אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "צער בעלי חיים"

צער בעלי חיים בשב ואל תעשה

י"ג תמוז תשע"א כבוד הרב הגאון הגדול ר' ברוך רפפורט שליט"א חבר בי דינא רבא דיוהנסבורג במה ששאל לדעתי באנשים שיש להם בביתם כלבים לצרכי שמירה, אם הכלב חלה ונפל למשכב האם מצוה על בעליו לקחתו לווטרינר (רופא חיות) ולטפל בו. ויסוד השאלה אם יש איסור צער בע"ח גם בשוא"ת או שמא אין איסור אלא במצערו בידיים אך אין מצוה על האדם למנוע צער מבעה"ח. ונטה כת"ר לומר דאין בזה איסור אלא בקו"ע ולא בשוא"ת, אך מטעם בל תשחית נטה לומ ...

קרא עוד

פרשת בלק – צער בעלי חיים

"ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקד וישתחו לאפיו ויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים" (כ"ב ל"א – ל"ב). "ואמנם אמרם צער בעלי חיים דאורייתא מאמרו על מה הכית את אתנך וכו', הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת האכזריות ולא נכאיב לבטלה ללא תועלת, אבל נכון אל החמלה והרחמנות, ואפילו באי זה בעלי חיים שיזדמן, אלא לעת הצורך, כי תאוה נפשך לאכול בשר, לא שנשחט ע"ד האכזריות ...

קרא עוד

שימוש בתולעים חיים לצורך דייג

שאלה האם מותר להשתמש בתולעים חיים כפיתיון לצידת דגים, או שיש לחוש לצער בעלי חיים? [דרך הדייגים להשחיל תולעים חיים בתוך החכה, לפני הטלתה לים. והדגים המזהים את התולעים בולעים אותם, וניצודים בחכה.] תשובה כיון שהדבר נעשה לצורך הדייג דקל יותר לגרות הדגים על ידי בעלי חיים מותר, אך ראוי להורגם ולא להשחילם חיים לחכה דבכך יש להם צער רב. מקורות ונימוקים איסור 'צער בעלי חיים', הוא איסור דאוריתא, כמבואר בגמרא בבא מציעא ...

קרא עוד

לימוד קורס מחקרי בחקר המוח

שאלה: אני עומד לקראת סיום תואר ראשון. מכיוון שיש לי ציונים טובים הוזמנתי לקורס מחקרי בפסיכו-ביולוגיה שנערך בשיתוף עם אוניברסיטה אחרת. זהו קורס שבמסגרתו נשתתף במחקר שעוסק בהשפעת הגורמים הגופניים על הנפש, ובאופן יותר ספציפי "כיצד השפעות לחץ וחרדה בינקות משפעות על התפקוד בבגרות. שיטת המחקר בקורס היא בבעלי חיים. מטרת המחקר היא, לבדוק אפשריות לפתח תרופות עתידיות נגד חרדה הקשורה למשקעי העבר. כפי הידוע והמסתבר לי, ...

קרא עוד
לתחילת הדף