אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » סעודת שבת לפני תפילת ערבית

סעודת שבת לפני תפילת ערבית

שאלה:

יש לי ילדים קטנים, ולפעמים (בחודשי הקיץ) הם אינם יכולים להמתין עד חוזרי מבית הכנסת כדי לעשות קידוש ולסעוד את סעודת השבת. האם מותר לקדש תחילה, לאכול את סעודת השבת, ורק לאחר מכן להתפלל תפילת ערבית?

תשובה:

מותר לקדש תחילה, לסעוד, ולאחר מכן להתפלל. יש להקפיד להתחיל את הסעודה לפחות חצי שעה לפני זמן צאת הכוכבים.

מקורות:

לדעת כמה ראשונים, כגון הרא"ה (ברכות כז, ב) והריטב"א (ר"ה ט, א) הדרך האופטימאלית לקבל שבת היא על-ידי קידוש (או על-ידי תפילה), ולדעתם אין אפשרות לאדם לקבל על עצמו תוספת שבת אלא על-ידי אחת מאלה.

מתוך דבריהם מבואר שניתן לעשות קידוש לפני תפילת ערבית, שכן כתבו שאפשר לקבל שבת על-ידי ברכת הקידוש. כיון שאין קידוש אלא במקום סעודה, ברור אפוא שכמו כן מותר לאכול את סעודת השבת לפני תפילת ערבית.

הלכה זו כמו כן נפסקה בדברי המגן אברהם (סימן רעא, ס"ק ה).

המקור היחיד (הידוע לי) שמפקפק בהלכה זו הוא ספר מעשה רב (עי' אות קיז, ובדברי המגיה שם) שכתב שאין לקדש לפני תפילת ערבית, ויש להקפיד דווקא להתפלל תפילת ערבית תחילה, ורק לאחר מכן לקדש ולסעוד סעודת שבת.

אולם, פוסקי ההלכה לא ציינו לשיטה זו, ורבים נוהגים שבמקום צורך אוכלים את סעודת השבת תחילה, ורק לאחר מכן מתפללים. יש גם משפחות (בעיקר בחו"ל, במדינות צפוניות) שנוהגות לעשות כן לכתחילה, כדי להתפלל תפילת ערבית בזמנה (לאחר צאת הכוכבים).

רב ברכה וכל טוב.

הגב על הנושא

לתחילת הדף