אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "תרומות"

תרומות ומעשרות בזמן הזה

"ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד" (י"ח כ"א). א הפרשה ונתינה האם הוי מצוה אחת הנה נחלקו הראשונים בהפרשת תרו"מ ונתינתם לכהן וללוי אם מצוה אחת הן או שתי מצוות. דעת הרמב"ם בספר המצוות (שורש י"ב) דהוי מצוה אחת וכשחיטה קבלה הולכה וזריקה בקרבנות, שכולם נכללו במצוה אחת אף שיש בהם מעשים שונים, כמו"כ בהפרשה ונתינה במתנות. והרמב"ן שם חולק עליו והוכיח ממה דאיסור טבל הותר ...

קרא עוד
לתחילת הדף