אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » ספירת העומר לפני ברכת המזון

ספירת העומר לפני ברכת המזון

שאלה:

אדם שנזכר באמצע הארוחה לפני ברכת המזון שלא ספר ספירת העומר מה עליו לעשות האם לברך ברכת המזון קודם או לספור העומר קודם ?

תשובה :

מי שנמצא סמוך לפני ברכת המזון בלילה ועדיין לא ספר העומר, אם מקרה זה קרה לו בשבת, יברך ברכת המזון קודם. ואם מקרה זה ביום חול יעשה מה שירצה, ועדיף שיספור העומר קודם כדי שלא ישכח לספור לאחר ברכת המזון.

ביאורים :

בשאלה זו נשאל בשו"ת שאגת אריה סי' כב' ושם מחלק בדין תדיר ושאינו תדיר, לגבי תדיר במצוה חיובית לבין תדיר במצוה שהיא רק מצויה יותר אבל אינה חיובית, ולכן כיון שיש חיוב לאכול לחם בשבת ויש בשנה יותר מחמישים שבתות ונמצא שברכת המזון היא באה מחיוב אכילה והיא יותר תדירה מברכת ספירת העומר שהיא רק ארבעים ותשע פעמים בשנה, ולכן יברך ברכת המזון קודם. אבל ביום חול אף שמי שאכל לחם חייב לברך ברכת המזון, אבל האכילה אינה חובה, ולכן אין בזה את הכלל של תדיר ושאינו תדיר, ולכן יברך קודם מה שירצה.

ומה שכתבנו שעדיף שיספור קודם, כיון שהמציאות מוכיחה שאם דוחים את הספירה ואפילו רק לכמה רגעים יש חשש מצוי שישכח לספור, ולכן מטעם זה עדיף שיספור קודם.

(ובדרך אגב צ"ב מדוע נקט השאגת אריה שבשבת ברכת המזון יותר תדיר כמנין השבתות הרי זה הרבה יותר שהרי יש חיוב לאכול בשבת ג' סעודות ונמצא שבכל שבת יש שלשה ברכת המזון).

הגב על הנושא

לתחילת הדף