אתה נמצא כאן: דף הבית » מכירת חמץ

מכירת חמץ

סוף זמן מכירה דרך האתר  

ביום שישי י"ד ניסן 19/4/2019 בשעה 8:00 בבוקר

 [שעון ישראל]

לאחר מכן אין למלאות את השטר

חג שמח

לתרומות מעות חיטים

הסכמות הרבנים והוראות

"מכירת חמץ" מאפשרת לאדם למכור את מוצרי החמץ ו/או ספק חמץ הנמצאים ברשותו, כך שלא יעבור עליהם בשהייתם בביתו במשך חג הפסח.

בראשונה נוהג מנהג "מכירת חמץ" להוות פתרון מעשי עבור בעלי מפעלים ומבשלות, שנקלעו למצוקה אל מול החובה לבער את החמץ מרשותם. בפרט לאחר המהפכה התעשייתית והייצור הריכוזי שבאו  בכנפיה, יהודים בעלי מפעלים החזיקו ברשותם כמויות גדולות מאד של חמץ. הפתרון של ביעורו, או אפילו מכירה רגילה, היה עלול לגרום להפסדים ענקיים.

מסיבה זו התחילו לנהוג בתקנת מכירת חמץ, לפיה נמכר החמץ לגוי קודם הפסח, ונקנה ממנו בחזרה לאחר הפסח. בימינו פשט המנהג, והוא נהוג הן עבור מפעלים גדולים והן עבור אנשים פרטיים. הפתרון המועדף הוא עדיין להיפתר מן החמץ לגמרי, אך מי שיש לו מוצרים בעלי ערך, או מי שרוצה למכור מוצרים שיש בהם חשש או תערובת של חמץ, נוהג לערוך מכירה.

יש לכלול במכירה כל מוצרי חמץ: וויסקי, בירה, פסטה, וכדומה. כמו כן אפשר לכלול כל מוצר שיש בו חשש של חמץ או תערובת של חמץ.

בשנה זו עם הקמת אתר האינטרנט, נדרש מורינו הרב לשאלה האם יש צורך דוקא במכירת חמץ אישית אצל הרב או שאפשר לבצע את מכירת החמץ גם באופן וירטואלי דרך האינטרנט. לאחר ליבון כל הצדדים והדעות השונות הכריע הרב שאין כל מניעה במכירת חמץ באינטרנט, ולכן הוספנו אופציה זו המאפשרת מכירת חמץ באינטרנט ללא כל טרחה ומאמץ.

מורינו הרב אשר וייס עורך את המכירה עבור כל מי שימלא את טופס ההרשאה. יש להקפיד למלאות את כל הפרטים. החמץ נמכר זמן מועט לפני סוף זמן אכילת חמץ בי"ד בניסן, ונקנה בחזרה מן הגוי מיד לאחר צאת החג.

שטר הרשאה

אני החתום מטה, הגר ב: טלפון:
דוא"ל:

נותן בזה כח ורשות להרב אשר וייס, לחברי בית ההוראה "דרכי הוראה" או לאחד מבאי כוחם, לעשות עם כל מיני חמץ, תערובת חמץ, חמץ נוקשה, חמץ הדבוק בכלים וכדומה, כולל המקומות שבהם נמצאים הדברים הנ"ל, שלי ושל אחרים אשר ברשותי, או באחריותי, ואף חמץ שאינו נמצא ברשותי, ואף חמץ שאקנה לאחר חתימתי על שטר זה, או של אלו שייפו את כוחי למכור את חמצם, כאדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה, מתנה, הפקר ושכירות.

ובכל מקום שהוא.

תוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, ויהיה לזה תוקף אף לפי החוק, ותהא ידם כידי ומעשיהם כעשייתי. וליתר תוקף נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה, והכל שריר וקיים.

ועל זה באתי על החתום:

לתחילת הדף