אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » נר חנוכה במוצאי שבת בבית מלון

נר חנוכה במוצאי שבת בבית מלון

שאלה:

אנו מתכוונים לשהות בשבת חנוכה בבית מלון. האם במוצאי שבת יש להדליק נרות במלון, מיד בצאת השבת, או שמא כשמגיעים הביתה בהמשך הערב? וכן האם בבית הכנסת בתפילת ערבית יש להדליק נרות?

תשובה:

שאלה זו נידונה על-ידי פוסקי זמנינו בנוגע למשפחה המתארחת לשבת אצל משפחה אחרת.

דעת ה'חזון איש' זצ"ל שעדיף להדליק נרות בבית, ולכן צריך להזדרז לעזוב את דירת המארחים ולשוב הביתה (ופעם אחת אפילו הורה שיש לעשות שליח שידליק עבורו בביתו).

לדעת ה'חזון איש', מי שרוצה להדליק במקום שבו מתארח (כגון שהדרך ארוכה, וישוב לביתו רק לאחר שתכלה רגל מן השוק), צריך לאכול בבית המארחים ארוחה במוצאי שבת, ללון שם בלילה, ולאכול שם ארוחת בוקר.

מנגד, לדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל מדליקים נרות במקום בו התארחו, ובלבד שיישאר שם במשך חצי שעה (ואם נאלץ לעזוב מיד, לא יצא ידי חובתו וצריך להדליק בביתו).

ולענ"ד נראה ששתי הדרכים נכונים, ואפשר לנהוג בשתיהן לכתחילה.

כלומר, אפשר להדליק נרות חנוכה מיד במוצאי שבת בבית המלון, ולשהות שם לפחות חצי שעה, וגם יאכל שם מלווה למלכה (אך אין צורך בסעודת פת דווקא).

ומנגד, אפשר גם להדליק בביתו, ומי שחפץ לעשות כן ישתדל לחזור לביתו בהקדם האפשרי כדי להדליק נרות חנוכה כמה שיותר מוקדם, וזאת משני טעמים: 1. משום מעלת "זריזים מקדימים למצוות"; ו-2. כדי להדליק נר חנוכה קודם לזמן שתכלה רגל מן השוק.

ובבית הכנסת, יש להדליק בתפילת ערבית אף שמיד אחר התפילה עוזבים את המקום.

כל טוב ורב ברכה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף