אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "תלמוד תורה לגוי"

מסירת שיעור גמרא לנשים

שאלה: אני אברך שב"ה עוסק קצת בקירוב, ונזדמן לי ללמוד בחברותא גמ' עם יהודי חילוני למהדרין כבן שישים. עד לפני תקופה היינו לומדים במשרדו בתל אביב, ומזה כחודש עברנו ללמוד בביתו כבקשתו, אלא שבתקופה האחרונה אשתו מצטרפת ג"כ לשיעורים, והבעיה שמלבד שהיא אשה (וישרפו דברי תורה וכו') היא גם לא יהודייה כנראה ע"פ הלכה (היא טוענת שהתגיירה וגם הוא טוען כך, אבל מן הסתם היא התגיירה שלא ע"פ ההלכה, היות ואין היא שומרת תורה ומצ ...

קרא עוד

מכירת ספרים לגוי

כבוד ידי"נ הגה"ח מחשובי המשפיעים הרב משה סמסנוביץ שליט"א משגיח בכולל בית אבא במה ששאל לדעתי אודות ספרו היקר והחשוב שתורגם לספרדית במטרה לקרב את המוני הצעירים מבני ישראל הרחוקים מחיי תורה ומצוות. כדי שספר זה יגיע לצעירים אלה אין דרך אלא למסור את הפצת הספר לחברת הפצה נכרית, אלא שברור שספרים רבים ירכשו ע"י גויים, ונמצא אליה וקוץ בה דאם רוצים אנו שספרים אלה יגיעו למירב היהודים בהכרח יגיעו גם לגויים רבים. ושאל כ ...

קרא עוד

תלמוד תורה למי שבא להתגייר

בענין תלמוד תורה לגר באמצע תהליך גיורו שמצד אחד צריך להודיע לו מקצת מצוות קלות וחמורות וקשה לצמצם שלא ילמדנו אלא הלכתא בלא טעמא בלבד דלפעמים יתעניין הגר לידע את עיקרי תורת ישראל וענייניה. וכבר האריכו בזה האחרונים ודעת רובם דכל זמן שלא טבל דינו כגוי ממש וכ"כ הגרעק"א בשו"ת סימן מ"א דאין ללמד תורה אפילו גר שמל ולא טבל, ולא כדברי מהרש"א בשבת דף ל"א ע"א דמותר ללמד תורה לגוי שבא להתגייר ואפילו לפני מילתו והדברים ...

קרא עוד

חברותא עם מתגיירת

שאלה: האם יש צורך לתת חברותא ללימודי יהדות לבחורה גויה הנמצאת בתהליך גיור בבית דין רבני? תשובה: מותר לקבוע חברותא ללמוד עם מי שמעוניין ברצינות להתגייר, כשהלימוד מהווה חלק מתהליך הגיור. נימוקים: באופן כללי אין ללמד תורה לנכרים. המקור לכך הוא דברי הגמרא במסכת סנהדרין (נט, א): "ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר (דברים ל"ג) תורה צוה לנו משה מורשה - לנו מורשה ולא להם". הגמרא ממשיכה לבאר שמצד שני, ...

קרא עוד

לימוד תורה לגוים

שאלה:  א. ללמד נכרי תורה: מה מותר ומה אסור? מה צריך לעשות בכתה שיש בה מספר מועט של תלמידים נכרים? מה צריך לעשות כאשר הנכרי שואל שאלה בלימוד? ב. מחבר ספר המיועד לקרב את המוני הצעירים מבני ישראל הרחוקים מחיי תורה ומצוות. התבקש לתרגם את ספרו לספרדית ולהפיצו בקבילות דרום אמריקה. כדי שספר זה יגיע לצעירים אלה אין דרך אלא למסור את הפצת הספר לחברת הפצה נכרית, אלא שברור שספרים רבים ירכשו ע"י גויים, שואל אם יש בזה אי ...

קרא עוד
לתחילת הדף