הנערים העניים לסבב בחנוכה על הפתחים'. ספר 'חנוכת הבית' נכתב ע"י אחד מגדולי קדמוני האחרונים רבי שאול בן דוד  שחיבר גם את ספר טל אורות על מלאכות שבת, המחבר חי בשנים ש"ל – ת"ב לערך, בזמן המהרש"א והעוללות אפרים, והיה תלמידו של הגאון נפתלי הירש שור זצ"ל תלמיד הרמ"א, ואביהם ש ...

קרא עוד

חיוב אשה בצדקה

שאלה: האם אשה נשואה חייבת במצוות צדקה? תשובה: אשה נשואה שכל רכושה ומעשי ילדיה לבעלה אינה חייבת במצוות צדקה, שהרי היא אנוסה. ולמרות שמותר לה לתת צדקה מועטת ללא ששאלה את בעלה קודם לכן, בכל זאת היא פטורה ממצוות צדקה. מקורות: נראה שלמרות שהאשה רשאית לתת מנכסי הבעל מתנה מועטת לצדקה, אין בכך כדי לחייבה בקיום מצוה זו. בשו"ת עצי הלבנון (יו"ד סי' נט) כתב לחדש, דכיון שהטעם שמקבלים מן האשה מעות מועטות לצדקה הוא משום ד ...

קרא עוד

נתינת צדקה בשיעור ק"ד פרוטות בערב שבועות

בשנים האחרונות התפרסם מאד בעיקר ע"י ועדי הצדקה ענין סגולת נתינת צדקה בערב שבועות בשיעור צ"א פרוטות או שקלים והשלמתם לק"ד פרוטות. הסגולה האמורה מיוחסת להגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל, שהביאה בספר מועד לכל חי פרק ח' –חודש סיון אות ו וז"ל: 'ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה, ספר ...

קרא עוד
לתחילת הדף