אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קריאת התורה"

קריאת טעות בשני וחמישי

שאלה: נפשי בשאלתי, במה שארע בבית הכנסת שלנו, שאף שאנו פרוזים וחגגנו את הפורים ביום ראשון, מ"מ בקריאת התורה של יום שני (ט"ו אדר ב'), קרא הבעל קורא קריאת 'ויבוא עמלק' ולא קריאת פרשת שבוע, האם צריך לחזור ולקרוא שוב פרשת שבוע או לא. תשובה. בדיעבד שכבר ברכו וקראו קריאה אחרת, כיון שהקפידא לקרוא פרשת שבוע - תקנת חכמים היא, אין בזה כדי לחייב לחזור ולקרות, ויצאו ידי חובתם במה שקראו. אולם לכתחילה ודאי היה צריך למנוע ...

קרא עוד

בעל קורא שאינו מדקדק במלעיל ומלרע

שאלה: האם צריך לתקן והחזיר בעל קורא שאינו מדקדק בניקוד המלעיל ומלרע (ישנם הרבה מקרים שבהם משתנה משמעות המילה במיוחד במקרים של עבר ועתיד)? במידה ואכן צריך לתקן, מה עושים כשהבעל קורא לא מבין את הבדל בין מלעיל למלרע? תשובה: בעל קורא שאינו מקפיד לקרא בדקדוק מלעיל ומלרע, אין צריך לתקן אותו, אפילו במקום שהענין יכול להשתנות, ובוודאי כשאינו מבין את החילוק ביניהם, וכ"ש כשאין שם בעל קורא אחר אלא הוא. מקורות והרחבת הע ...

קרא עוד

מי שכבר קרא בתורה האם חוזר וקורא לציבור

ער"ח סיון תשע"ג כבוד הרה"ג המצויין ר' אליהו מאיר קוטנר שליט"א רב בביצ'ווד אוהיו, ארה"ב רב שלום עד בלי ירח. מכתבו קיבלתי והנני במענה קצר מעומס העבודה. שאל כבודו אם מותר למי שכבר קרא בתורה לחזור ולקרוא כדי להוציא ציבור ידי חובתם, והעיר דלפי השיטות שקריה"ת חובת הפרט הוא ולא חובת הציבור שמא אינו יכול לעשות כן כיון שכבר יצא. והנה כלל גדול אמרו (ר"ה כ"ט ע"א) דכל הברכות אעפ"י שיצא מוציא אחרים ידי חובתן, וביארו הרא ...

קרא עוד

עליה לתורה ליהודי בעל עבירות

שאלה: עד כמה יש לשתף ולכבד יהודי בעל עברות (נשוי לגויה וכד') שתורם למוסדות הקהילה: תפקיד בקהילה, בבית הכנסת, כיבודים ועליות לתורה, יחס כללי? איך להתייחס לנשותיהם ולילדיהם (כאשר הם באים לבית הכנסת, לארועים יהודיים, וכד')? תשובה: לצורך הדיון, נדבר על יהודי הנשוי לגויה - אך הדיון עצמו שייך אף בנוגע לבעל עבירות שאינו נשוי לגויה. על אף שהחיתון לגויה מהווה עבירה חמורה מאד, אין היא מעכבת את היהודי החוטא בה מלעלות ...

קרא עוד
לתחילת הדף