אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » ביצה אורגנית שיש בה רק חלבון

ביצה אורגנית שיש בה רק חלבון

שאלה:

ביציה אורגניות (טבעיות) מתרנגולים הגדלים בחופשיות, ולאחר בישולה בחמין מתברר שיש בה רק חלבון ללא חלמון, האם הביצה אסורה באכילה, והאם כל תכולת הסיר נאסרה באכילה ?

תשובה:

מעיקר הדין ביצה זו אינה אסורה באכילה, והסיבה שהביצה יצאה כך כיון שלפעמים זה קורה לתרנגולת שהיא בסוף העיבור שלה, שהביצה האחרונה שלה יוצאת ממנה ללא חלמון, או שהיא יוצאת קטנה בתוך ביצה גדולה, וכל זה בתנאי שבשטח התרנגולת היכן שהיא גדלה אין עופות האסורים באכילה, שאם יש כאלו, יש חשש שביצה זו אסורה מצד שהיא באה גם מהעוף האסור באכילה.

ואף אם יש במקום עופות האסורים באכילה אין המאכל בסיר נאסר כולו אם יש רוב מאכל המותר.

ביאורים :

הפרי חדש ביורה דעה סי' פו' בדיני ביצים בס"ק ה' בשם ספר השמים שער ה' שהיה מקום להתיר ביצה זו מהסיבה הנ"ל שכתבנו אבל מביא מהריק"ש שהביאו לפניו ביצה רק עם חלבון והטריף אותה ולכן יש לאסור ביצה זו.

ובערוך השלחן יו"ד סי' פו' סעי' ב' כתב וז"ל "מעשה בא לידי אחד הגדולים בביצה שהיתה חלבון בלי חלמון והטריף אותה [פר"ח סק"ה בשם ריק"ש] האמנם אחד מחכמי הטבע כתב בזה"ל התרנגולת כשתעמוד מלדת הביצה האחרונה תהיה קטנה עד מאד ואין בה רק חלבון לבד ולפעמים נמצא ביצה קטנה בתוך הגדולה ולפ"ז ביצה שאין לה אלא חלבון לבד או שיש בה שני חלבונים וחלמונים יש להתיר [שם] ורוב העופות לא יטילו רק פעם אחת ביום ויש תרנגולת שמולידה ביצים שני פעמים ביום ומתה מהר ויש מהם שמולידות בשני חלמונים שהם משני זרעים ומאותם הביצים יצאו אפרוחים תאומים מב' ראשים וארבעה רגלים אך לא יצאו חיים וזהו אם יש קרום מפסיק בין שני החלמונים אך אם אין קרום ביניהם יוליד אפרוח אחד בראש אחד ובד' רגלים וי"א שאם יש קרום ביניהם יולדו תאומים נפרדים [שם בשם שעה"ש] ורובי תרנגולות אין מטילות בפעם אחת רק ביצה אחת ולפרקים רחוקים יש שמטילות שני ביצים ויש נזהרים מלאכול ע"פ צוואת ר' יהודה החסיד ז"ל".

וכתב הגאון חיד"א במחזיק ברכה יו"ד סי' פו' ס"ק ב' שהפר"ח ראה את המהריק"ש אבל לא ראה דבריו בתשובה שכל מה שאסר רק כשקונה מגוי, אבל אם מגדל התרנגולת בחצירו אין חשש ומותר לאוכלה.

וכ"כ בספר מעדני השלחן בס"ק לג' כשאין עופות טמאים מצויים שם אין איסור לאוכלה.

וגם הפרי חדש שם בעצמו כתב שבאופן שהביצה נאסרת באכילה, אם יש בסיר רוב מאכל המותר, אין הביצה אוסרת את המאכל באכילה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף