אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » מגורי גרושים באותה שכונה

מגורי גרושים באותה שכונה

שאלה:
שלום רב,
נשאלתי על ידי אדם מסורתי שהתגרש כבר לפני כמה שנים, ולאחרונה העירו לו שיש בעיה עם זה שהוא וגרושתו גרים באותה שכונה. האדם גר בדירה שלו כבר הרבה שנים מגדל שם ילדים וקשה לו לקבל שהוא יצטרך לעבור דירה, טענתו היא שהוא כלל לא רואה את אשתו לשעבר, כלל לא בקשר איתה, ומה בכך שהם גרים במרחק הליכה זה מזה?
האם יש להקפיד על דין זה? האם יש מקום להתיר לו כיון שהוא כבר השתקע במקום? והאם יש לו להקפיד על דינים מסוימים?

תשובה:

אין כל מניעה לגרוש לגור בצורה זו.

מקורות והרחבת הדברים:

דעת השו"ע כי אדם שגירש את אשתו אסור לו לגור באותה חצר שבה גרה גרושתו, ואם הוא כהן או שהאשה כבר נשאה לאחר (אע"פ שכבר הספיקה להתגרש שנית), כלומר, שבמקרה כזה יש גם איסור להם לחזור ולהנשא מדאורייתא, אז ההרחקה צריכה להיות גדולה יותר, ואסור להם לגור באותה מבוי. מבוי פירושו, סימטה שאליה פונים החצרות והבתים. עוד הוסיף, השו"ע כי כפר קטן דינו כמבוי. (אבה"ע סי' קי"ט סעי' ז').

אמנם דעת הרא"ש והטור, כי בעודה נשואה לאחר צריך ריחוק גם משכונה שהיא גדולה אף מהמבוי. ובחלקת מחוקק שם (ס"ק יט) תמה מדוע הרמ"א השמיט דעה זו מההלכה, ותירץ, כי מאחר שמבואר בגמ' כי כפר קטן דינו כשכונה, ולדעת הרמב"ם והשו"ע דינם כמבוי, א"כ אין כל נפק"מ בין שכונה למבוי, כי הן לדעת הרמב"ם והן לדעת הרא"ש ההגדרה היא "כפר קטן". ביום דבריו כתב "ומ"מ צריך להתיישב למעשה מה נקרא כפר קטן דאסור ומה נקרא כפר בינוני שמותר". ולדעת הבית שמואל שם, דברי הרמ"א מדברים רק על מקרה שהיא כבר התגרשה גם מבעלה השני, אבל אכן בעודה נשואה לבעלה השני הריחוק הנצרך הוא מהשכונה. אלא שצריך לדעת כי גם לשיטתם לא מדובר על יותר מהגדרה של "כפר קטן".

במבנה השכונות שלנו כיום, אין כל איסור לגור באותה שכונה, כבר כתב הרמ"א שם: "וכל זה במבוי סתום, אבל במבוי מפולש שדרך רבים עובר ביניהם מותרים לדור. אם רשות הרבים מפסיק בין בתיהם אפילו אין בכל העיר שום יהודי לבדם מותר".

הרבה הצלחה!

הגב על הנושא

לתחילת הדף