אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קברים"

בענין ציון הקברות והרחקת האדם מן העבירה

"והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא" (י"ג מ"ה). "וטמא טמא יקרא - משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו" (רש"י שם). "אמר רבי שמעון בן פזי רמז לציון קברות מן התורה מנין, תלמוד לומר וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון. אמר ליה רבינא לרב אשי הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר, וליטעמיך הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבו ...

קרא עוד
לתחילת הדף