אתה נמצא כאן: דף הבית » מכירת חמץ

מכירת חמץ

לחץ כאן

שטר הרשאה

אני החתום מטה, הגר ב: טלפון:
דוא"ל:

נותן בזה כח ורשות להרב אשר וייס, לחברי בית ההוראה "דרכי הוראה" או לאחד מבאי כוחם, לעשות עם כל מיני חמץ, תערובת חמץ, חמץ נוקשה, חמץ הדבוק בכלים וכדומה, כולל המקומות שבהם נמצאים הדברים הנ"ל, שלי ושל אחרים אשר ברשותי, או באחריותי, ואף חמץ שאינו נמצא ברשותי, ואף חמץ שאקנה לאחר חתימתי על שטר זה, או של אלו שייפו את כוחי למכור את חמצם, כאדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה, מתנה, הפקר ושכירות.

ובכל מקום שהוא.

תוקף שטר הרשאה זה ככל חומר שטרות העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, ויהיה לזה תוקף אף לפי החוק, ותהא ידם כידי ומעשיהם כעשייתי. וליתר תוקף נעשה כל הנ"ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה, והכל שריר וקיים.

ועל זה באתי על החתום:

לתחילת הדף