אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » מחשבה יהודית » ישראל אור לגויים

ישראל אור לגויים

שאלה:

רגילים לומר שעם ישראל הוא אור לגויים. האם יש לביטוי הזה מקור כלשהו ביהדות, ומה זה אומר לגבי עם ישראל כיום, האם כיום עם ישראל משמש אור לגויים?

תשובה:

עם ישראל גורם להביא לעולם את אמונת אחדות ה' ובמשך הזמן העמים לומדים מעם ישראל אמונה זאת, וקיום שבע מצוות בני נוח. בעיקר בזמן הגאולה, שאז הגויים יראו איך כל נבואות הגאולה מתקיימות, הם יכירו על ידי זה את אמתיות התורה, וילכו לאורה. זו משמעות הביטוי "לאור גויים" לפי רוב המפרשים.

הרחבה:

בשני מקומות בתנ"ך נאמר הביטוי "לאור גוים", שניהם בספר ישעיהו.

בספר ישעיה פרק מב, ו: נאמר "אֲנִי יְדֹוָד קְרָאתִיךָ בְצֶדֶק וְאַחְזֵק בְּיָדֶךָ וְאֶצָּרְךָ וְאֶתֶּנְךָ לִבְרִית עָם לְאוֹר גּוֹיִם".

מי הם הגויים עליהם מדובר?

רש"י שם מפרש שהכוונה לעם ישראל עצמו, המורכב מ'גויים' כלומר שבטים שונים: "קראתיך – לישעיה הוא אומר. ואצרך – כשיצרתיך זאת היתה מחשבתי שתשי' את עמי לבריתי ולהאיר להם. לאור גוים – כל שבט קרוי גוי לעצמו כענין שנא' גוי וקהל גוים". לפי זה אין מקור לביטוי "אור לגויים" במשמעות שבה משתמשים בו בימינו. אך ניתן לראות שלפי רוב המפרשים הביטוי "לאור גויים" כוונתו שעם ישראל יאיר לגויים את הדרך:

רד"ק: "אני ה' – אומר לישראל אני ה' שעשיתי כל זה יכול להוציאך מהגלות ואני הוא שקראתיך בצדק כשהגיע זמנך לצאת שתצא ולא תירא בצאתך כי אני אחזיק בידך:  ואצרך – אשמרך מן הגוים שלא ירעו לך:  ואחזק – בצר"י והחי"ת בשוא לבדו:  לברית עם – לקיום כל עם ועם כי בעבורך מקצה הארץ- תהלתו יגידו הגוים מתקיים כל העולם וכל ברית הוא ענין קיום וכן תהיה גם כן לאור גוים, כמו שאמר והלכו גוים לאורך, והאור הוא התורה שתצא להם מציון, וישראל יהיו קיום האומות על שני פנים האחד שיהיה שלום בעבורם בכל הגוים כמו שאמר על המשיח ודבר שלום לגוים, ואמר והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לאתים וגו', השנית כי בסבת ישראל יהיו הגוים שומרים שבע מצות וילכו בדרך טובה כמו ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו וגו'". כלומר על פי רד"ק עם ישראל לעתיד לבוא יהיו לאור לגויים בכך שדרכם הגויים ילמדו את דבר ה', ויקיימו שבע מצוות בני נוח.

בדומה לזה מפרש המצודות דוד: "קראתיך בצדק – על המשיח יאמר מה שקראתי בשמך על ידי הנביאים הוא בצדק ודבר המתקיים. ואחזק בידך – אאחוז בידיך להגביר אותך על כל. ואצרך – אני אשמור אותך. ואתנך לברית עם – אתן הכח בידך להסב עמי לבריתי לקיים התורה והמצוה. לאור גוים – להאיר עיני הגוים כולם לדעת שה' הוא הא-להים".

וגם במלבי"ם על ישעיה מפרש בכיוון זה: "אני ה' קראתיך בצדק – ממשיל כמי שקורא לחברו מרחוק, וזה על ידי הצדק שלך, ואח"כ מחזיק בידו לנהלו אל ביתו, וזה ואחזק בידך – ואח"כ כשהוא בביתו נוצרהו מכל פגע, וזה ואצרך – והנמשל, קראתיך – נגד מה שהיה מוכן לנבואה מצד טבעו, ואחזק בידך – נגד מה שעזרו אל הכנתו א"ע לנבואה, (כי שני אלה מוכרחים להשגת הנבואה (כמ"ש במורה ח"ב) ואצרך נגד מה ששמרו שלא יבא מכשול לפניו. ואתנך לברית עם – זה ישראל שעמהם כרתי ברית, תהיה אתה האמצעי שיתקיים הברית הזה. לאור גוים – אלו עובדי כוכבים,שתאיר להם האמונה לבל ילכו באפל ויכירו אחדות ה'…".

כלומר, לעתיד לבוא יהיו עם ישראל לאור לגויים, שעל ידי היהודים יבואו העמים כולם להכיר אחדות ה' ואמונתו ולשמור מצוותיו.

גם בספר ישעיה פרק מט, ו נאמר: " וַיֹּאמֶר נָקֵל מִהְיוֹתְךָ לִי עֶבֶד לְהָקִים אֶת שִׁבְטֵי יַעֲקֹב וּנְציּרֵי \{וּנְצוּרֵי\} יִשְׂרָאֵל לְהָשִׁיב וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד קְצֵה הָאָרץ".

רש"י לשיטתו גם שם אינו מפרש שעם ישראל הוא אור לגויים, אלא שישעיה המנבא את הנבואה הוא יגרום שמחה לכל העולם בכך שהוא מנבא על חורבנה של "בבל" (נראה שהכוונה לנצרות): "נקל מהיותך וגו' – מתנה קטנה היא בעיני שתהא לך זאת לבדה שתהא לי עבד להקים את יעקב ולהשיב אלי נצורי ישראל והנני מוסיף לך עוד ונתתיך לאור גוים ולהנבא על מפלתה של בבל שהיא שמחה לכל העולם…".

אך, שאר המפרשים, ממשיכים בפרק מט כמו שפרשו בפרק מג:

רד"ק כתב: "…ונתתיך לאור גוים – פי' כי נבואותיך יהיו לעתיד לאור גוים שיראו שיתקיימו נבואותיך ישובו לדרך טוב ויאירו בך להיות ישועתי עד קצה הארץ, כי בתשועת ישראל יהיו נושעים גם כן הגוים אחר מלחמות גוג ומגוג, כמו שאמר יבאו כל בשר להשתחוות לפני, ואמר והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך". כלומר, כשהעמים יראו שהנבואות על טובת ישראל בגאולה העתידה מתקיימות, הם יבואו להשתחוות לה' משום שעל ידי זה יכירו באמונת ה' ובהשגחתו, וכך יהיה ישראל לאור לעמים.

ובדומה לזה מפרש המלבי"ם שם:

"…אתה נמשחת לבשר ענוים הבשורות הגדולות והנחמות העתידות, בעת הישועה הכללית שתהיה באחרית הימים, אשר לאור נבואתך ילכו גוים רבים, …ההצלחה הנפשיית יהיה לאור גוים – שיאיר להם האמונה האמתיית שילכו כולם באור ה', ונגד ההצלחה הגופניית תהיה ישועת – ה' מתפשטת עד קצה הארץ …ה' אמר לו דע כי לא ידעת לריק כי הנבואות האלה כולם שנבאת על שוב הנדחים יתקיימו באחרית הימים, ואז לא תהיה הישועה פרטית כמו שהיתה אם היתה בהא בימי חזקיהו, רק תהיה ישועה כללית, שתחת שרצה להקים שבטי יעקב שהם עשרת השבטים שגלו לחלח וחבור, תחת זה תהיה ישועתי עד קצה הארץ, ותחת שרציתי להשיב הדור ההוא בתשובה, כמ"ש ונצורי ישראל להשיב ודבר זה לא עלה בידך, תהיה לאור גוים, ותאיר בהצלחה הנפשיית לכלל העולם. כי אם היתה הגאולה בימי חזקיהו לא היתה כללית כ"כ, ולא היתה האמונה האמתיית מתפשטת כ"כ כמו שיהיה באחרית הימים כמ"ש כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה".

ונראה שלזה כיוון הרמב"ם בדבריו:

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יא: "אך מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר כי אז אהפוך אל אחד עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד: כיצד כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרים יש בהן ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום". כלומר, שלעתיד לבוא, כשיעמוד מלך המשיח ויתקיימו נבואות הגאולה, יזרח אור ה' על העמים ויכירו את אמונת ה', ואת התורה והמצוות שהם חייבים בהן.

לפי כל זה, אמנם הקיום המלא של "אור לגויים" תלוי בגאולה העתידה, אך התקיימותו היא הדרגתית במשך הזמן, שככל שהגויים יותר מכירים את התורה על ידי ישראל, וככל שגאולת ישראל מתקדמת, כך יותר גויים מכירים את ה', ובמקביל יש יותר הכרה של ה' על ידי אלה שמכירים אותו. ככל שנכשיר מעשינו ונתקדם לכיוון הגאולה, כך כשנזכה לגאולה נהיה מאלה שעל ידיהם התקיימה מטרת הנבואה להיות לאור גויים.

הגב על הנושא

לתחילת הדף